Slimmer werken op de bouwplaats: wat brengt de toekomst?

Slimmer werken op de bouwplaats: wat brengt de toekomst?

De wereld verandert in rap tempo. Dat merkt u ook als ondernemer in de bouw, infra en het grondverzet dagelijks. U moet sneller, duurzamer, rendabeler, veiliger en slimmer werken op de bouwplaats. Hoe? In dit artikel duikt Topcon in diverse oplossingen en presenteren zij kennis waarmee u slimmer werkt op het snijvlak van infrastructuur en technologie.

Een willekeurig wegenbouwproject ergens in ons land. We zetten de weg af, doen ons ding en geven de weg weer vrij. Zo gaat het vaak, nu nog. Want stakeholders, omwonenden en overheid roeren zich steeds nadrukkelijker. De overlast voor de omgeving en het milieu moet minder, het werk moet sneller klaar, de veiligheid moet om door een ringetje te halen zijn. De manier waarop we altijd hebben gebouwd moet anders, processen moeten naadloos aansluiten op de eisen van de opdrachtgever en de technische mogelijkheden die er inmiddels zijn.

De uitdaging

Onze wereld telt nu 7,6 miljard mensen. In 2030 zijn er dat 8,2 miljard. Al die mensen moeten een dak boven hun hoofd hebben, naar school en werk en vragen zorg. Als mondiale bouw- en infrasector wacht ons de schone taak om voor deze pijlsnel groeiende wereldbevolking infra- en bouwprojecten te realiseren. De kosten hiervan: 60 triljoen oftewel 60.000 miljard. Alleen… het beschikbare budget is ‘slechts’ 24 triljoen. Slimmer werken kan er voor zorgen dat we binnen dit budget de doelen tóch realiseren.

We zoomen in en kijken naar Nederland. We zijn één van de rijkste landen ter wereld, hebben de beste infrastructuur, maar toch óók heel veel uitdagingen; een groot tekort aan betaalbare woningen, een na-oorlogs wegennet dat groot onderhoud vraagt, een groeiend duurzaamheidsbewustzijn, vergrijzing, een krimpende beroepsbevolking. Eind 2018 telt de bouw naar verwachting 48.000 vacatures. Ook in ons land krimpen de budgetten en moet de hand op de knip. Maar het werk moet wel klaar. In onderstaande video krijgt u de uitdagingen die er liggen gegarandeerd helder voor de bril.

Projecten beter managen

Wanneer we op de huidige manier doorgaan met bouwen van woningen, bedrijfspanden, wegen en andere infraprojecten halen we de doelstellingen die er liggen nooit. Het moet anders. Essentieel is dat we projecten anders gaan ontwerpen, engineeren en uitvoeren en onze bedrijfsvoering vernieuwen. Projecten moeten strakker worden begroot, beter worden gemanaged, mogen niet uitlopen en moeten zo min mogelijk overlast voor mens en milieu veroorzaken.

De middelen om dat te bereiken liggen er al voor een belangrijk deel. We hebben GPS-apparatuur, drones, kunnen data omzetten in 3D, virtual reality en… technisch kunnen we al ontzettend veel. En we omarmen de moderne techniek ook al flink.

Maar de nieuwe technische standaard betekent ook dat projecten steeds complexer worden. Bijvoorbeeld doordat we intensiever moeten samenwerken met andere specialisten, doelgericht met stakeholders en meewerkende partijen moeten communiceren. We moeten leren met data werken en digitale technieken omarmen.

Als makers zullen we moeten accepteren dat we bij infraprojecten bijvoorbeeld steeds vaker ’s nachts aan de slag moeten om de economie ongestoord te laten draaien. Er gaat veel veranderen.

Technologie zorgt voor meer efficiëntie

Oké, projecten en daarmee processen moeten vanaf het eerste begin veel efficiënter gaan verlopen en zo sneller, veiliger en nauwkeuriger worden geklaard. Dat hier nog veel winst te behalen is, blijkt wanneer we nog even verder kijken bij de aanleg van de nieuwe weg waar we dit artikel mee begonnen. In de traditionele aanpak zetten we een wegvak af, wordt de weg ingemeten met alle gevaren van dien voor de wegwerkers en wordt de data op kantoor verwerkt tot een nieuw asfaltmodel. Dan is duidelijk wat moet worden weggefreesd om tot een consistente asfaltlaag te komen.

Maar… in de praktijk is na het frezen de asfaltlaag vaak veel minder consistent dan berekend. Het gevolg van de menselijke hand én de beperking van de bestaande ‘oude’ techniek.

Met de technieken van vandaag en morgen kan dit proces veel efficiënter en dus sneller, preciezer en veiliger verlopen. Met een scanner op een auto wordt de weg op rijsnelheid in kaart gebracht. Afzettingen zijn niet meer nodig, wegwerkers lopen geen gevaar. De scan wordt verwerkt tot een model van de bestaande situatie, een freesmodel en een asfalteermodel.

Door de modellen in te lezen in de moderne frees- en asfaltmachines wordt veel nauwkeuriger gefreesd en een consistentere asfaltlaag aangebracht. Het werk gaat sneller, beter, met minder materiaalgebruik en minder transportbewegingen.

Het artikel Technologie zorgt voor andere processen vertelt u meer over efficiënter werken dankzij moderne technologie.

Praktijkcase: N518

De N518 is de enige verbinding tussen Marken en het vasteland. Dus als er groot onderhoud aan de weg moet gebeuren, is het zaak dat dit snel en heel efficiënt gebeurt. Een flinke uitdaging voor Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Wat volgde was een ongekend staaltje wegenbouw waarbij de modernste apparatuur werd ingezet; van een RD-M1 scanner die de weg inmeet tussen het rijdende verkeer door tot 3D automatisch frezen waarbij de hoogteregeling van de freesmachine volautomatisch wordt aangestuurd.

Tijdens de werkzaamheden werd de weg nooit afgesloten. Directeur Leendert Ripping vertelt u graag meer over dit bijzondere project.

SmoothRide project N518 - Van Gelder, Infratechniek en Topcon.

.

Al één procent van de omzet naar intelligente technologie

Een rijdende scanner, 3D automatisch frezen; het zijn maar enkele van de vele innovaties die afgelopen jaren hun intrede op de bouwplaats deden en het bewijs vormen dat slimmer werken de toekomst is.

We zijn daarmee duidelijk op een keerpunt beland. Harde cijfers bewijzen dat ook. Zo is het aantal aannemers dat meer dan één procent van de omzet – dat is een serieus percentage – investeert in intelligente technologie inmiddels met 50% gegroeid. Digitalisering breekt dus definitief door.

Meer bewijs voor de definitieve doorbraak van digitalisering? Rob ten Vregelaar doet uit de doeken hoe bouwautomatisering ervoor kan zorgen dat aannemers voor een lagere prijs nieuwbouwwoningen kunnen leveren.

Digitalisering overspoelt de bouwplaats

Eduardo Falcon, algemeen directeur van de Topcon Positioning Group, zit dagelijks bovenop de digitalisering van de bouwplaats. Hij ziet dat intelligente technologie het beeld van de bouwplaats volledig gaat bepalen.

“Gegevens worden massaal verzameld en opgeslagen. Een werk kan in één keer worden ingemeten en continu worden vergeleken met ontwerp- en realtime gegevens. De bouwplaats en het kantoor zijn nauw met elkaar verbonden en elke betrokkene bij een project kan realtime data invoeren en delen.”

De bevlogen Eduardo Falcon vertelt u graag meer over de golf van automatisering die de bouwplaats gaat overspoelen.

Druk bezig met technologie van morgen: Westra en Van Werven

De Topcon-baas ziet dat technologie de toon gaat zetten op de bouwplaats. Een bedrijf dat nu al druk bezig is met de wereld van morgen is Westra. De aannemer beschikt over een eigen windmolen en bijna 2.000 zonnepanelen, past ‘het nieuwe draaien’ in de praktijk toe én bereidt al haar projecten met Topcon 3D GPS en SiteLink 3D.

Directeur Pieter Westra: “Daarmee verbeteren we de kwaliteit van ons werk. Bovendien besparen we er veel tijd mee bij de uitvoering. Onze machinisten nemen zelf hun 3D-modellen mee naar het werk en staan tijdens de uitvoering constant in verbinding met kantoor.” Voor Westra is werken met 3D GPS en SiteLink nog maar het begin.

Ook bij Van Werven in Oldebroek begint morgen vandaag al. Het bedrijf met ruim 500 medewerkers heeft meer dan 25 GPS-voorbereide machines en 12 eigen 3D GPS-systemen in combinatie met 3D SiteLink die dagelijks worden ingezet. Kraanmachinist Sytze ten Cate graaft veel onder water en ziet dat 3D-machinebesturing hem perfect ondersteunt.

“Wat met het blote oog niet is te zien, kan op het scherm wel gemonitord worden. Het maakt niets uit met 3D GPS.” Van Werven wil veel maar wil ook veel kunnen; moderne technologie helpt hen daarbij.

De toekomst: data en digitalisering als basis

Duidelijk is dat digitalisering en data de komende jaren voor de bouw en infra – nog veel meer dan nu al – gevleugelde begrippen worden. We produceren voortdurend data, maar passen het ook continue toe. Data is niet meer weg te denken en staat centraal binnen de verschillende processen op de bouwplaats.

Digitalisering zorgt ervoor dat de verzamelde data overal en altijd beschikbaar is en dat alle partijen die op de bouwplaats samenwerken over dezelfde, eenduidige informatie beschikken. Daardoor ontstaat een optimale workflow, waarin minder fouten worden gemaakt, veiliger wordt gewerkt, verantwoord met grondstoffen wordt omgegaan, minder kosten worden gemaakt en sneller resultaat wordt geboekt. Bedrijven die de essentie van data en digitalisering niet onderstrepen maken geen onderdeel van de toekomst uit.

Een fraai voorbeeld van de toegevoegde waarde van data en digitalisering zijn de projecten die tot doel hebben om de levensduur van wegen te verlengen. Bij nieuwe infrastructurele werken kan met slimme technologie al vanaf de bouw worden gemonitord en worden continue en realtime gegevens verzameld, geïnterpreteerd verwerkt in rapportages.

Van samenwerken tot partnership

Willen we bouw- en infraprojecten tot successen maken, dan is samenwerking met andere partijen niet meer voldoende. Partnerships zijn de toekomst. Daarbij zijn partijen gelijkwaardig aan elkaar, hebben ze elk hun eigen visie en kennis, maar wel een gezamenlijk doel voor ogen. Topcon is één van de bedrijven die absoluut overtuigd is van de noodzaak van partnerships en dit ook dagelijks in praktijk brengt.

Het bedrijf heeft partnerships met onder andere Bentley, Autodesk, Intel, Infrakit, onderwijsinstellingen en informatieleveranciers. Al deze partners zijn zich bewust van het gegeven dat de uitdagingen die er zijn alleen samen het hoofd geboden kunnen worden. Werkt één schakel niet mee, dan is er geen communicatie tussen systemen, platforms en partijen en lukt het niet om bouw- en infraprojecten tot een gezamenlijk succes te maken.

Partnership met cloudomgeving Infrakit

De digitale oplossingen van vrijwel alle toonaangevende hard- en softwareleveranciers – waaronder Topcon – in de infra zijn geïntegreerd via Infrakit. Het 3D-ontwerp wordt in Infrakit geupload en via een projectbrede cloudomgeving aan alle partners binnen het project beschikbaar gesteld. Iedereen heeft dezelfde informatie voor het uitvoeren van zijn specialisme. Voordeel van de aanpak is dat ontwerp-knelpunten vroegtijdig worden ontdekt, er realtime informatie wordt verstrekt en realtime wordt gecommuniceerd. De grote winst is tijdsbesparing. Jan van den Brand, directeur van Infrakit, duikt dieper in de plussen van Infrakit.

.

Captains of industry: join the conversation

Er wacht u als ondernemer in de bouw, infra en het grondverzet een flinke uitdaging. Dat staat als een paal boven water. Stilstand is daarbij achteruitgang. Maar wat gaat de toekomst u brengen? De topmannen van grote, beeldbepalende ondernemingen in de hard- en software-industrie schetsen u graag hun visie. Maar ze zijn ook benieuwd naar uw mening. Laat hem horen!