Pilotproject Mourik Infra bewijst: optimalisatie asfalteringsproces door Pavelink en Thermal Mapper

Pilotproject Mourik Infra bewijst: optimalisatie asfalteringsproces door Pavelink en Thermal Mapper

Snelheid, nauwkeurigheid en efficiëntie in alle processen. Dat is hoe wegenbouwers hun marges verdienen. Mourik Infra BV, een groot zelfstandig familiebedrijf en dienstverlener op het gebied van onder andere infrastructuur gebruikt hiervoor Topcon-oplossingen, zoals digitale maatvoering, 3D-machinebesturing op alle machines en de softwareapplicatie Pavelink voor haar asfalteringsprocessen. Mourik draait al 2 jaar een pilotproject met de Thermal Mapper van Topcon.

Pilotproject Mourik Infra bewijst: optimalisatie asfalteringsproces door Pavelink en Thermal Mapper
'Thermal Mapper kan gebruikt worden als aanvulling op Pavelink. Het is een modulair systeem waar andere modules in geïntegreerd kunnen worden. ' (Foto's: Mourik Infra BV)

De logistieke workflow in de wegenbouw is complex en cruciaal, weet Conan Wilhelmus, accountmanager van Topcon.

‘Om een goed resultaat te halen, is een optimale samenwerking tussen diverse organisaties, mensen en machines nodig. Zo moet de asfaltcentrale de juiste hoeveelheid materiaal leveren op het juiste moment en moet het transport ervan zeer nauwkeurig ingepland staan zodat de asfaltspreidmachine met de juiste snelheid het asfalt kan verwerken. Tot slot moet het materiaal met de juiste temperatuur verdicht worden met de walsen.’

‘Kortom: een nauwkeurige planning en aansturing is cruciaal voor de workflow. Pavelink helpt daarbij. Met het plannen en het realtime volgen van het proces, kunnen sleutelpersonen de juiste beslissingen nemen en bijsturen waar nodig. Hierdoor zal het proces efficiënter en soepeler verlopen zonder dat de werkwijze aangepast hoeft te worden.’

Waardevolle feedback uit het veld

Youri Kouvelt, asfaltcoördinator bij Mourik Infra is enthousiast: ‘Al jaren maken we naar volle tevredenheid gebruik van Pavelink. Sinds 2019 zijn we bezig met het pilotproject Thermal Mapper met Topcon.’

Jan Mennink, betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe systemen binnen Topcon vult aan: ‘Veel van wat wij nieuw ontwikkelen, krijgt Mourik in een testomgeving als eerste in gebruik. We hechten enorm veel waarde aan hun feedback vanuit het veld. Daarom worden ze nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten door onze engineers.’

Met pilotprojecten zorgen we dat we producten ontwikkelen die helemaal zijn aangepast aan de werkwijze van de klant

Consistente kwaliteit van het asfalt

De nieuwe Thermal Mapper is een uitbreiding op de huidige software. Het systeem brengt met een infraroodcamera temperatuurvariaties bij het asfalteren in kaart ten behoeve van kwaliteitscontrole.

‘Temperatuur staat in relatie tot verdichting. Door het toepassen van deThermal Mapper,krijg je een accuraat temperatuurbeeld over de afgelegde weg. Dat geeft je de kans om proactief te handelen. Zo ontstaat er een consistente kwaliteit van het asfalt waarmee toekomstige schades aan het wegdek worden beperkt’, zegt Kouvelt. Een ander voordeel volgens Mennink is dat alle gegevens op eenvoudige wijze worden vastgelegd in rapportages. ‘Ideaal voor de meer en meer toegepaste BIM-werkwijze en de Wet Kwaliteitsborging, die eraan zit te komen.’

Gebruik Mourik verbetert Thermal Mapper

Het is belangrijk de Thermal Mapper te testen met echte gegevens omdat realistische temperaturen essentieel zijn voor goede productontwikkeling. Met de Thermal Mapper worden wel duizenden punten in kaart gebracht waardoor het veel accurater is dan wanneer je op één punt meet met een traditionele infrarood thermometer. Mennink: ‘Doordat Mourik diverse soorten werk maakt, van snelwegen tot provinciale wegen en straten in kleine dorpen, steken we de pilot zo breed mogelijk in. Die variatie is waardevol voor ons en op die manier kunnen we de software voor alle soorten werken verfijnen en verbeteren.’

Workflow én kwaliteit asfaltering optimaliseren

‘Juist de combinatie van Pavelink met Thermal Mapper biedt een enorme meerwaarde voor ons’, zegt Kouvelt. ‘Pavelink managet echt de logistieke workflow van het asfalteringsproces: je hebt perfect inzichtelijk hoeveel ton je gaat verwerken, dankzij GPS weet je exact waar je auto’s rijden en wat de voorspelde aankomsttijd is. Dat bepaalt of je sneller of langzamer moet trekken met je asfaltspreidmachine om niet stil te komen staan, want continuïteit is een belangrijke factor voor de kwaliteit van het asfalt. Met Thermal Mapper borg je de kwaliteit en kun je proactief bijsturen waar nodig.’

Werkwijze van klant als uitgangspunt

Mennink: ‘Thermal Mapper kan gebruikt worden als aanvulling op Pavelink. Het is een modulair systeem waar andere modules in geïntegreerd kunnen worden. Alles wat maar meerwaarde heeft voor de klant zijn wij bereid te ontwikkelen en te testen.’

Wilhelmus: ‘Voor uitvoerders biedt het systeem een groot voordeel; zij hoeven niet meer per se op het werk aanwezig te zijn om het asfalteringsproces te managen. Zo wordt het totaalplaatje steeds interessanter.’

Mennink benadrukt de waarde van zo’n succesvol pilotproject. ‘Topcon ontwikkelt door met de feedback van haar klanten. Ons doel is dat de klant zijn werkwijze zo min mogelijk hoeft aan te passen: wij zorgen dat het product past bij de werkwijze van de klant.’

Meer weten over Pavelink en de Thermal Mapper? Klik hier.

Dit is een partnerartikel van Topcon – bekijk meer artikelen in het partnerdossier.

Lees bijvoorbeeld ook van Topcon:

‘Gegevensuitwisseling via Magnet verhoogt rendement in de bouw’

IJslands dragracecircuit krijgt strak nieuw wegdek met SmoothRide