Landingsbaan Brussels Airport egaal gerenoveerd met mm-GPS-technologie

Landingsbaan Brussels Airport egaal gerenoveerd met mm-GPS-technologie

Topcon, leverancier van 3D-(meet)technologie, en Top-Off, expert in freeswerken, ondersteunden hoofdaannemer Willemen Infra bij de renovatie van baan 07L/25R van Brussels Airport Company. Het project startte op 13 juli en dankzij de inzet van slimme technologie kon de landingsbaan op 23 augustus weer open. Met een nieuw, veilig egaal oppervlak.

“De tijdsdruk was bijzonder hoog, want de baan moest zo kort mogelijk gesloten blijven”, vertelt Philippe Grevendonck, project development manager bij Topcon. “Bovendien spreekt het voor zich dat de kwaliteitsvereisten enorm hoog waren: de baan moet de veiligheid garanderen én we moesten de levensduur van de asfaltlaag verlengen door een vlakke fundering en dus een optimaal freesbeeld voor te bereiden. Een mooie uitdaging. Toen Top-Off ons vroeg om hen bij te staan in dit renovatieproject, hebben we geen seconde getwijfeld.”

Ondersteuning bij voorbereiding, opstart en controles

Topcon ondersteunde Top-Off als partner in dit project. “We hielpen hen bij de voorbereiding, bij de opstart van het project en bij de kalibratie van de machines”, gaat Grevendonck verder. “Waar nodig voerden we de positiecontroles uit, want het frezen vereiste natuurlijk uiterste precisie. Ook tijdens het werk bleven we stand-by om ondersteuning te bieden aan Top-Off waar nodig. Maar toen eenmaal de werken in volle gang waren, bleek dat al snel niet meer nodig.”

Hoogste eisen

Top-Off freesde de oude asfaltlaag van de baan af, om de nieuwe asfaltlaag op een optimaal terreinmodel te kunnen aanbrengen. Grevendonck: “De omstandigheden op een project zijn nooit optimaal. En als er één plaats is waar een egaal, vlak oppervlak belangrijk is, dan is het wel op een start- en landingsbaan. Het door Brussels Airport Company aangeleverde 3D-model maakte het mogelijk om de best mogelijke fundering voor de nieuwe asfaltlaag te realiseren.”

Niet mogelijk zonder millimeter GPS-systeem

“Topcon is een vertrouwd partner van Top-Off”, aldus John Vastmans, CEO van Top-Off.  “Alleen dankzij hun millimeter GPS-systeem (mm GPS) konden we dit project zo snel en efficiënt afwerken. Stel je voor dat we dit soort freeswerk alleen met een optisch systeem hadden moeten uitvoeren. Er is altijd wel een obstakel – een arbeider, een bestel- of vrachtwagen – dat de visuele verbinding onderbreekt, waardoor het instrument weer naar het prisma moet zoeken."

Met mm GPS hebben we het voordeel dat alle machines op één laser kunnen werken”

"Met mm GPS hebben we het voordeel dat alle machines op één laser kunnen werken, waardoor het systeem niet alleen gemakkelijk in gebruik is, maar ook nog eens kosten bespaart. Wanneer de laserstraal onderbroken is, kan het systeem gedurende een vier seconden verder werken op zijn laatste correcties. Als de obstructie langer duurt, is er onmiddellijk weer verbinding dankzij het principe van de roterende laser. Dit heeft een grote tijdswinst als grootste voordeel. In de verticale as hebben we een venster van tien meter waarin we kunnen werken met één laser, dus ook hier hebben we nagenoeg geen beperkingen.”

Niet zonder uitdagingen

Asfalt leggen is altijd een complex proces. “Ook dit project had zijn uitdagingen”, vertelt Vastmans. “Het terrein op Brussels Airport zat vol beweging: transportvoertuigen die passeerden, kranen in volle werking, … Daar bood de technologie van Topcon absolute meerwaarde. Bovendien legden de werken aan de rioleringsbuizen een strakke deadline op. Maar met het snijwiel ging ook het uitfrezen van de contouren van de rioolbakken heel vlot. Uiteindelijk leverden we 24 uur voor de deadline op. We hebben dan ook dag en nacht gewerkt.”

“Je kunt geen betere bevestiging krijgen dan wanneer een bedrijf als Top-Off, het grootste freesbedrijf in België en dé referentie op dat vakgebied, je technologie inschakelt voor complexe projecten”, besluit Grevendonck. “We hadden er het volste vertrouwen in dat Top-Off erin zou slagen, maar we zijn toch altijd extra blij als we ook nog eens voor de afgesproken deadline kunnen opleveren.”

Dit artikel is gesponsord door Topcon. Lees meer artikelen in hun partnerdossier.