blog

Slimmere monitoring verlengt levensduur infrastructuur

Branche

Slimmere monitoring verlengt levensduur infrastructuur
Het is cruciaal om te focussen op het slimmer omgaan met de data van bestaande en nieuwe infrastructurele werken. Slimmere technologie maakt processen efficiënter.

Meer dan ooit ligt de focus naast het bouwen van nieuwe infrastructuur ook op het verlengen van de levensduur van het bestaande wegenstelsel. Alleen al in Duitsland bijvoorbeeld gaat meer dan 270 miljard euro naar het herstellen van de bestaande infrastructuur. En volgens een rapport van Arcadis gaat het Verenigd Koninkrijk de komende vier jaar meer dan 28 miljard euro investeren in de infrastructuur van Londen. Om aan de eisen van de steeds verdergaande verstedelijking te voldoen, moeten we slimmer gaan werken.

Tegenwoordig wordt met monitoringsystemen het gedrag van een infrastructureel werk in de gaten gehouden, in het bijzonder wanneer deze aan het einde van zijn levensduur is. Dat is in Europa vooral het geval bij de infrastructuur die vlak na de tweede wereldoorlog is aangelegd. Deze is nog steeds van groot belang voor het huidige wegennetwerk en daarom is er een grote behoefte om te kunnen bepalen of deze infrastructuur nog steeds geschikt is voor zijn doel. Om te kunnen bepalen of en waar reparatie nodig is en welke elementen eventueel aan vervanging toe zijn, zijn gegevens nodig. Bij nieuwe infrastructurele werken kan met slimme technologie al vanaf de bouw worden gemonitord en kunnen gegevens worden verzameld.

Monitoren van toekomstige assets

Er is een tendens om slimmere technologie in te bouwen in infrastructurele projecten. Een voorbeeld daarvan is het Internet of Things, dat infiltreert in ieder aspect van ons leven: op kantoor, thuis en zelfs in huishoudelijke apparatuur. De technologie zal ook steeds meer worden toegepast op bouwlocaties.
Slimme assets creëer je door al tijdens de constructie monitoringsensoren in te bouwen. Zo’n ‘zenuwstelsel’ maakt continue en real-time monitoring tijdens de gehele levensduur van een infrastructureel werk mogelijk. Van de initiële bouw tot aan het onderhoud kan een asset gemonitord en beoordeeld worden. Dat biedt een enorme diepgang in data, die als basis dient voor beslissingen omtrent onderhoud. Je kunt bijvoorbeeld meten hoeveel mensen over een brug lopen of hoe vaak een afsluiter in een dam open staat. De inzet van traditionele en nieuwe monitoringtechnieken voor het genereren van bruikbare en waardevolle data, is de toekomst van monitoring.

Een lange termijn-aanpak

Bepalen wie verantwoordelijk is voor de installatie van de monitoringsystemen en wie de eigenaar is van de data, is een belangrijk punt bij het gebruik van deze vorm van monitoring. Normaliter installeren bouwbedrijven alleen systemen tijdens hun werkzaamheden en er is weinig commerciële stimulans om een langetermijn monitoringsysteem in te bouwen.
Als er al verantwoordelijkheid wordt genomen, dan doet een asset-beheerder dit. Meestal installeert hij de langetermijn monitoringsystemen bovenop de systemen die al zijn geïnstalleerd tijdens de bouwperiode. De oplossingen die nodig zijn voor de constructie en voor langetermijn monitoring, hebben verschillende doeleinden en worden meestal afzonderlijk van elkaar opgezet. Het is efficiënter om één systeem te maken speciaal voor het bouwwerk. Tools voor het inwinnen van informatie kunnen altijd ingebouwd worden in de structuur. Zo’n systeem is speciaal ontworpen voor het bouwwerk dus elk type sensor of informatietechnologie is geschikt om tot een perfecte oplossing voor die structuur te komen.

Bij nieuwe infrastructurele werken kan met slimme technologie al vanaf de bouw worden gemonitord en kunnen gegevens worden verzameld.

Eigenaarschap en data delen

Het eigenaarschap en het delen van de data kan bij infrastructuur gevoelig zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de energie- en nutssector waar assets kwetsbaar kunnen zijn voor veiligheidsbedreigingen. Dit maakt het des te risicovoller om de verantwoordelijkheid te nemen voor de data, want degene die de data beheert is ook verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid ervan.
De eigenaar van de assets, of de gecontracteerde operator, zou uiteindelijk de verantwoordelijkheid moeten hebben voor het eigenaarschap van de data. Er moet dan wel een robuust systeem zijn waarmee data die worden opgeslagen in de cloud beschermd zijn tegen hacken of datalekken. Databescherming wordt steeds belangrijker binnen monitoring aangezien fotogrammetrie en scannen de industriestandaard technieken worden bij het verzamelen van monitoring datasets.
We moeten als branche onze systemen toekomstgericht maken. We moeten zeker weten dat ze robuust genoeg zijn om veilig om te gaan met de toekomstige kwaliteit en omvang van data-inwinning.

Slimmer werken

Bij het afsluiten van contracten is het serieus te overwegen om langetermijn onderhoud en asset management in te zetten, om te kunnen garanderen dat infrastructurele werken gedurende hun levensduur effectief en slim gemonitord worden.
Technologieën zoals Topcon Delta bieden de benodigde hard- en software om infrastructurele projecten te beheren, van de bouw tot aan asset monitoring. Deze schaalbare oplossing kan overweg met diverse in- en output en is geschikt voor ieder type project.
Het is cruciaal om te focussen op het slimmer omgaan met de data van bestaande en nieuwe infrastructurele werken. Slimmere technologie maakt processen efficiënter. Op de juiste manier inwinnen en beheren en het begrijpen van de data op een project zijn essentieel bij het creëren van de infrastructuur die we nu en in de aankomende jaren nodig hebben.

Dit artikel op BouwMachines.nl vindt u ook als blog op topconpositioning.com.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Topcon voor meer informatie over monitoring.

Dit artikel is gesponsored door Topcon.

Reageer op dit artikel