blog

Slimmer werken: technologie zorgt voor andere processen

Branche

Slimmer werken: technologie zorgt voor andere processen
Het overstappen op het efficiënte proces van Topcon kan al heel snel tot grote kostenbesparingen leiden voor aannemers.

De bouwwereld verandert. Als je de huidige mogelijkheden van een modern bouwproject vergelijkt met het traditionele proces, zie je heel grote verschillen. Laten we die verschillen eens op een rij zetten.

Als voorbeeld nemen we een wegenbouwproject. Daarbij merk je dat Nederland heel dicht bebouwd is. Je hebt als aannemer met heel veel verschillende stakeholders en omwonenden te maken. Vandaar ook dat de overheid zich bij wegenbouwprojecten continue de vraag stelt hoe de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk kan worden beperkt. Ook veiligheid is een enorm belangrijk thema. Veiligheid voor de medewerkers, onderaannemers en ook voor omwonenden.
Binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek met zo weinig mogelijk overlast en zo hoog mogelijke veiligheid een project opleveren, dat is de doelstelling. Hierdoor moeten de processen steeds meer aangepast worden op de eisen van de opdrachtgever en de technische mogelijkheden die er zijn.

Zo gaat het nog vaak

Op een bepaald moment is de asfaltlaag van een weg aan vervanging toe; wegdekvernieuwing. In het huidige proces wordt er dan eerst een wegvak afgezet. We weten allemaal dat dit gevaar kan opleveren voor wegwerkers. Dan worden er landmeters ingezet die met een inmeetsysteem het wegvak gaan inmeten. Die data wordt op kantoor verwerkt in een model en ondertussen kan het wegvak weer open totdat het werk echt begint. Bij de uitvoering worden op het wegvak de cijfers ten behoeve van het frezen en de percentages voor verkanting gezet.
Uit de ingewonnen data krijg je een beeld van de bestaande situatie. Aan de hand van de eisen van de opdrachtgever wordt er een nieuw asfaltmodel bepaald dat voldoet aan de eisen. Hierdoor weet men dan ook wat er moet worden weggefreesd. Als het freeswerk goed uitgevoerd wordt, dan is men in staat om een consistente asfalt laag aan te brengen. De werkelijkheid is meestal een minder consistente asfalt laag. Dat kan te maken hebben met afwijkingen in het freesbeeld door afrondingen in de freescijfers en/of door het gefreesde werk niet te controleren vanwege gebrek aan tijd.
Kortom: als je dit op een andere manier zou kunnen doen, zou dat veel voordelen kunnen bieden. Dat is precies wat Topcon doet.

En zo kan het nu

Door de processen veel efficiënter te laten verlopen, zorgt Topcon voor meer snelheid, veiligheid en nauwkeurigheid. Bovendien hoeft het wegvak niet meer te worden afgesloten. Het efficiënte, snelle proces verloopt nu als volgt:

  • We maken een scan van het wegvak met de RD-M1 scanner
    Dit kan met een snelheid van circa 60 tot 80 km per uur, dus weggebruikers hebben er minder last van. De scan wordt snel en soepel gemaakt zonder overlast te veroorzaken. Bovendien is het veiliger, want er zijn geen wegafzettingen en landmeters op de weg.
  • De scan wordt ingeladen in een freesmachine
    De scan wordt geprocessed en met deze data wordt een nieuw frees- en asfaltmodel gemaakt. Er volgen 3 modellen: de bestaande situatie, het freesmodel en het asfalteermodel. Deze modellen kunnen worden ingelezen in de machines. Doordat je de bestaande situatie inscant, heb je een realistischer beeld van de werkelijkheid; je hebt immers metingen tussen de 10 en 20 cm. De ‘oude’ methode had metingen tussen de 5 en 10 meter. Het resultaat is dat je nauwkeuriger freest en een consistente asfaltlaag kunt aanbrengen. Oftewel: sneller werken met een beter resultaat en minder materiaalgebruik en transport.

Efficiëntie leidt tot kostenbesparingen

Verandering is moeilijk. Zeker in een markt die traditioneel is ingesteld. Aannemers houden vaak liever vast aan de risico’s die ze al kennen dan over te stappen op een nieuw proces waarvan ze de risico’s niet kennen. Toch kan het overstappen op het efficiënte proces van Topcon al heel snel tot grote kostenbesparingen leiden voor aannemers. Bovendien stellen overheden steeds vaker als eis dat aannemers veiliger, duurzamer en met minder overlast werken. En aannemers vereisen het weer van hun onderaannemers.

Leve de technologie!

Al deze veranderingen in bouwprocessen komen voort uit veranderende vraagstellingen en eisen. In plaats van dat een kraanmachinist alleen hydrauliek op de machine en diesel in de tank nodig had, heeft hij nu een USB-stick bij zich met het project erop, dat in de controller moet. Of hij moet inloggen via de software, zodat het project klaargezet wordt vanuit de cloud. Dat is voor sommige machinisten wel eng. Want wat als er iets mis gaat met de techniek? Daarom staat Topcon al bij de start van een project klaar voor haar klanten. Het bedrijf biedt support waar en wanneer het nodig is. Omdat klanten hulp willen om meer vertrouwen te krijgen in de veranderende technologie. Daarom zegt Topcon: leve de technologie!

Dit artikel op BouwMachines.nl vindt u ook als blog op topconpositioning.com.

Meer weten? Neem contact op met Topcon voor meer informatie over veranderende processen en techniek.

Zien hoe we deze techniek samen met onze partners hebben toegepast? Bekijk dan deze video.

Dit artikel is gesponsored door Topcon.

Reageer op dit artikel