Zonder uitstoot werken aan project Otterland

Zonder uitstoot werken aan project Otterland
Beeld: Douwe Strating (Nul Architecten)

Een belangrijk deel van het programma tijdens de BouwMachines Kennisdag wordt ingevuld door teams die in een fictieve aanbestedingsprocedure strijden om het project Otterland. Voor de (niet bestaande) gemeente Hollandse Graafschap begint 2030 volgend jaar. Emissievrij werken is dus een must. Kan uw bedrijf daar al invulling aan geven?

De afgelopen tijd hebben zo’n 20 deelnemers zich aangemeld om mee te denken over Otterland. Eind september was de kick-off en inmiddels buigen de teams zich over de vraag: hoe kunnen we Otterland emissievrij realiseren? De uitkomsten presenteren de teams tijdens de BouwMachines Kennisdag op dinsdag 15 maart 2022 op Bouw & Infrapark in Harderwijk.

Hoewel de casus fictief is, gaan we er net als bij een gewone aanbesteding vanuit dat de werkzaamheden komend najaar worden gestart. Maar hoe doe je dat als het bedrijfsterrein nog vol staat met dieselaangedreven machines? Het eenvoudigste zou zijn om even op MachineVergelijker.nl te kijken welke emissievrije machines leverbaar zijn en het hele materieelpark ineens te vervangen. Maar zou uw bedrijf dat doen voor een opdracht van deze omvang? Waarschijnlijk niet, de kosten zouden niet opwegen tegen de baten. En in 10 maanden tijd alle machines ombouwen is ook niet haalbaar.

Geen luchtkastelen

Luchtkastelen bouwen is voor de teams uit den boze. De hele dag staat in het teken van de praktijk en dat geldt ook voor de casus Otterland. De teams krijgen een representatief machinepark onder hun hoede. Er staan een paar kleine elektrische machines op het bedrijfsterrein, maar 90% van het machinepark heeft nog dieselmotoren. De teams kunnen een aantal machines hiervan inruilen, ook mogen ze 30% van het in te zetten materieel huren én het is toegestaan om machines om te bouwen.

Met het materieel moeten de teams een schoorsteen slopen, een wadi en talud afgraven, parkeerplaatsen aanleggen, voorbereidingen treffen voor de riolering en elektravoorzieningen, wandelpaden en een stuk geasfalteerde weg aanleggen, heiwerkzaamheden uitvoeren én het oude fabrieksterrein opnieuw inrichten met oude stelconplaten. Veel verschillende machines zijn nodig om dit voor elkaar te krijgen.

Winnende team is realistisch

Het winnende team is niet de ploeg die volledig emissievrij kan werken (al hopen we dat natuurlijk wel), de winnaar is het team dat de ambitieuze plannen van de gemeente koppelt aan een realistische inschrijving waarbij toezeggingen waargemaakt kunnen worden. Daarnaast kunnen teams de gemeente Hollandse Graafschap adviseren; ook hier zijn punten voor te behalen. Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om circulair te werken, door oude materialen opnieuw in te zetten. Maar ook vragen we om de bouwlocatie slim in te richten. Dat zal overigens ook nodig zijn, want de aanwezige elektravoorziening is niet toereikend om een volledig elektrisch machinepark op te laden.

Kortom: het is een breinbreker in spelvorm maar met een serieuze ondertoon waarmee we als sector laten zien waar we voor staan én waar we naartoe willen.

De inschrijvingen worden beoordeeld door een jury die bestaat uit: Dik de Weger (Rijkswaterstaat), Sara Rademaker (specialist duurzaam inkopen) en Bram Oudejans (gemeente Harderwijk).

Meer over de BouwMachines Kennisdag