Praktisch innoveren: hoe doe je dat?

Praktisch innoveren: hoe doe je dat?
(Afbeelding: Shutterstock)

De zesde editie van de BouwMachines Kennisdag staat in het teken van praktisch innoveren. De materieelbranche moet nieuwe technieken omarmen om duurzaamheidsdoelen te realiseren. Maar hoe doen we dat? Een aantal partners van de BouwMachine Kennisdag deelt alvast hun ervaring en visie.

Praktisch innoveren. Het klinkt mooi, maar waar leggen bedrijven in de sector dan de nadruk op? De reacties sluiten nauw aan bij de grote thema’s in de sector: emissievrij werken, digitalisering en comfort en veiligheid voor de machinist.

Toepasbaar in de dagelijkse praktijk

Zo meldt Limach dat de eindgebruiker van een elektrische graafmachine zijn werkzaamheden optimaal en vrijwel drempelvrij emissievrij moet kunnen uitvoeren. Toepasselijkheid in de dagelijkse praktijk, veiligheid voor mens en milieu en de beschikbaarheid van service en onderhoud voor de lange termijn zijn daarbij belangrijk.

Voor ELM is elektrificeren uiteraard het grote thema. ‘Vanuit de markt is er nu nog geen grote vraag naar, maar dat zal het komende jaar veranderen, verwachten we.’ ELM is daar dan ook klaar voor.

Grote thema's in de materieelsector zijn emissievrij werken, digitalisering en comfort en veiligheid voor de machinist. Onderwerpen die ook ruimschoots aan bod komen tijdens de BouwMachines Kennisdag op 15 maart 2022 in Harderwijk. (Afbeelding: Shutterstock)
Grote thema's in de materieelsector zijn emissievrij werken, digitalisering en comfort en veiligheid voor de machinist. Onderwerpen die ook ruimschoots aan bod komen tijdens de BouwMachines Kennisdag op 15 maart 2022 in Harderwijk. (Afbeelding: Shutterstock)

De Schans sluit zich daarbij aan en ervaart dat als positieve ontwikkeling. ‘Innoveren is noodzaak om te overleven. Voorlopig is er nog een markt voor fossiele machines, maar we vinden het een geruststellende gedachte dat we ook hoogwaardige elektrische minishovels kunnen aanbieden.’

Diensten en productie

Kubota Meerman richt zich eveneens op terugdringen van emissies, onder andere door toepassing van HVO en LPG en door het zelf ombouwen van machines naar elektrisch. Daarnaast wil het bedrijf innoveren in het dienstenpakket, zoals lease, onderhoudscontracten en onderdelenvoorziening.

Voor Sherpa Miniloaders zijn veiligheid, gebruiksgemak en duurzaamheid de drie pijlers onder innovatie. Daarbij richt Sherpa zich niet alleen op de machines, maar ook op de carbon-footprint van het productieproces. Het streven naar lagere emissies uit zich onder meer in het op de markt brengen van een nieuwe Z10 schranklader begin 2022 en de F-serie knikladers die momenteel in ontwikkeling is.

Ook Tobroco-Giant focust bij innovatie mede op het productieproces. In samenwerking met TNO worden nieuwe manieren van produceren onderzocht. Tevens wordt het aanbod van nu dertig verschillende modellen fors uitgebreid in de komende jaren, waaronder elektrische alternatieven voor dieselmachines.

Strengere regelgeving op de bouwplaats

Doosan-importeurs Staad en Anema Arum focussen bij innovatie op de klantvraag en merken dat die op dit moment vooral ligt op het gebied van duurzaamheid, met strengere regelgeving op de bouwplaats. Het wil bedrijven daarin ondersteunen met de juiste informatie en juiste machines.

Frysian Motors, producent van elektrische transporters, is van mening dat op de bouwplaats nog veel winst te behalen is door gebruik te maken van elektrisch vervoer.
Frysian Motors, producent van elektrische transporters, is van mening dat op de bouwplaats nog veel winst te behalen is door gebruik te maken van elektrisch vervoer.

Frysian Motors streeft ernaar om de voorsprong in elektrische transporters te behouden. Ontwikkelingen gaan snel en Frysian Motors wil die volgen of zelfs introduceren. Dat binnen onder meer de geldende wegtoelating, die nog wel eens achterloopt op de ontwikkelingen.

Digitalisering

Drive Line Systems omschrijft de uitdagingen voor innovatie als ‘green mobility’ en ‘smart mobility’. Bij green mobility gaat het om de overgang naar zero emissie- aandrijfsystemen; bij smart mobility om digitalisering, zoals data in de cloud die bijvoorbeeld ‘predictive maintenance’ mogelijk maken.

Voor Freshfilter staat de machinist centraal bij innovatie. Het bedrijf wil de filtersystemen efficiënter maken, zodat het systeem minder moeite hoeft te doen om een cabine op druk te houden. Dat voorkomt stof, geluid en irritante luchtstromen in de cabine. Ook belangrijk is het toekomstproof maken van het bedieningspaneel en de digitalisering van gegevens en gegevensuitwisseling.

Kloof tussen theorie en praktijk

Een kloof tussen theorie en praktijk zien de diverse bedrijven vooral op het gebied van emissievrij werken. Limach constateert daarbij vooral een gebrek aan samenwerking in de ontwikkeling van technologie en visie, over de bestaande bedrijfsmuren heen. ELM constateert dat veel elektrische machines geen volledig werkdag kunnen werken op een acculading, wat het praktisch onwerkbaar maakt. ELM kiest daarom zelf voor een ruimer accuvermogen.

ELM ziet nu nog geen grote vraag naar elektrisch materieel, maar verwacht dat dit de komende jaren zal veranderen. Punt van zorg is volgens het bedrijf wel de laadinfrastructuur.
ELM ziet nu nog geen grote vraag naar elektrisch materieel, maar verwacht dat dit de komende jaren zal veranderen. Punt van zorg is volgens het bedrijf wel de laadinfrastructuur.

Kubota Meerman constateert vooral een kloof tussen vraag en aanbod. Centrale en lokale overheden vragen om zero emissie-oplossingen voor bouwplaatsen en grondwerkzaamheden, terwijl die er nog onvoldoende zijn. Staad en Anema Arum constateren dat ook en geven aan dat er behoefte is aan duidelijke richtlijnen zodat bedrijven kunnen investeren naar wat de overheid van ze verwacht.

Kloof tussen vraag en aanbod

DLS ziet dezelfde kloof tussen vraag en aanbod en vult aan dat ook de energie-infrastructuur vaak niet aanwezig is. Daarbij zijn zero emissie-machines duurder en leidt vervanging tot versnelde afschrijving van bestaand materieel. Dat ziet ook De Schans, die erop wijst dat het gebeurt dat bedrijven nu een aanbesteding winnen op zero emissie maar dan toch diesel inzetten.

Tobroco-Giant wijst net als DLS op de energie-infrastructuur, maar ook op het tekort aan personeel dat werkt als rem op groei en innovatie. Frysian Motors ziet daarbij ook nog eens een kloof tussen praktijk en onderwijs, dat nog te veel de nadruk legt op verbrandingsmotoren.

Sherpa Miniloaders ervaart niet echt een verschil tussen theorie en praktijk van innoveren. ‘Wij kijken juist andersom en werken vanuit de praktijk. We bedenken praktische oplossingen vanuit jarenlange feedback van eindgebruikers en dealers.’ Voor Freshfilters ligt de uitdaging vooral in de bewustwording van veiligheid en gezondheid op het gebied van stoffiltratie. Het voorkomen van gezondheidsklachten voor de toekomst wordt nog wel eens vergeten.

Sherpa bouwt zijn miniloaders in Nederland met zoveel mogelijk lokaal geproduceerde onderdelen. ‘Niet alleen om de kwaliteit van elke machine die we produceren te bewaken, maar ook om zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk te werken.’
Sherpa bouwt zijn miniloaders in Nederland met zoveel mogelijk lokaal geproduceerde onderdelen. ‘Niet alleen om de kwaliteit van elke machine die we produceren te bewaken, maar ook om zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk te werken.’

Emissievrij werken: kansen en valkuilen

Als het gaat om emissievrij werken wijst Limach erop dat dit voor iedereen kansen biedt, maar ook valkuilen. ‘De lat ligt hoog, technologische kennis is schaars en zelfoverschatting ligt op de loer.’ Limach adviseert dan ook om de samenwerking te zoeken.

ELM ziet eveneens veel kansen voor de toekomst, maar legt de vinger vooral bij de laadcapaciteit die in onvoldoende mate aanwezig is. Kubota Meerman sluit zich daarbij aan en vult aan dat ook de hogere kostprijs per uur een uitdaging is. Kansen ziet het bedrijf vooral voor de verhuur van emissievrije machines. Ook biedt de toenemende vraag ruimte voor studie naar en ontwikkeling van die emissievrije machines.

Dat verwachten ook Staad en Anema Arum. Vooral voor waterstof en mierenzuur is nog een flinke ontwikkeling nodig. HVO en elektrische machines bieden nu al goede oplossingen. Meer vraag leidt tot opschalen van productie waardoor de kosten omlaag kunnen.

Versnelling wordt toegejuicht

Sherpa Miniloaders constateert dat de veranderende vraag naadloos aansluit bij de ambitie van het bedrijf, dat machines ontwikkelt met de focus op gebruiksgemak en low/zero emission. Het juicht versnelling hiervan dan ook van harte toe. Ook Frysian Motors juicht de omslag toe. ‘Maar er kan meer nadruk worden gelegd op intern vervoer op grote projecten. Nu wordt veelal een auto, bus of groter materieel gepakt. Dat kan ook met kleine voertuigen die elektrisch aangedreven zijn.’

DLS ziet voor de korte termijn vooral mogelijkheden in het reduceren van emissies van bestaand materieel.
DLS ziet voor de korte termijn vooral mogelijkheden in het reduceren van emissies van bestaand materieel.

Accu inpassen

Voor de korte termijn ziet DLS vooral mogelijkheden in het reduceren van emissies van bestaand materieel. Bijvoorbeeld met een uitlaatgasnabehandelingssysteem, of het uitbreiden van de bestaande aandrijflijn met een elektromotor of het vervangen van de bestaande aandrijflijn door een zero emission-aandrijflijn.

Tobroco-Giant ziet het als een uitdaging om machines met een elektrische aandrijving compact te houden. Een accu van voldoende capaciteit heeft ruimte nodig. Goed inpassen daarvan is een uitdaging en vergt innovatie.

De Schans introduceert onder de merknaam Relly drie nieuwe elektrische wielladers.
De Schans introduceert onder de merknaam Relly drie nieuwe elektrische wielladers.

Duurzaam productieproces

De Schans ziet daar juist kansen om een elektrische machine efficiënter en minder slijtagegevoelig te maken. Het bouwde de Relly op rondom het accupakket en gaf elke component de meest ideale plek en paste slimme oplossingen toe.

De sector geeft aan dat hij de duurzaamheidsvraagstukken die eraan komen, vooral invult met innovatie. Innovatie van machines, maar zeker ook van de eigen productieprocessen. Vrijwel alle bedrijven zijn bezig om daar kritisch naar te kijken. Want duurzame machines verdienen een duurzaam productieproces.