Vier voorbeelden van concrete besparingen door 3D gps-machinebesturing

Vier voorbeelden van concrete besparingen door 3D gps-machinebesturing

Wie veel grondwerk doet, heeft praktisch altijd baat bij 3D gps-machinebesturing. Niet voor niets wordt het inmiddels expliciet genoemd in veel aanbestedingen. Het werk is nauwkeuriger en sneller, en je bespaart op brandstof en CO2-uitstoot. Mocht dat nog niet overtuigend genoeg zijn, dan volgen hier enkele concrete voorbeelden van besparingen door werken met 3D gps-machinebesturing.

Welke concrete besparingen kun je halen door 3D gps-machinebesturing? Vier concrete voorbeelden en hun voordelen:

1. Exacte volumeberekeningen

Werken met een 3D-model tijdens het werk geeft duidelijkheid over de kosten en baten. Een voorbeeld: je kunt met een 3D-model de onderkant cunet van het nieuwe model vergelijken met het bestaande maaiveld. De software berekent het verschil in kubieke meters, waardoor je dus exact weet hoeveel kuub grond er vrijkomt. Dat is handig voor het calculeren van de volumes, het opzetten van een grondbalans en het accuraat factureren. Geen verrassingen achteraf.

2. Multi-gebruik van data, geen landmeter nodig

Uitleggers van riolen worden gegraven door de graafmachine die toch al met machinebesturing aan het draaien is. Die data kunnen door tekenaars, uitvoerders of landmeters gebruikt worden om de revisie te tekenen. Er hoeft dus geen landmeter naar dat project. 3D gps-machinebesturing bespaart dus op arbeidsuren.

3. Wederzijdse digitale controle zonder vertraging

De meetgegevens kunnen digitaal geregistreerd worden. Ook dat levert voordeel op. Als de machinist met zijn rupsmachine een kanaal graaft, kan de opdrachtgever vragen om elke tien meter een dwarsprofiel te maken van wat hij gegraven heeft. Met de bak volgt de machinist de contouren die hij al gemaakt heeft en legt dat vast. Die maten kunnen gelegd worden over een nulmeting, zodat je alvast kunt uitrekenen hoeveel grond er afgegraven is.

De situatie, zoals de machinist die achterlaat, kan de opdrachtgever dus als controlemiddel gebruiken, terwijl de aannemer het kan aanleveren bij de factuur als bewijs van wat gedaan is. Een wederzijdse controle zonder dat het vertraging oplevert. Dat bespaart tijd én faalkosten.

4. Efficiënter graven door online synchronisatie

Topcon werkt met een open platform, Sitelink3D. In het voortraject is vaak al veel werk verzet, het ontwerp is gemaakt door de werkvoorbereider en daar is een DTM-model (digitaal terrein model) uit voortgekomen. Voordat de machinist zijn bak in de grond zet, weet hij exact wat de omstandigheden zijn en met welke taak hij aan het werk moet gaan. Er zijn geen onverwachte hindernissen of onduidelijkheden meer, zodat het werk efficiënt kan worden uitgevoerd.

De werkvoorbereider kan de projectgegevens als hij wenst met zijn machinisten delen. Hij kan ook zelf het project online zichtbaar maken, zodat andere bedrijven die verbonden zijn met Sitelink3D kunnen synchroniseren op het zelfde project.

Dit is een partnerartikel van Topcon – bekijk meer artikelen in het partnerdossier.

Lees ook: