artikel

Koelsysteem vaak oorzaak motorstoring

Branche

Wist u dat maar liefst 40 procent van de heavy duty motorstoringen het gevolg zijn van een probleem met het koelsysteem? Oorzaak is vaak een verkeerde koelvloeistof, toegevoegd kraanwater of een koelmiddel waar de ‘fut’ uit is. De Equipment Healthcheck van Valvoline geeft u inzicht in de kwaliteit van uw machinevloeistoffen waaronder het koelmiddel. Hiermee kunt u problemen en daarmee hoge kosten voor zijn.

Koelsysteem vaak oorzaak motorstoring

Onze zware bouwmachines krijgen dagelijks flink wat voor de kiezen. Daarom smeren we lagers goed, controleren we regelmatig het smeeroliepeil en werpen we vanzelfsprekend een blik op het koelvloeistofpeil. Maar met deze routinewerkzaamheden hebben we absoluut niet de zekerheid dat de smering en koeling ook daadwerkelijk optimaal gebeurt.

Want worden wel de juiste smeer- en koelmiddelen gebruikt? Een lager dat erg zwaar wordt belast, vraagt een ander vet dan een lager dat alleen maar rondjes draait… En zijn de vloeistoffen niet ‘versleten’ doordat essentiële additieven zijn verdwenen? Zekerheid over de goede werking van smeervetten, smeeroliën en koelmiddel krijgt u alleen door regelmatig monsters te nemen en in het laboratorium te laten onderzoeken.

Volledige analyse van alle vloeistoffen

Valvoline pakt met haar Equipment Healthcheck in de meest uitgebreide vorm de handschoen op, waar het gaat om het testen van de kwaliteit van machinevloeistoffen. Waar andere bedrijven zich vaak beperken tot de controle van de kwaliteit van de smeerolie, analyseert Valvoline voor álle typen machines opvallend uitgebreid zowel smeerolie als smeervet én koelvloeistof.

Daarmee krijgt de gebruiker de grootst mogelijke zekerheid voor zijn machine: de kans op stilstand en dus hoge (onderhouds- en reparatie)kosten worden tot een minimum teruggebracht en de productiviteit blijft optimaal.

Bij de Equipment Healthcheck staat gemak voorop. U heeft daarom de keuze uit twee pakketten; Basic en Advanced. Het basispakket omvat reeds de meest noodzakelijke analyses. U ontvangt een doos met daarin tien lege sampleflesjes. Voor het oppompen van het monster is een vacuümpomp met slang leverbaar.

Na de monstername stuurt u de monsters gewoon per post op, waarna ze gelijk in het laboratorium uitgebreid worden geanalyseerd. Zodra de uitslagen van de analyses bekend zijn, krijgt u een seintje en kunt u deze in het online platform en via de app bekijken. Wanneer het verstandig is om actie te ondernemen, hoort u dat ook gelijk van de specialisten van Valvoline. Ze kunnen u dan ook gericht adviseren over de juiste inzet van de verschillende machinevloeistoffen.

.

Olie, vet en koelvloeistof: veel onkunde

Veel machinisten en eigenaren van machines denken nog altijd dat de kwaliteit van machinevloeistoffen simpel met het oog en met duim en wijsvinger kan worden ‘gemeten’. De Healthcheck toont het tegendeel aan; smeerolie die er goed uitziet en lekker glad aanvoelt kan compleet ‘versleten’ zijn doordat belangrijke additieven uit de olie zijn verdwenen.

Waar het helemaal mis kan gaan, is met koelvloeistof. Wanneer de verkeerde koelvloeistof wordt gebruikt of – wat nog altijd gebeurt – water wordt bijgemengd, kan het koelsysteem van binnen uit gaan corroderen. Lekkage kan het gevolg zijn. Ook kan kalkafzetting ontstaan, waardoor het koelende vermogen van het systeem hard terugloopt en plaatselijke oververhitting op de loer ligt. Zeker voor de transmissie kan dit catastrofale gevolgen hebben.

De praktijk leert dat een slecht onderhouden koelsysteem en een verkeerde inzet van koelmiddelen verantwoordelijk zijn voor 40 procent van de heavy duty motorproblemen!

Dit artikel is gesponsord door Valvoline. 

Foto's

Reageer op dit artikel