Extra budget voor inzet emissievrije bouwmachines

Extra budget voor inzet emissievrije bouwmachines

Gemeenten, waterschappen en provincies krijgen van het Kabinet tot 2029 180 miljoen euro extra om te besteden aan de inzet van emissievrij materieel.

Dat valt te lezen in een ontwerpregeling die donderdag 15 februari naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het Kabinet wil hiermee de uitvraag naar emissievrij materieel in de aanbestedingen stimuleren. Dat gebeurt nog te weinig, omdat in de praktijk toch nog steeds vaak gekozen wordt voor de goedkopere (stage V) optie. Deze regeling hoopt te bewerkstelligen dat er uiteindelijk een 'eerlijkere prijs' gevraagd en uitgekeerd kan worden.

Het addertje onder het gras is dat de regeling alleen beschikbaar is voor overheden die zich hebben aangesloten bij het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen. Op dit moment zijn dat 45 partijen (zie tabel onderaan artikel). Er zijn vooral veel gemeenten die niet zullen profiteren van het extra geld. Slechts 12 van de 342 gemeenten hebben op dit moment het convenant ondertekend.

De bijdrage kan worden aangevraagd voor inzet van emissieloos materieel in aanbestede bouwwerkzaamheden ten behoeve van aanleg, verbetering, beheer en onderhoud en bediening van infrastructuur. Bij de regeling is ermee gerekend dat overheden in veel gevallen zekerheid willen dat zij daadwerkelijk een vergoeding krijgen als zij met hogere eisen aanbesteden. De hoogte van de uitkering wordt echter pas bepaald als duidelijk is welk emissieloos materieel ingezet wordt. Dat is in vrijwel alle gevallen pas nadat de aanbesteding al bekend is.


Daarom wordt een systematiek gehanteerd met jaarlijkse individuele uitkeringsplafonds (m.a.w. budgetreserveringen) per overheid die deelneemt aan het convenant. Dit biedt zekerheid bij de aanbesteding dat er daadwerkelijk budget beschikbaar is. Alle deelnemers weten hiermee zeker dat zij, mits ze zich houden aan de voorwaarden, een vast bedrag hebben dat ze daarvoor kunnen inzetten. Het zal dus niet zo zijn dat de ene partij naast het budget grijpt, omdat dat dit door een ander al opgebruikt is.

Plafondbedrag: 400.000 euro

Voor 2024 is dat plafondbedrag gezet op 400.000 euro per ondertekenaar van het convenant. Dat geld is er dus alleen voor de lagere overheden die voor 30 oktober hun handtekening hebben gezet. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 16 april tot en met 20 augustus van dit jaar.

De partijen die aanspraak maken op de extra jaarruimte:

  • alle 12 Provincies
  • alle 21 Waterschappen
  • slechts 12 Gemeenten, nml:
    Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Harderwijk, 's Hertogenbosch, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht