Dit was de Kennisdag 2023: samen realistisch veranderen

Dit was de Kennisdag 2023: samen realistisch veranderen

Donderdag 7 december was de achtste editie van de BouwMachines Kennisdag. Dat het onderwerp 'laadinfra: nieuwe energie op de bouwplaats' actueel is bleek uit de opkomst: ruim 250 geïnteresseerden kwamen luisteren naar en praten over alles wat deze transitie met de sector doet. Een recordaantal.

Stap voor stap

Arno Visser, voorzitter van Bouwend Nederland, trapt de dag af als keynote spreker. Hij benadrukt dat de transitie van energietechnieken niet alleen belangrijk is voor klimaat en milieu, maar evenzeer voor de continuïteit van bouwbedrijven. Volgens Visser is een gezonde dosis realisme noodzakelijk om de weg naar emissievrij stap voor stap af te kunnen leggen. Hij stelt dat ook de bouw zal moeten accepteren dat het zeker nog tien jaar duurt voor het net genoeg uitgebreid en verzwaard is.
- tekst gaat onder de foto's door -

De Kennisdag in foto's

Onoph Caron, directeur van ElaadNL, de overkoepelende vereniging van netwerkbeheerders, haakt daar in zijn presentatie op in door de branche verantwoordelijkheid toe te schuiven: niet wachten op de overheid, maar handen uit de mouwen. Dat geldt voor bouwers, maar ook voor opdrachtgevers. Volgens Caron is samenwerking het kernbegrip in verduurzaming. Dat kan alleen maar als er vertrouwen is in elkaar. Zijn oproep: durf te varen op de verwachting dat alle partijen uiteindelijk het beste voorhebben met de hele branche. Daardoor word je ook elkaars steun in de rug op weg naar een emissieloze (bouw)toekomst. Bouwers die wat willen, moeten niet afhankelijk zijn van netverzwaring, maar zelf met oplossingen komen. Bijvoorbeeld in de vorm van mobiele accuboxen.

Vraag omdraaien

Daar sluit het verhaal van Boudewijn Tjeertes mooi op aan: hij heeft als business development manager bij Vattenfall al menig batterijoplossing ingezet. Volgens hem is het pionieren al geweest: het wiel is al uitgevonden, we kunnen al zoveel. “Het is nu een kwestie van opschalen.”

Interactie met de zaal is er gelukkig genoeg. Zo luidt een vraag die door elk duurzaamheidsvraagstuk heen sijpelt: hoe weet je of je investering in elektrisch zich straks terugbetaalt? Als hier een pasklaar antwoord op zou zijn, zou het transitievraagstuk natuurlijk niet zo’n grote zijn. Maar volgens Sijmen Staadegaard van ECE moet je om te beginnen die vraag omdraaien. Niet ‘wat is elektrisch straks nog waard?’ maar veeleer ‘wat is diesel straks nog waard?’

Voorbeelden uit de praktijk

De plenaire rondetafelgesprekken en presentaties worden afgewisseld met voorbeelden uit de sector in verschillende break-out sessies. Buiten worden de verhalen ondersteund door een mooie expositie van diverse elektrische machines en de nieuwste batterijtechnologieën. Op de kennismarkt worden de bezoekers interactief bijgepraat over wat de diverse spelers in de markt op het gebied van elektrificatie en nieuwe energietechnieken te bieden hebben.

Visies uitwisselen en ervaringen delen gebeurt ook volop tijdens de pauzes en de lunch. Dat er genoeg te bespreken valt, blijkt uit de break-out sessies die soms op de valreep aangedaan worden - “De pauze was nu al voorbij!” Het onderschrijft één van de belangrijkste pijlers van succes voor de transitie: werk samen.

Het lijkt elektriciteit wat de klok slaat, maar ook alternatieve oplossingen krijgen een podium. Zef Jansen, commercieel manager en productontwikkelaar bij Bredenoord, vertelt wat hij in samenwerking met Powercrumbs al doet met biogas: het proces waarbij reststromen worden hergebruikt in plaats van verbrand. Jan Engelsman van HYGRO komt vertellen hoe waterstof nu al een rol speelt op de bouwplaats en dat in de toekomst nog meer gaat doen.

Elk succes moet gevierd worden

Bart Lubbers, oprichter van Fastned, sluit de dag plenair af met zijn ervaringen rondom de (exponentiële) groei van Fastned en welke kinderziektes daarbij kwamen kijken. Zijn strategie? Deel de taken waarvoor je staat op in verantwoordelijkheden, waardoor je het overzicht bewaart. Elk succes moet dan ook op zichzelf gevierd worden, want blindstaren op de lange termijn is in tijden van transitie niet verstandig en leidt tot teleurstellingen. Geluk is dat één ding lukt, en niet dat je klaar bent. Al laat hij zich toch ontlokken wat hij onderaan de streep graag ziet: “Ons doel is dat laden net zolang gaat duren als tanken.” 

Slotsom van de dag: er moet nog veel gebeuren, of zoals het vanuit de zaal verwoord wordt: “De wekker gaat, maar je moet zelf uit bed komen.” Het enthousiasme waarmee gelijkgestemden de eindeloze hoeveelheid mogelijkheden uitwisselen op deze decemberdag in Harderwijk, schept in ieder geval vertrouwen, positiviteit en frisse zin om dat bed met de hele sector uit te stappen. Ook als het buiten nog koud is.

Artikelen over de Kennisdag