Waar let jij op bij de aanschaf van bouwmachines?

De MachineVergelijker vormt de aanleiding om met leveranciers en bedrijven in contact te treden over de aanschaf van materieel. Wat is belangrijk bij aanschaf van nieuwe bouwmachines? Sijmen Staadegaard (Doosan-importeur Staad) pleit voor eerlijke gesprekken tussen leveranciers, aannemers en opdrachtgevers.
aanschaf-materieel
Sijmen Staadegaard: ‘Opdrachtgevers zouden meer financiële verantwoordelijkheid moeten nemen.’

‘Natuurlijk is de hoogste prioriteit dat een machine de werkzaamheden kan uitvoeren waarvoor hij wordt aangeschaft. De MachineVergelijker is in die oriënterende fase een handzame tool waarbij de technische gegevens op een rij gezet worden. Je kunt zo snel zien of een machine bij het werk past’, aldus Staadegaard.

De vervolgstap is, treed in contact met de leverancier. ‘Wij willen meedenken, samen zoeken naar oplossingen. We weten hoeveel vragen er op bedrijven afkomen. Digitalisering en verduurzaming om er maar twee te noemen. Als het gaat om het zoeken naar oplossingen dan zitten we graag vooraan. Bij ons familiebedrijf hebben klanten een naam, we weten wat hen bezighoudt en ze zijn geen (debiteuren)nummer. Samen met hen geven we invulling aan actuele thema’s.’

Wie pikt de rekening op?

De relatie die Staad heeft met haar klanten uit zich in service én in de gesprekken die zij voert. ‘We weten allemaal dat er grote ambities liggen ten aanzien van de duurzaamheid. Ik denk zelfs dat we allemaal willen veranderen, maar de grote vraag is: wie betaalt de prijs? Om een voorbeeld te noemen: als een gemeente als eis stelt dat er emissievrij gewerkt moet worden en de aannemer alleen de kosten op zich moet nemen dan is dat geen goede verdeling.’

Staadegaard pleit er daarom voor dat opdrachtgevers meer financiële verantwoordelijkheid nemen. ‘Ondanks de duurzame ambities wordt werk te vaak op prijs gegund. Terwijl er ook gezegd kan worden: ‘als we kiezen voor 100% emissievrij werken, dan pikken we met elkaar de nota op’. Dat zou de verduurzaming van materieel aanzienlijk versnellen; we kunnen dan met elkaar zorgen voor schaalvergroting en de prijs van elektrisch materieel zal dalen.’

Eerlijk gesprek

In de praktijk schuwt Staadegaard een eerlijk gesprek met zijn klanten niet. Hij wijst hen bijvoorbeeld op de risico’s van grote investeringen. ‘Laatst werden we benaderd door een klant die een rupsgraafmachine wilde aanschaffen. Daar was een behoorlijk bedrag mee gemoeid, zeker voor een zzp’er. Mijn vraag aan hem was: heb je bij de opdrachtgever je werkzaamheden geborgd? Voor een kleine zelfstandige is dat geen eenvoudig gesprek om aan te gaan, maar hij is toch met de opdrachtgever gaan praten en kreeg een vijfjarig contract. Die extra zekerheid is zo belangrijk voor de bedrijfsvoering.’ Eenzelfde vraag stelt Staadegaard ook aan klanten die minigravers met veel verschillende hulpstukken willen kopen. ‘Heb je die allemaal nodig en hoe vaak? Praat voor je grote investeringen doet met opdrachtgevers over de inzet van specialistische hulpstukken, dat voorkomt dat ze ongebruikt naast het bedrijf blijven liggen.’

GPS is ook investering in duurzaamheid

Een andere belangrijke trend is digitaal werken. ‘Bij de aanschaf daarvan spelen heel andere factoren een rol. Duurzaamheid komt voort uit de wens van opdrachtgevers, het inzetten van GPS op machines is een behoefte van grondverzetbedrijven. Deze ontwikkeling is niet te stoppen. Het komt het werk ten goede, je hebt letterlijk beter zicht en kan veel efficiënter navigeren. Bovendien is er veel tijdwinst te boeken én – dat wordt wel eens vergeten – het is ook in het belang van de opdrachtgever. Door de nauwkeurigheid van werken hoeft er minder grond verzet te worden, wat de duurzaamheid ten goede komt.’