artikel

Pietje Precies in mobiel wegen

Branche

Om over- maar zeker ook onderbelading te voorkomen, wordt wegen op locatie – helemaal in de wegenbouw – langzaam maar zeker de normaalste zaak van de wereld. Corrad Goesten springt hier op in met een 60-tons mobiele weegbrug die ook na transport geijkt is, tot op 20 kilogram nauwkeurig weegt en binnen een halfuur op de plek ligt.

Pietje Precies in mobiel wegen
De weegbrug van Mobielwegen.com ligt met een half uur op de plek en heeft een capaciteit van 60 ton.

Snelweg A4 krijgt een nieuwe laag ZOAB. In opdracht van Rijkswaterstaat voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder de klus uit. Van Gelder heeft Corrad Goesten met zijn bedrijf Mobielwegen.com opdracht gegeven om alle vrachtwagens geladen met gefreesd asfalt die het project verlaten te wegen. Daarvoor gebruikt hij een mobiele weegbrug.

Waarom? Wegen voorkomt allereerst dat te zwaar beladen vrachtwagens de weg op gaan. Rijkswaterstaat wil namelijk koste wat kost voorkomen dat te zwaar beladen vrachtwagens de wegen kapot rijden, de verkeersveiligheid in gevaar brengen en te veel CO2 uitstoten. Dat het Rijkswaterstaat hiermee ernst is, blijkt uit de boete die de aannemer kan verwachten als Rijkswaterstaat hem – bijvoorbeeld via de bekende lussen in de weg – snort met een overbeladen vrachtwagen: die kan oplopen tot duizenden euro’s per vrachtwagen per rit (zie kader). Maar ook Van Gelder heeft belang bij het laten wegen van alle uitgaande vrachten: onderbelading en daarmee een onnodige extra rit wordt voorkomen. Daarnaast heeft het bedrijf precies in beeld hoeveel ton product de bouwplaats verlaat.

Mobiele weegbrug in trek

Corrad Goesten vertelt dat hij door steeds meer aannemers zoals Van Gelder wordt ingeschakeld voor het wegen van ladingen bij wegenbouwprojecten. Daarnaast wordt hij met zijn mobiele weegbrug ook te hulp geroepen wanneer bijvoorbeeld een vaste weegbrug kapot of in onderhoud is is, er in korte tijd veel moet worden gewogen, een weegbrug op te grote afstand van een werk ligt en de transportkosten te hoog worden.

Deze brug bestaat uit één geheel en blijft daarom altijd heel precies,

‘Dat bedrijven dan specifiek voor déze brug kiezen heeft verschillende redenen’, vertelt Corrad. ‘Allereerst is ze snel ter plaatse – binnen een halfuur – en passen zelfs de grootste opleggers tot 60 ton er op. Daarnaast is ze dankzij de constructie de enige mobiele weegbrug die altijd geijkt is, ook na transport, en meet ze op 20 kilo nauwkeurig. Ten slotte kan de computer van de brug worden gekoppeld aan het elk digitaal weeg- of registratiesysteem van de aannemer.’

Een-twee-drie klaar

Bij het werk aan de A4 blijkt dat het plaatsen van de weegbrug inderdaad een peulenschil is en binnen een halfuur kan. Het 15 bij 3 meter grote weegdek wordt in zijn geheel op een oplegger aangevoerd. Bij aankomst op het werk worden vier poten horizontaal uitgeklapt en vergrendeld. De poten zitten weggeklapt in uitsparingen in het brugdek om te voorkomen dat het dek te breed wordt voor transport. In elke poot zit een hydraulische cilinder met aan het eind een voet. Door de vier poten tegelijk uit te schuiven, kan het worden opgetild van de trailer.

Nadat de oplegger onder de brug is uitgereden, laat Corrad het dek tot op de grond zakken. De bovenzijde van het dek bevindt zich dan ongeveer een halve meter boven het maaiveld. Om vrachtwagens eenvoudig op het dek te laten rijden, worden aan de uiteinden van het weegdek met behulp van een kraan losse oprijplaten geplaatst die los van het dek liggen. Naast de weegbrug wordt een kleine container geplaatst, waarin op de weegcomputer staat. Brug en computer worden met kabels met elkaar verbonden. Computer opstarten en de weegbrug is klaar voor gebruik. Wanneer de aannemer dat wil, kan de weegbrug ook worden verlicht wanneer ’s nachts moet worden gewerkt.

Uniek: één geheel

De brug van Corrad Goesten is niet de enige mobiele weegbrug van ons land. Het is wel de enige geijkte mobiele die snel te plaatsen is. Corrad: ‘De andere verplaatsbare bruggen – die verhuren wij ook – bestaan uit delen en moeten voor gebruik in elkaar worden gezet. Het opbouwen van een dergelijke weegbrug neemt ongeveer een halve dag in beslag. Deze brug bestaat uit één geheel en blijft daarom altijd heel precies.’ Wel zijn er voorwaarden voor een goede weging. Zo moet de brug op een vlakke, verharde ondergrond staan en mag de hellinghoek over de lengte gezien maximaal twee graden zijn.

Met deze zware, extreem stijve constructie zakt de brug geen millimeter door en worden de weegsensoren 100% verticaal belast.’

Opvallend is dat de weegbrug exclusief de oprijplaten zo’n 21 ton weegt. Een flink gewicht, waarom? Corrad: ‘Allereerst is de dekplaat flink zwaar. Ze is van massief staal, 15 meter lang en 3 meter breed. Daarnaast zitten onder de dekplaat over de volle lengte twee 30 centimeter hoge H-profielen. Deze zijn aan de dekplaat vastgelast, precies op de plek waar de wielen van de truck over het dek rijden. De constructie zorgt ervoor dat het weegdek niet doorhangt wanneer er een zware last op staat. Doorhangen mag absoluut niet, omdat de vier weegsensoren die onder de uiteinden van de balken zijn geplaatst dan diagonaal worden belast en zo de weging niet precies genoeg verloopt. Met deze zware, extreem stijve constructie zakt de brug geen millimeter door en worden de weegsensoren 100% verticaal belast.’

De digitale weegsensoren die onder de H-profielen zitten, zijn op hun beurt elk weer bevestigd op een centimetersdikke stalen plaat. Met het transport worden deze platen vastgebout aan de H-profielen van het dek zodat de weegsensoren niet worden belast en het heel dek één vast geheel is.

Precies wegen

Wanneer de vrachtwagens met gefreesd asfalt zijn volgeladen, rijden de chauffeurs ze rustig de weegbrug op. Als de truck in zijn geheel op de brug staat en stil houdt, registreert het systeem in een honderdste van een seconde het gewicht tot op 20 kilo nauwkeurig. De chauffeur ziet het gewicht verschijnen op het grote led-display links van hem. Bij de medewerker van Mobielwegen.com verschijnt het gewicht op het scherm van de computer. Hij koppelt vervolgens het kenteken aan de weging en voert desgewenst ook de datum, het tijdstip en het geladen product in. De meetgegevens kunnen in de computer worden opgeslagen, maar via een koppeling ook rechtstreeks naar het digitale registratiesysteem van de aannemer worden gestuurd. Eventueel kan ook een begeleidingsbrief worden afgedrukt.

Op het vel papier achter de voorruit staat hoe zwaar de vrachtwagen beladen mag zijn. Wanneer in de kipper te veel asfalt zit, krijgt de machinist van de overslagkraan naast de weegbrug een seintje. Ook de machinist heeft vrij zicht op het led-display en haalt zoveel product uit de kipper tot het maximale gewicht is bereikt. Zitten er te weinig kilo’s in de kipper, dan laadt de machinist bij. Corrad: ‘Op deze manier rijd je altijd met een volle vracht en spaar je onnodige transportbewegingen uit. Het effect op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot laten zich raden.’

Bij aflevering is de mobiele weegbrug van Corrad Goesten geijkt. Ze voldoet aan de IJkwet en is volledig NMI-gecertificeerd. Maar is de brug na al die keren opbouwen en afbreken nog altijd zo precies? Een onlangs door het ministerie van Economische Zaken uitgevoerde steekproef bracht uitsluitsel. ‘Die onverwachte controle was wel even spannend’, geeft Corrad toe. ‘Maar er was geen vuiltje aan de lucht. De brug scoorde een tien!’

Te zwaar beladen? Boete!

Rijkswaterstaat wil absoluut niet dat bij haar werken vrachtwagens te zwaar beladen de weg op gaan. Om dit te voorkomen, eist ze dat (onder)aannemers een registratie bijhouden van beladen ritten van vrachtwagens die bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder afvalstoffen) en materieel over de openbare weg vervoeren.
Wanneer Rijkswaterstaat – bijvoorbeeld via de lussen in wegen – constateert dat de toegestane maximum massa van een vrachtwagen is overschreden, worden per voertuig en per overtreding forse boetes opgelegd. Bij een overbelading tussen de 5 en 10 procent is de boete 350 euro. Is de overbelading tussen de 20 en 25 procent, dan loopt de boete al op naar 1.155 euro. De duurste boete is 3.500 euro: wanneer de overbelading 50 procent of meer is.

Foto's

Reageer op dit artikel