BouwMachines Kennisdag 2023: Nieuwe energie op de bouwplaats

BouwMachines Kennisdag 2023: Nieuwe energie op de bouwplaats
Foto BouwMachines Kennisdag 2022.

Op 7 december organiseert BouwMachines de 8e BouwMachines Kennisdag. De grote en veel besproken uitdaging voor de sector is de transitie naar schoon en emissieloos bouwen. De drie belangrijkste thema's hierbij zijn de (meer)kosten van dit traject, de beschikbaarheid en mogelijkheden van de laadinfrastructuur en het aanbod van voldoende ZE-materieel.

Dit jaar staat de Kennisdag in het teken van de beschikbaarheid en mogelijkheden van de laad- en infrastructuur, op weg naar een emissievrije bouwplaats. We gaan met elkaar het gesprek aan, waarbij vier onderwerpen centraal zullen staan:

  • Hoe ziet de ontwikkeling van de laadinfrastructuur er de komende jaren uit?
  • Gaat het alleen om elektriciteit of zijn er ook andere oplossingen (bijvoorbeeld HVO100 of waterstof)?
  • Mogelijkheden en ontwikkelingen van mobiel laden
  • Praktijkinnovaties bij binnenstedelijke bouw en werken in buitengebieden.

Uitdagingen, mogelijkheden en oplossingen

Inspirerende sprekers schetsen het beeld van de toekomst en in talrijke break-out sessies komen praktijkvoorbeelden en echte vragen, oplossingen en uitdagingen volop aan bod. Dit om gezamenlijk een nog beter beeld te krijgen van wat de reële mogelijkheden zijn, maar waar ook op dit moment de limiet ligt. De opening zal dit jaar worden gedaan door Arno Visser, voorzitter Bouwend Nederland.

De BouwMachines Kennisdag wordt georganiseerd in samenwerking met branchevereniging BMWT. Directeur Jan Hommes is nauw betrokken bij de inhoudelijke invulling van een evenwichtige dag: ‘Plenair misschien gaat het wat meer over beleid, maar in de workshops komen mooie voorbeelden voorbij van oplossingen die door ondernemers zijn ontwikkeld. Tijdens de workshops komen mogelijkheden en onmogelijkheden aan de orde.’

‘Het gaat niet alleen om ZE-materieel’

Het maakt dat de 8e BouwMachines Kennisdag het moment is om te netwerken, maar vooral ook om met elkaar in gesprek te gaan over bottlenecks en oplossingen. Voor het feit dat die oplossingen misschien ook buiten de inzet van elektrisch materieel liggen zijn we op deze dag niet blind. Hommes: ‘Het gaat niet alleen om ZE-materieel. Op termijn streven we naar uitstootvrij (of nagenoeg uitstootvrij), maar in de weg daarnaartoe kunnen verschillende toepassingen en maatregelen een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van de uitstoot.’

Kortom, volgens Jan Hommes een essentiële dag om aan mee te doen: ‘Als je wil weten waar we staan in de transitie en hoe het transitiepad er de komende jaren gaat uitzien, mag je deze dag niet missen.’

Voor in de agenda dus: donderdag 7 december 2023, Bouw & Infrapark Harderwijk

Aanmelden kan via: www.bouwmachineskennisdag.nl