'Ontwikkelingen tegen de stroom in' (met oude vertrouwde diesel)

'Ontwikkelingen tegen de stroom in' (met oude vertrouwde diesel)
Het linker filter heeft een normale standtijd van 500 uur mét Mécatech TC1H. Het rechter filter zonder TC1H geeft problemen na 350 uur.

Je zou de indruk kunnen krijgen dat de transitie naar elektrificatie nagenoeg voltooid is. Maar de werkelijkheid is dat we voorlopig nog voor een groot deel zijn aangewezen op de oude vertrouwde diesel. Reden genoeg om ook hier de stand van zaken te volgen. Huub de Cock van de Dupag Group vertelt over de ontwikkelingen.

In het najaar komen traditioneel de meeste problemen met diesel aan het licht. ‘En dat is absoluut niet nodig’, aldus Huub de Cock. Problemen die vanuit de brandstof ontstaan (dichtslibben van brandstoffilters is de meest bekende) vinden bijna altijd hun oorzaak in chemische reacties in de brandstof en biologische verontreiniging. Reacties die elkaar versterken met temperatuur en vocht als katalysator. ‘Door deze reacties te stoppen met een additief zijn wij zeer succesvol in het voorkomen van een hoop ellende. En daar maken we klanten blij mee.’

Vorming van polymeren

De ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in motoren, brandstofsystemen en uitlaatgasbehandeling, hebben met het gebruik van allerlei varianten op biobrandstof tot gevolg dat betrouwbaarheid en onderhoudskosten onder druk komen te staan. Er ontstaan problemen die voor veel gebruikers nieuw en onverklaarbaar zijn. Een voorbeeld daarvan is de vorming van polymeren, dat zich uit in zwarte (zelfs verstopte) filters en overmatige slijtage van injectoren. Met als gevolg frustratie door stilstand en kosten. Deze polymeren ontstaan onder hoge druk en temperatuur in de common rail van het brandstofsysteem en komen via de retour in het hele brandstofsysteem terecht. Niet alleen bij conventionele diesel, maar ook bij gebruik van HVO of mengsels daarvan kan
dit fenomeen optreden. Het voorkomen van polymerisatie is één van de eigenschappen van het brandstofadditief Mécatech TC1H.

Dupag Group is gespecialiseerd in brandstof en additieven en zijn met dertien techneuten landelijk actief met producten van Mécatech. De afgelopen jaren heeft Dupag Group onderzoek gedaan naar problematiek bij dieselmotoren, inclusief een studie over micro-organismen aan de universiteit van Utrecht. ‘Hiermee hebben we onze kennis nog verder verbreed’, zegt De Cock. ‘In 2020 hebben we dit samengevat in een kennisdocument. Hiermee kunnen we onze klanten niet alleen vertellen dat we een oplossing hebben, maar ook uitleggen wat – vaak complexe – oorzaken van problemen zijn en hoe we deze aanpakken.’

Kostenbesparing

Eén additief als totaaloplossing voor een scala aan verbeteringen; dát verklaart het succes van Mécatech TC1H. En wat merkt de klant? Minder downtime, kostenbesparing, betere en stillere loop van motoren. Mécatech TC1H is verkrijgbaar als additief om zelf – eventueel met doseersysteem – bij te mengen tijdens het storten van de brandstof, maar is ook landelijk kant-en-klaar verkrijgbaar als premium diesel met de naam MecXellent.

Klanten die MecXellent tanken, merken de verschillen in de praktijk: chauffeurs en monteurs ervaren dat motoren rustiger lopen en niet meer nagelen bij de koude start, zelfs bij de merken waarbij dit ‘normaal’ is. Ook bij het vervangen van de brandstoffilters is het verschil zichtbaar: de papierkleur is normaal in plaats van zwart en verzadigd. Onderhoud is weer te plannen volgens schema en de boekhouder ziet de voordelen terug in onderhouds- en reparatiekosten.

Dit artikel is gesponsord door de Dupag Group.