Harde klap voor SOMA: uitstel examens en tonnen omzetverlies door Corona

Harde klap voor SOMA: uitstel examens en tonnen omzetverlies door Corona

De Corona-crisis heeft grote gevolgen voor het SOMA College en SOMA Bedrijfsopleidingen. Examens zijn uitgesteld, praktijklessen geschrapt, onderwijsprogramma's aangepast. De omzetschade loopt in de honderdduizenden euro's. Koen Stephan, voorzitter van het college van bestuur, spreekt tegen BouwMachines over 'een harde klap'.

‘Ons hele jaarprogramma loopt in het honderd’, zegt Stephan. ‘Al prijs ik me gelukkig met de creativiteit van ons docentenkorps en de flexibiliteit van de certificerende instanties. Daardoor kunnen we alles nog enigszins in goede banen leiden. Maar het is een enorme klap die we te verwerken krijgen.’

Koen Stephan.

Wegvallen van praktijklessen hakt erin

Theorielessen worden waar mogelijk gegeven via videoverbindingen met behulp van de programma’s Teams en Zoom. De meeste praktijklessen bij bedrijven zijn noodgedwongen geannuleerd. ‘Juist het wegvallen van de praktijklessen hakt er flink in. Deze lessen hebben onze studenten hard nodig. Ze zijn de basis onder de opleiding.’

Het SOMA College zet alles op alles om studenten die dit jaar examen zouden doen, hun opleiding daadwerkelijk te laten afronden. Komende week wordt in kleine groepjes begonnen met het afnemen van praktijkexamens.

Tot begin juli gaan ruim 200 studenten op examen

‘In totaal willen we tot begin juli ruim 200 studenten examineren. De grootste groep bestaat uit ongeveer 150 studenten die met een machine werken, veelal machinisten. Ook stratenmakers krijgen een praktijkexamen’, legt Stephan uit. Daarnaast is er een groep monteurs die voor het examen niet fysiek gaat sleutelen, maar in de vorm van een interview wordt geëxamineerd. ‘Planningtechnisch is het allemaal heel lastig, maar begin juli willen we klaar zijn. Daar is alles op gericht.’

Voor de groep studenten die dit jaar nog geen examen hoeft te doen, worden de programma’s in het komende studiejaar aangepast. De achterstanden die nu worden opgelopen, kunnen dan worden ingehaald. ‘Dat wordt nog een hele opgave, maar we gaan ervan uit dat het te doen moet zijn’, zegt Stephan.

Certificaten die door Corona verlopen, blijven langer geldig

Bij SOMA Bedrijfsopleidingen gaan de theorielessen waar mogelijk door met videoverbindingen. De praktijklessen zijn hier volledig weggevallen. ‘Gelukkig’, zegt Stephan, ‘stellen de certificerende instanties zich flexibel op. Voor certificaten die tijdens deze Corona-periode verlopen, kan dispensatie worden verkregen.’

Wat de financiële consequenties zijn voor SOMA, gaat komende tijd worden doorgerekend in een impact-analyse. Volgens Stephan staat echter vast dat de gevolgen ‘heel hard’ zijn. ‘Op onze bedrijfsopleidingen verliezen we een paar ton aan omzet per maand. Natuurlijk biedt de overheid maatregelen die de ellende enigszins kunnen dempen. Maar daarmee kan je nooit alle schade afdekken.’

Eerst PFAS, toen stikstof, nu Corona...

Stephan benadrukt dat SOMA een gezonde organisatie is, die financiële tegenvallers kan opvangen. ‘Mits dit niet te lang gaat duren. Bovendien hebben we hiervoor niet gespaard en gewerkt. Helaas zal deze situatie onvermijdelijk gevolgen hebben voor de komende jaren.’

Daarnaast maakt Koen Stephan zich zorgen om de marktsituatie in de sector. ‘Als je toch ziet wat er op de bedrijven afkomt: eerst de PFAS-kwestie, toen de stikstofdiscussie, en daar komt nu deze Corona-crisis overheen. Wat gaat dit voor de sector betekenen?’

LEES HIER hoe het SOMA College investeert in kwaliteit en nieuwe machinisten opleidt.