Alles over Stikstof

Miljoenen aan infrabudget blijven ongebruikt

Miljoenen aan infrabudget blijven ongebruikt

Begrote miljoenen voor onderhoud van infra en ontsluiting van nieuwe woonwijken konden niet worden uitgegeven. De krappe arbeidsmarkt en stikstof...

Emissieloze primeur Breda: elektrisch gestuurde boorinstallatie van 235 ton

Emissieloze primeur Breda: elektrisch gestuurde boorinstallatie van...

Netbeheerder TenneT en aannemer Van Gelder boren elektrisch en emissieloos een tunnel voor ondergrondse hoogspanningskabels. De eerste boringen zijn...

(Foto: Shutterstock)

Voorlopig geen aanleg nieuwe wegen; geld gaat naar onderhoud

Het kabinet schuift nieuwe infrastructuurprojecten voorlopig op de lange baan. Door de stikstofcrisis is het volgens het ministerie van...

Minister Mark Harbers schudt Ron Frazer (directeur VolkerWessels Materieel & Logistiek) de hand na onthulling van het NoNOx filter. (Foto's: León van Dorp)

VolkerWessels ontwikkelt NoNOx filter om uitstoot stikstof te...

VolkerWessels heeft een filter ontwikkeld dat tot 99% van de stikstofuitstoot van zowel stilstaand als mobiel materieel kan reduceren: het NoNOx...

(Foto: Erik Jansen)

Overstappen op elektrisch materieel: 'Wees niet bang om uit te dagen'

Een derde van de stikstofuitstoot tijdens de bouw komt van bouwmachines, aldus het Rijksvastgoedbedrijf. Hoe kun je die uitstoot snel verminderen?...

Emissieloos werken. Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta

PBL: Stikstofdoelen nog buiten bereik, lichtpuntjes voor de bouw

De uitstoot van stikstof is de afgelopen jaren flink gedaald, maar de reductie waar het kabinet naar streeft is nog niet in zicht. De bouwsector zit...

(Foto: WattHub)

Langs de A15 komt 's werelds grootste laadstation voor zwaar materieel

Om de dijkversterking tussen Tiel en Waardenburg emissievrij te kunnen uitvoeren, bouwt de aannemerscombinatie eerst een reusachtig snellaadplein...

Verbod op dieselmachine zonder roetfilter

Verbod op dieselmachine zonder roetfilter

De rijksoverheid werkt aan een algeheel verbod op de inzet van dieselmachines zonder roetfilter in de bebouwde kom. Dit verbod moet al in 2022...

Tot 50 procent subsidie bij aankoop 'schone' machine

Tot 50 procent subsidie bij aankoop 'schone' machine

Ondernemers in het mkb kunnen tot 50 procent subsidie krijgen bij de aanschaf van een uitstootvrije machine. Grotere bedrijven komen in aanmerking...

EIB: veel infrastructuurprojecten kunnen door met investering

EIB: veel infrastructuurprojecten kunnen door met investering

Met relatief kleine maatregelen kan een groot deel van de infrastructuurprojecten die nu stilliggen omdat ze tot meer stikstofuitstoot leiden, weer...