Verbod op dieselmachine zonder roetfilter

De rijksoverheid werkt aan een algeheel verbod op de inzet van dieselmachines zonder roetfilter in de bebouwde kom. Dit verbod moet al in 2022 ingaan. Op welke manier dit zijn beslag gaat krijgen, ‘wordt onderzocht’.