Alles over Markt

2024 wordt een moeilijk jaar voor Europese machineleveranciers

2024 wordt een moeilijk jaar voor Europese machineleveranciers

Er hangt verandering in de lucht. Niet alleen door de veelbesproken energietransitie, maar ook de markt lijkt te kantelen. Juist voor Nederland is...

Negatieve trend infra: positie mkb'ers verder onder druk

Negatieve trend infra: positie mkb'ers verder onder druk

Kleine tot middelgrote infra-bouwbedrijven komen in de verdrukking. Zij krijgen steeds meer concurrentie van grote aannemers als gevolg van een krimp...

'Bouwproject tot 20 procent duurder met emissievrij materieel'

'Bouwproject tot 20 procent duurder met emissievrij materieel'

Investeringen en aanschafkosten maken emissieloos bouwen ruim duurder, daar staan besparingen op benzine- en onderhoudskosten tegenover. Althans...

Drie Nederlandse kraanbedrijven in wereldwijde top 100

Drie Nederlandse kraanbedrijven in wereldwijde top 100

Jaarlijks wordt er een top 100 samengesteld van de grootste kraanbedrijven ter wereld. De lage landen zijn prominent aanwezig, zeker met Mammoet en...

BLOG Chris van Veldhuizen | Waarom investeren letterlijk loont

BLOG Chris van Veldhuizen | Waarom investeren letterlijk loont

Naast directeur ben en blijf ik econoom en vielen mij de afgelopen maanden vier zaken op, die ineens bij elkaar kwamen.

(Foto: Shutterstock)

Voorlopig geen aanleg nieuwe wegen; geld gaat naar onderhoud

Het kabinet schuift nieuwe infrastructuurprojecten voorlopig op de lange baan. Door de stikstofcrisis is het volgens het ministerie van...

(Archieffoto)

Wat kost dat eigenlijk: een elektrische bestelbus?

Afschaffing van de belastingvrijstelling, hogere dieselprijzen, strengere emissie-eisen bij aanbestedingen, milieuzones: de urgentie om het...

Europese omzet bouwmachines vrijwel gelijk

Europese omzet bouwmachines vrijwel gelijk

De omzet in bouwmaterieel in Europa is in 2022 slechts 0,6 procent gedaald. Als de Russische markt niet wordt meegerekend, steeg de omzet zelfs met...

Emissieloos werken. Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta

PBL: Stikstofdoelen nog buiten bereik, lichtpuntjes voor de bouw

De uitstoot van stikstof is de afgelopen jaren flink gedaald, maar de reductie waar het kabinet naar streeft is nog niet in zicht. De bouwsector zit...

Evgeniy Levchenko is naarstig op zoek naar oude aggregaten voor Oekraïne. Foto: ANP

Diesel-aggregaten Nederlandse bouw moeten levens redden in Oekraïne

De oude diesel-aggregaten die aannemers vanwege de stikstof- en CO2-uitstoot binnenkort toch niet meer kunnen inzetten, zijn van onschatbare waarde...