nieuws

Koen Stephan nieuwe voorzitter College van Bestuur SOMA

Ondernemen

Koen Stephan, sinds 2008 directeur van SOMA Bedrijfsopleidingen, is de nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van SOMA College en SOMA Bedrijfsopleidingen. Hij volgt Anke van Bodegom op, die per 1 november 2019 met pensioen gaat.

Koen Stephan nieuwe voorzitter College van Bestuur SOMA

Teus de Wit, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘Koen Stephan is als directeur al jarenlang verbonden aan SOMA Bedrijfsopleidingen. Met zijn aanstelling als bestuurder houden we precies de juiste kennis en ervaring in huis om de continuïteit te waarborgen en verder te werken aan onze strategische doelen. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat Koen op de solide basis die Anke van Bodegom heeft gelegd verder kan bouwen aan dé vakopleiding voor de infra.’

Zijn netwerk, kennis van en betrokkenheid bij de infra is groot

 

Hart voor de infra

Na een zorgvuldige selectieprocedure is de Raad van Toezicht tot de conclusie gekomen dat Koen Stephan de juiste persoon voor deze functie is. ‘Koen Stephan is sinds 2008 directeur van SOMA Bedrijfsopleidingen en heeft in die tijd gezorgd voor een enorme groei in zowel het aantal klanten als de omzet. Zijn netwerk, kennis van en betrokkenheid bij de infra is groot. Daarnaast heeft hij veel ervaring opgedaan met publiek/private samenwerking. Met het succesvol aanvragen en implementeren van, door het Ministerie van OCW en het O&O Fonds erkende opleidingen, overigens in nauwe samenwerking met Anke van Bodegom, is hij een groot belangenbehartiger van het in standhouden van opleidingen voor de zogenoemde kleine beroepen.’ 

Toewijding en inzet 

Anke van Bodegom SOMA

Anke van Bodegom vertrekt na ruim 12 jaar als bestuurder van het SOMA College en SOMA Bedrijfsopleidingen.

Anke van Bodegom neemt na ruim 12 jaar afscheid als bestuurder van het SOMA College en SOMA Bedrijfsopleidingen. Teus de Wit zegt daarover: ‘Anke van Bodegom laat een mooie, financieel gezonde instelling achter. SOMA is écht de infra vak-opleider van Nederland. Anke heeft zich altijd meer dan 100 procent ingezet voor SOMA, het mbo in zijn geheel en specialistisch infra-vakmanschap in het bijzonder.’ 

‘Er zijn in de afgelopen jaren veel noodzakelijke veranderingen, verbeteringen en moderniseringen doorgevoerd. Bijvoorbeeld op onderwijskundig vlak. Denk aan de inzet van simulatoren in het onderwijs waar ze zich samen met vakdocenten hard voor heeft gemaakt. Maar ook op organisatorisch vlak, waarbij de geweldige renovatie van de campus en in 2012 de ingebruikname van het huidige pand in het oog springen. We zijn Anke veel dank verschuldigd voor haar betrokkenheid en toewijding. Ze heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om het SOMA College klaar te maken voor toekomst.’  

Met de aanstelling van Koen Stephan stelt de Raad van Toezicht die toekomst veilig. ‘Zijn ervaring en hart voor de infra zullen ervoor zorgen dat beide SOMA’s toonaangevend voor het infra-onderwijs zullen blijven.’ 

Lees ook:

Reageer op dit artikel