nieuws

Nieuwe cao bouw en infra: 5,35 procent meer loon

Ondernemen

Werkgevers en vakbonden in de bouw en infra zijn een nieuwe cao overeengekomen. De lonen gaan omhoog met 5,35 procent, voor nieuwkomers wordt het aantrekkelijker om in de sector te gaan werken en de sociale partners willen samen afspraken afdwingen in Den Haag, zodat iedereen die 45 jaar heeft gewerkt, recht heeft op pensioen en dus eerder kan stoppen met werken.

Nieuwe cao bouw en infra: 5,35 procent meer loon

Ook is afgesproken extra maatregelen te treffen voor een veilige bouwplaats. Straks mag iemand alleen nog de bouwplaats op als hij de bepaalde woorden en pictogrammen kent.

De onderhandelingen duurden twee weken langer dan gepland, maar alle betrokkenen zijn tevreden over het eindresultaat. George Raessens, voorzitter van de werkgeversdelegatie, verwoordt zijn vreugde als volgt:

‘Na jaren van crisis trekt de economie aan en is er weer werk voor de bedrijven. Door de rampzalige afgelopen jaren voor de werkgelegenheid, hebben echter veel vakkrachten de sector verlaten. De cao-afspraken weerspiegelen de gezamenlijke wil om de sector nog aantrekkelijker te maken voor jongeren, zij-instromers en mensen die de bouw en infra eerder hebben verlaten.’

Gelijk loon voor gelijk werk

Hans Crombeen, bestuurder FNV Bouwen & Wonen is vooral blij met de afspraken voor nieuwkomers: ‘Een belangrijke afspraak is dat nagenoeg alle afspraken in de cao ook voor uitzendkrachten gelden, inclusief pensioenafspraken. Gelijk loon voor gelijk werk dus. Dat betekent dat mensen elkaar niet meer de keet uit zullen concurreren op de bouwplaats.’

Lange tijd was er sprake van dat er een nieuwe ouderenregeling zou komen. Die komt er niet. ‘In alle doorgerekende scenario’s pakte die slechter uit dan de regeling die we nu al hebben’, licht Crombeen toe. ‘Die moeten we dus beter uitleggen.’

Flexibele AOW na 45 jaar werken

Om ‘versleten’ ouderen toch te helpen hebben de sociale partners afgesproken om zich samen in Den Haag hard te maken voor een flexibele AOW die na 45 gewerkte jaren ingaat.

De structurele loonsverhoging van 5,35 % wordt bereikt door een verhoging met 2,35% op 1 augustus 2018 en 3% per 1 juli 2019. De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019.

Reageer op dit artikel