nieuws

Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) sluit zich aan bij VCP

Ondernemen

Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) sluit zich aan bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De Algemene Vergadering van de VCP heeft ingestemd met de toetreding van HZC. Dat betekent dat HZC onder de vlag van de VCP mee gaat doen aan het sociaaleconomisch overleg. HZC behartigt de belangen van machinegebonden personeel, werkzaam in onder meer de bouw, landbouw, beroepsgoederenvervoer, grondverzet, wegenbouw, railinfra en offshore.

Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) sluit zich aan bij VCP
VCP-voorzitter Nic van Holstein (links) en HZC-voorzitter René van der Steen

De VCP zal de belangen van de leden van HZC behartigen in de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid. Hierin voeren werkgevers en werknemers op het hoogste niveau overleg over vraagstukken zoals scholing, pensioen, werk en inkomen. De VCP vertegenwoordigt meer dan vijftig vakorganisaties.

‘Tot oplossingen komen’

VCP-voorzitter Nic van Holstein is verheugd over de aansluiting van HZC. “Dit laat zien dat steeds meer professionals actief betrokken willen zijn bij het centraal overleg. In de huidige wereld van globalisering, automatisering en kunstmatige intelligentie willen mensen zekerheden op het gebied van inkomen, scholing, ontwikkeling maar ook bijvoorbeeld veiligheid. Samen met de andere werknemersorganisaties en de werkgevers willen wij tot oplossingen komen.”

Zelfstandigheid en beroepstrots

Volgens voorzitter René van der Steen van vakvereniging HZC is de VCP de ideale partij om de belangen van zijn achterban – onder meer machinisten, monteurs en machinegebonden personeel  – te behartigen. “Onze mensen zijn uiterst betrokken, niet alleen bij hun eigen vak maar ook bij vraagstukken als scholing, ontwikkeling en pensioen. Dat zijn onderwerpen die je op centraal niveau moet regelen. Tegelijk hechten wij als vakorganisatie sterk aan behoud van onze naam, onze zelfstandigheid en onze beroepstrots. Wij zijn ervan overtuigd dat we bij de VCP in goede handen zijn.”

Verbreding achterban VCP

De komst van HZC betekent een verdere verbreding van de achterban van de VCP. Eerder dit jaar sloten ouderenorganisatie ANBO, vakbond De Unie en de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV) zich aan bij de VCP. VCP-voorzitter Nic van Holstein: “Wij zijn een brede belangenbehartiger voor professionals in alle fasen van het leven, voor mensen die hechten aan vaktrots en beroepsidentiteit. De leden van HZC passen hier naadloos in.”

Reageer op dit artikel