nieuws

Maxime Verhagen: ‘Eisen duurzaamheid nemen toe’

Ondernemen

Ondernemers hebben geen keuze meer: duurzaam werken is onvermijdelijk. Voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland is ervan overtuigd dat duurzaamheidseisen de komende jaren zullen toenemen en strenger gaan worden. ‘Als je alleen maar je oude product blijft leveren, ga je het moeilijk krijgen.’ 

Maxime Verhagen: ‘Eisen duurzaamheid nemen toe’
Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland, treedt op als key-note speaker tijdens de BouwMachines Kennisdag.

Maxime Verhagen dringt aan op innovatie. ‘Je moet voortdurend innoveren. Als je dit niet doet, is je materieel of je product in no-time verouderd. dan wordt het minder aantrekkelijk voor klanten. Tegelijkertijd liggen er enorme groeikansen als je wél inspeelt op de toenemende vraag naar duurzaamheid. Daarom zou ik tegen de sector willen zeggen: grijp je kans.’

De bouwsector staat aan de vooravond van enorme opgaven op het gebied van onder meer woningbouw en infrastructuur. Toenemende duurzaamheidseisen gaan daarbij een grote rol spelen, verwacht Verhagen. ‘De inzet van materieel wordt in dat opzicht steeds belangrijker. De uitstoot van CO2 moet waar mogelijk worden beperkt. Want dat is wat opdrachtgevers willen. De vraag vanuit de bouwsector naar uitstoot- en milieuvriendelijk materieel zal daarom stijgen. En als de bouw dit vraagt, zal de materieelsector moeten leveren.’

Duurzame trend niet te stoppen

Maxime Verhagen spreekt op de kennisdag van BouwMachines en de BMWT over het thema ‘geld verdienen met duurzaamheid’. Hij wijst erop dat niet alleen overheidsopdrachtgevers steeds hogere duurzaamheidseisen stellen. ‘Je ziet het ook bij bijvoorbeeld corporaties of schoolbesturen. De trend is niet te stoppen.’

Tegelijkertijd is het aantal harde duurzaamheidseisen bij aanbestedingen tot nu toe beperkt. Maar dat is volgens Verhagen niet iets om je op blind te staren. ‘Als ik kijk naar het regeerakkoord van Rutte III, dan kan ik alleen maar concluderen dat er steeds meer eisen gaan komen. Er is geen keuze meer. Er zal ook wet- en regelgeving komen op dit gebied. En daarnaast heb je dan nog te maken met de maatschappelijke druk.’

Ik weet zeker dat een machine met een idioot hoge uitstoot over een paar jaar echt niet meer verkoopt.

Stilstaan is geen optie

Verhagen wil de groeiende vraag naar duurzaamheid liever niet bestempelen als bedreigend. ‘Als je werkelijk een ondernemer bent, dan ga je uit van kansen. En het is ook zo: je móét continu veranderen en vooroplopen. Natuurlijk kunnen innovaties weleens misgaan. Of je kan worden ingehaald door een concurrent. Dat kost veel geld. Maar stilstaan is geen optie. Ik weet zeker dat een machine met een idioot hoge uitstoot over een paar jaar echt niet meer verkoopt. Dus je zult hoe dan ook moeten veranderen.’

Maxime Verhagen is overtuigd: energieneutraal bouwen wordt standaard

Kijkend naar de woningmarkt, is Maxime Verhagen ervan overtuigd dat energieneutraal bouwen de standaard wordt. ‘Nul-op-de-meter wordt de norm. Punt. De volgende vraag die dan direct om de hoek komt kijken: hoeveel CO2 stoot ik uit om dat huis te maken? Dan gaat het natuurlijk onmiddellijk over de toegepaste materialen, en óók over het gebruikte materieel. Het gaat straks niet meer alleen om het product zelf, maar ook om de manier waarop het product wordt gemaakt.’

In breder verband wijst Verhagen op de onderliggende oorzaken. Een toenemend aantal hoosbuien, oplopende temperaturen, toekomstige tekorten aan grondstoffen.  ‘Je kan het allemaal niet meer ontkennen.’

Daarbij komt dat de Eerste en Tweede Kamer in overgrote meerderheid hun steun hebben betuigd aan het klimaatakkoord van Parijs. ‘Die doelstellingen liggen er, en er moet nog heel veel gebeuren.’ Daarom voelt Verhagen er niets voor om te lobbyen voor het afzwakken van de ambities. ‘Dan zou ik als gesprekspartner niet serieus worden genomen. Het gaat mij erom dat we het zo goed en verstandig mogelijk regelen. Want het moet wel werkbaar blijven.’

Gemeentebesturen die oude dieselauto’s weren uit hun binnensteden, zullen in de toekomst ook eisen gaan stellen aan de emissies van bouwmaterieel. Daar kan je op wachten.

‘Steden ontwikkelen hun eigen beleid, inclusief logistieke voorwaarden en emissie-eisen. Het staat iedere gemeente of andere aanbestedende dienst natuurlijk vrij om dit te doen.  Maar daar zie je dus wel verschillen ontstaan. Gemeentebesturen die oude dieselauto’s weren uit hun binnensteden, zullen in de toekomst ook eisen gaan stellen aan de emissies van bouwmaterieel. Daar kan je op wachten. We kunnen dit ook niet verbieden. Maar als voorzitter van onze brancheorganisatie zou ik het liefst uniformiteit zien, in het hele land. Dan weet je als markt waar je aan toe bent.’

Verhagen ziet het als een gezamenlijke taak van de markt, de overheid en kennisinstellingen om stappen vooruit te zetten. ‘Als brancheorganisatie kijken wij ernaar dat het realistisch blijft. Ik bedoel: het materieel moet wel de stad in kunnen.’

Problemen omzetten in kansen

Ondernemers doen er volgens Maxime Verhagen verstandig aan om niet lijdzaam af te wachten. Probeer zelf de regie te nemen, zo luidt zijn oproep. ‘Laat zien wat je in huis hebt. Dit kan je werk opleveren dat je anders misschien niet zou hebben gekregen. Op zo’n manier kan investeren in duurzaamheid zeker lonend zijn. Kijk hoe je problemen kan omzetten in kansen. Ja, dat is soms lastig. Maar ook dat hoort bij ondernemen.’

PROGRAMMA KENNISDAG

BouwMachines en de BMWT houden op woensdag 6 december een kennisdag met als thema: ‘Geld verdienen met duurzaamheid’. Tijdens deze dag wordt gekeken naar concrete mogelijkheden om kosten te besparen, of inkomsten te genereren, door zorgvuldig om te gaan met de drie M’s. Oftewel: wees zuinig op de mens, de machine en het milieu.

Brandstofbesparing is cruciaal voor duurzaam werken. Traxx geeft u tijdens de BouwMachines Kennisdag concrete handvatten voor brandstofbesparing.De kennisdag wordt op woensdag 6 december gehouden op het Bouw- & Infrapark in Harderwijk. Vanaf 09.30 uur zijn de ontvangst en registratie. Het programma begint om 10.15 uur.
De op dit moment bekende sprekers zijn: Maxime Verhagen (Bouwend Nederland), Marc Engels (Volvo), Bramske van Beijma (BAM), Patrick Schothuis (BIA Group), Bart de Keuster (Traxx Diesel), Joost Keizer (a.s.r), Sytze Kloosterman (SOMA Bedrijfsopleidingen) en Albert Lusseveld (BMWT).
Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer: elektrificering, intelligente machines, alternatieve brandstoffen, het voorkomen van ziekteverzuim, Het Nieuwe Draaien en brandstofbesparende diesel.

Meer informatie en aanmelden: www.bouwmachineskennisdag.nl

Reageer op dit artikel