nieuws

Het Nieuwe Draaien: lagere CO2-emissie en 8 tot 10 procent brandstofbesparing

Ondernemen

Het overgrote deel van het materieelpark draait op diesel. Niemand kan voorspellen hoe lang dat nog duurt. De transitiefase waarin de sector verkeert, laat voorbeelden zien van bedrijven die het roer nu al drastisch omgooien. Deze partijen met elkaar verbinden, is een van de doelen die Albert Lusseveld, programmamanager Duurzaamheid en Veiligheid bij de BMWT, zichzelf heeft gesteld.

Het Nieuwe Draaien: lagere CO2-emissie en 8 tot 10 procent brandstofbesparing
De Kramer 5055 E, een elektrische wiellader die in gebruik is bij Rutte Wegenbouw. Rutte was hiermee in november 2016 het eerste Nederlandse bedrijf met een 100 procent elektrische wiellader. De machine werd geïmporteerd door Collé, en geleverd door dealer Nemaco. Volgens Albert Lusseveld is Rutte een inspirerend voorbeeld van een duurzaam werkend bedrijf.

Lusseveld sprak, samen met Sytze Kloosterman, in december 2017 op de BouwMachines Kennisdag over Het Nieuwe  Draaien. Waar Kloosterman inging op de trainingen en opleidingen op dit punt, praatte Lusseveld zijn gehoor bij over de in mei 2016 gesloten Green Deal. 

Partijen bij elkaar brengen

‘Het bij elkaar brengen van partijen is enorm belangrijk’, vindt Lusseveld. ‘Het koppelen van kennis bij bouwbedrijven, leveranciers en opdrachtgevers kan de sector echt verder helpen. Je biedt de koplopers een platform, terwijl anderen ervan kunnen leren.’

Over bijvoorbeeld alternatieve brandstoffen is relatief weinig bekend, stelt Lusseveld. Resultaten die zijn bereikt bij een praktijktest met GTL bij de aanleg van de Rotterdamsebaan in Den Haag, zullen daarom breed worden uitgedragen. ‘Duurzame brandstoffen kunnen je footprint flink omlaag brengen. Dat kan weer van belang zijn voor je positie op de CO2prestatieladder, waarmee je je kansen op werk kunt vergroten.’

Gunningscriterium bij aanbestedingen

Naast alternatieve brandstoffen, kan ook Het Nieuwe Draaien een forse impuls geven aan het verminderen van de CO2emissie. Als het aan Lusseveld ligt, wordt Het Nieuwe Draaien daarom als selectie- of gunningscriterium opgenomen bij aanbestedingen.

Het Nieuwe Draaien ook voor kleine bedrijven interessant

‘Je kan je voorstellen dat je extra punten krijgt, of pas tot een aanbestedingprocedure wordt toegelaten, als een bepaald percentage van je machinisten een opleiding Het Nieuwe Draaien heeft gevolgd. Als de overheid bijvoorbeeld als eis stelt dat alleen elektrische of hybride machines mogen worden ingezet, valt 80 of 90 procent van de bedrijven af. Brandstofbesparing, en dus vermindering van CO2uitstoot, via Het Nieuwe Draaien is laagdrempeliger en ligt daarmee ook voor kleine bedrijven beter binnen bereik.’

Volgens Lusseveld blijkt uit ervaringscijfers dat bedrijven die met Het Nieuwe Draaien aan het werk gaan, 8 tot 10 procent brandstofbesparing realiseren.

Rutte Wegenbouw werkt emissievrij

Tijdens zijn werk komt Lusseveld met grote regelmaat inspirerende voorbeelden tegen van bedrijven die intensief bezig zijn met emissievrij werken. ‘Neem een bedrijf als Rutte Wegenbouw uit Amsterdam. Zij kwamen in november 2016 in het nieuws met een 100 procent elektrische wiellader. Als je ziet hoe zij hun werkprocessen inrichten, dat is echt indrukwekkend. Alles staat in het teken van emissievrij werken. Zij willen hun eigen bouwprojecten CO2emissievrij uitvoeren.’

Belangrijker dan cijfers of percentages, vindt Lusseveld dat bedrijven van elkaar leren en samen een verandering op gang brengen. ‘Het gaat erom dat we de markt in beweging krijgen. En dat lijkt aardig te gaan lukken.’

 

 

Reageer op dit artikel