nieuws

‘Dieselen’ met minder fijnstof en stikstof

Ondernemen

Bramske van Beijma, manager Energietransitie en Innovatie bij BAM, houdt zich onder meer bezig met de vraag hoe zwaar bouwmaterieel schoner kan. Oftewel: hoe kan de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof worden verminderd?  

‘Dieselen’ met minder fijnstof en stikstof
Bramske van Beijma: ‘Voorlopig zijn en blijven er veel machines met dieselmotoren. Elektrificatie van zwaar bouwmaterieel laat nog op zich wachten. Het gebruik van GTL kan daarom een uitkomst zijn.’  Foto: Annemiek Tromp

“Je moet onderscheid maken tussen globale en lokale emissies. CO2 is globaal. Fijnstof en stikstof zijn lokaal. Steden hebben vooral last van lokale emissies. Van stikstof en fijnstof dus”, vertelt Van Beijma, een van de sprekers op de BouwMachines Kennisdag. 

Bij aanbestedingen ligt de focus voornamelijk op CO2-reductie, weet Van Beijma. Het inzetten van de CO2-prestatieladder is hiervan een voorbeeld. “Maar stads- en gemeentebesturen hebben ook behoefte aan de reductie van stikstof en fijnstof. Dus als sector zul je ook daarvoor oplossingen moeten zoeken.”

GTL als dieselvervanger 

Een van die mogelijke oplossingen is het gebruik van GTL (gas-to-liquids), een van aardgas gemaakte, door Shell ontwikkelde synthetische brandstof. GTL kan in bouwmachines worden gebruikt als vervanger van diesel zonder dat hiervoor aanpassingen aan de motor nodig zijn.  

Volgens Shell zorgt GTL voor minder uitstoot van fijnstof en stikstof dan diesel. Bovendien is deze alternatieve brandstof reukloos en reduceert zij motorgeluid. “Dat zijn allemaal eigenschappen die voor gemeentelijke opdrachtgevers, en daarmee voor onze sector, interessant zijn”, merkt Van Beijma op. 

“Het punt is”, vervolgt Van Beijma, “dat bouwmaterieel een lange economische levensduur heeft. Elektrificatie van zwaar bouwmaterieel laat nog op zich wachten. Er zijn en blijven voorlopig dus veel machines met dieselmotoren. Het gebruik van GTL kan dan een uitkomst zijn, vooral bij binnenstedelijke projecten”.

Rotterdamsebaan 

De gemeente Den Haag, Shell en de Combinatie Rotterdamsebaan (BAM en VolkerWessels) zijn vorig jaar een convenant aangegaan om GTL toe te passen bij de aanleg van de gelijknamige verbindingsweg tussen het knooppunt Ypenburg (A4/A13) en de centrumring van Den Haag. GTL wordt gebruikt in alle daarvoor geschikte bouwmachines gedurende de gehele looptijd van het project.   

Van Beijma noemt GTL “een transitiebrandstof”. Uiteindelijk heeft zij nóg hogere verwachtingen van HVO (hydrotreated vegetable oil), een bio-GTL, die wordt gewonnen uit gecertificeerde afval- en reststromen. “Bio-GTL vermindert de uitstoot van fijnstof en stikstof, en is tevens CO2-reducerend. Dus daar wil je naartoe. Maar het is nog niet onomstotelijk bewezen dat bio-GTL geen bijeffecten heeft op de motor van zware bouwmachines. Er kan bijvoorbeeld roest- en bacterievorming ontstaan. Goedkeuring van motorfabrikanten is noodzakelijk.  Hiervoor zullen pilots nodig zijn.”

Duurder 

Intussen is het wel zo dat GTL duurder is dan diesel. Per liter gaat het al snel om 4 tot 8 cent. Bij bio-GTL kan het prijsverschil, afhankelijk van de gekozen mengvorm, zelfs oplopen tot 40 cent per liter. Van Beijma: “Met de smalle marges die we kennen in de bouw, is dit natuurlijk niet altijd gemakkelijk op te brengen. Maar bedenk wel dat het gebruik van GTL of bio-GTL in de toekomst het verschil kan maken tussen een opdracht wél of níét krijgen. Dat besef zal tot iedereen moeten doordringen.”

PROGRAMMA KENNISDAG

BouwMachines en de BMWT houden op woensdag 6 december een kennisdag met als thema: ‘Geld verdienen met duurzaamheid’. Tijdens deze dag wordt gekeken naar concrete mogelijkheden om kosten te besparen, of inkomsten te genereren, door zorgvuldig om te gaan met de drie M’s. Oftewel: wees zuinig op de mens, de machine en het milieu.

Brandstofbesparing is cruciaal voor duurzaam werken. Traxx geeft u tijdens de BouwMachines Kennisdag concrete handvatten voor brandstofbesparing.De kennisdag wordt op woensdag 6 december gehouden op het Bouw- & Infrapark in Harderwijk. Vanaf 09.30 uur zijn de ontvangst en registratie. Het programma begint om 10.15 uur.
De op dit moment bekende sprekers zijn: Maxime Verhagen (Bouwend Nederland), Marc Engels (Volvo), Bramske van Beijma (BAM), Patrick Schothuis (BIA Group), Bart de Keuster (Traxx Diesel), Joost Keizer (a.s.r), Sytze Kloosterman (SOMA Bedrijfsopleidingen) en Albert Lusseveld (BMWT).
Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer: elektrificering, intelligente machines, alternatieve brandstoffen, het voorkomen van ziekteverzuim, Het Nieuwe Draaien en brandstofbesparende diesel.

Meer informatie en aanmelden: www.bouwmachineskennisdag.nl

Reageer op dit artikel