nieuws

‘Bouwmachine-industrie moet digitale inhaalslag maken’

Ondernemen

De bouwmachine-industrie moet een digitale inhaalslag maken. Momenteel worden kansen gemist op dat gebied. Om concurrerend te blijven, moeten machinebouwers meer investeren in digitalisering en connectiviteit van hun machines. Deze boodschap klonk op de CECE Summit, een kennisevent van het Committee for European Construction Equipment, in Brussel.

‘Bouwmachine-industrie moet digitale inhaalslag maken’

De bouwmachine-industrie werkt op dit moment ver beneden haar digitale capaciteit, zo klonk het tijdens het Technical Forum van de CECE Summit eerder deze maand in Brussel. In de komende jaren moeten machinebouwers focussen op digitalisering en connectiviteit van hun machines.

De reden: bouwprojecten gaan steeds meer ‘digitaal’. Het zogeheten BIM (building information modelling) digitaliseert grote bouwprojecten. Het verzamelen en beheren van digitale data tijdens bouwprojecten neemt een vlucht. Door gegevens met betrekking tot alle aspecten van een bouwproject beschikbaar te hebben, kunnen projecten efficiënter, sneller en goedkoper uitgevoerd worden.

Machinegegevens moeten beschikbaar worden

Tijdens de CECE Summit 2017 pleiten experts voor digitaliseriing van bouwmachines.

Tijdens het Technical Forum op de CECE Summit wordt het belang van digitalisering van bouwmachines benadrukt.

Die ‘big data’ nemen een steeds belangrijkere rol in. De machines kunnen niet achterblijven. Machinegegevens, zoals de draaikosten, ongeplande stilstand en productie, moeten beschikbaar zijn voor projectontwikkelaars. Maar daarvoor moeten digitale netwerken ontwikkeld en gestandaardiseerd worden, zodat alle aannemers op een project ‘hun’ data kunnen aanleveren en die gegevens gebundeld kunnen worden.

Daarmee verandert ook de rol van de machinist, zeggen experts. De machinist wordt een centrale coördinator van zijn eigen werk. Hij zal compleet nieuwe vaardigheden moeten aanleren en gebruiken om data aan te leveren, maar ook te ontvangen en te implementeren in zijn productie.

Risico’s en noodzaak van Europese samenwerking

Digitalisering brengt ook risico’s met zich mee, zo zeiden de expert op de CECE Summit. Het hacken van netwerken kan gevaar opleveren. Mede daarom is het van belang dat er op Europees niveau nauw samengewerkt wordt. De EU en de lidstaten moeten een digitaal raamwerk met high speed netwerken en open standaarden voor data-uitwisseling opzetten. Waar BIM wel gestimuleerd wordt binnen de EU, ontbreekt het nog aan de tools. Ook werken lidstaten niet op hetzelfde niveau, waardoor binnen Europa grote verschillen dreigen te ontstaan.

Volgens CECE is met de juiste digitale tools een kostenbesparing van 20% te realiseren op bouwprojecten.

Reageer op dit artikel