nieuws

Kuiken verder als SMT

Ondernemen

Kuiken, importeur van Volvo en Sennebogen, gaat per 1 juni verder onder de naam SMT. Uitbreiding buiten de Benelux, of met een agrarische divisie binnen de Benelux, is op termijn niet uitgesloten. Maar de focus ligt in eerste instantie op het verder optimaliseren van de dienstverlening. ‘De klant staat centraal. Dát is onze focus’, zegt ceo Heino Westdijk.

Kuiken verder als SMT

Na enkele turbulente jaren richt Kuiken de blik alweer geruime tijd vooruit. Onder de nieuwe naam SMT gaat de dealer-importeur de komende tijd hard aan de slag met het verbreden van de service aan haar klanten. Eén ding staat daarbij voor ceo Heino Westdijk als een paal boven water: de sterke kanten en persoonlijke benadering die klanten van Kuiken gewend zijn, blijven intact. Ook aan de uitgangspunten dat stilstand tot een absoluut minimum beperkt blijft, en dat storingen binnen 24 uur verholpen moeten zijn, wordt niet getornd. ‘We willen het goede vanuit het oude behouden, maar nieuwe elementen toevoegen’, zegt Westdijk.

SMT staat voor Services, Machinery & Trucks

SMT staat voor Services, Machinery & Trucks. Het is een dochter van het Belgische familiebedrijf SDA (Société de Distribution Africaine), dat sinds 2015 eigenaar is van de Kuiken Groep. SMT bestaat uit de SMT Group voor de Afrikaanse markt, en SMT Benelux (de vroegere Kuiken Groep). De SMT Group is Volvo-dealer in 23 Afrikaanse landen. SDA heeft de ambitie om in de toekomst verder door te groeien in Europa, met Volvo en Sennebogen.

We hebben er heel goed over nagedacht. Kuiken is een begrip, en dat geldt in België en Luxemburg ook voor VCM

Westdijk beaamt desgevraagd dat aan een rebranding altijd risico’s kleven. ‘We hebben er heel goed over nagedacht. Kuiken is een begrip, en dat geldt in België en Luxemburg ook voor VCM. Maar wij willen graag met één gezicht naar buiten toe, naar de klant. In feite blijven wij hetzelfde bedrijf in de Benelux, met dezelfde mensen, kennis en ervaring, maar met een internationale scope en ambitie.’

Groeien met Volvo en Sennebogen buiten de Benelux

De voor Kuiken door Westdijk uitgewerkte strategie, wordt geïntegreerd in SMT. ‘Dan gaat het om drie pijlers. Ten eerste operationeel; de juiste dingen juist doen. De tweede is service: alles in dienst van de klant, en het daadwerkelijk ondersteunen van de klant. De derde is: groeien met Volvo en Sennebogen buiten de Benelux en passende complementaire dealerschappen voeren binnen de Benelux. Het zijn de ankerpunten van de hele SMT-organisatie, die we ook kunnen doorvertalen naar Afrika. Langs die assen gaan we bewegen de komende vijf jaar. Daar hoort ook een nieuwe look-and-feel bij, anno 2017 en verder.’

De medewerkers van SMT vormen in de ogen van Westdijk de ruggengraat van het bedrijf. In de afgelopen jaren is er veel veranderd. ‘Kennis, kunde en ervaring zijn afgestemd op de klantbehoefte en de technologische eisen van vandaag’, aldus Westdijk.

Klaar voor de toekomst

‘De kwaliteit van dienstverlening en de servicegerichtheid van onze medewerkers bepalen in hoge mate het succes van SMT, maar zeer zeker ook van onze klanten. Een klantvriendelijke benadering, een ‘first time right’-houding en snelheid van levering zijn cruciaal voor onze klanten en hun resultaten. Scholing en ontwikkeling van onze medewerkers op commercieel en operationeel vlak heeft zodoende ook aanzienlijke aandacht gekregen. We zijn klaar voor de toekomst’, vertelt Westdijk.

Onze wens is dat geen enkele Volvo of Sennebogen stilstaat. Maar als dit dan toch gebeurt, moet de machine zo snel mogelijk weer operationeel zijn

In de filosofie van SMT staat de klant centraal. Daarom worden klantwensen voortdurend in kaart gebracht. ‘Onze wens is dat geen enkele Volvo of Sennebogen stilstaat. Maar als dit dan toch gebeurt, moet de machine zo snel mogelijk weer operationeel zijn. Daar zijn de individuele servicecontracten op afgestemd. Voor ons is belangrijk dat we betrouwbaar, beschikbaar en ‘best-in-class’ willen zijn.’

Op afstand uitlezen van brandstofverbruik en draaiuren

Het op afstand uitlezen van brandstofverbruik en draaiuren zal steeds verder worden doorontwikkeld om tijdig onderhoud te kunnen plegen, en storingen waar mogelijk vóór te zijn. ‘Maar als het dan toch tot een storing komt, hebben wij hoog opgeleide mensen tot onze beschikking die dag en nacht voor de klant beschikbaar zijn. Dát is ons handelsmerk. Wij willen onze klanten altijd en overal kunnen ontzorgen op basis van hun operationele wensen.’

SMT kent een grote verscheidenheid aan kopers en gebruikers. Loonwerkers, grote industriële bedrijven, haven- en overslagbedrijven, de bouw en infra, de recyclingbranche. ‘Ieder heeft zo zijn of haar specifieke wensen, en daar luisteren we goed naar’, belooft Westdijk. ‘Daar gaan we heel ver in, met service die verder gaat.’

Uitbreiden naar agrarische sector

Het centraal stellen van de klant houdt zeker niet op nadat de machine is verkocht, betoogt de ceo van SMT. ‘We willen echt naast de klant staan, en de oplossingen naar de klant brengen. Onderhoud op hoog niveau en onverhoopte storingen snel verhelpen. Daar begint het mee.’

Onderhoud op hoog niveau en onverhoopte storingen snel verhelpen. Daar begint het mee

Als het gaat om eventuele uitbreidingen in de toekomst, wordt onder meer gekeken naar de agrarische sector. Uitbreiden buiten de Benelux is ook een optie. Westdijk: ‘Denemarken, Polen en Finland zijn markten die passend kunnen zijn bij onze groeiambitie.’ Maar of SMT zich daar al op korte termijn op wil storten? ‘Misschien is het beter om nu even te kiezen voor rust, regelmaat en continuïteit. We  hebben anticyclisch geïnvesteerd en gebouwd aan een hoge klanttevredenheid in de Benelux. Eén ding weet ik zeker: als SMT staan we sterker dan ooit.’

Kuiken in 1946 opgericht

Nu de Kuiken Groep verder gaat als SMT, verdwijnt de aloude naam Kuiken. Kuiken werd in 1946 door drie broers als landbouwmechanisatiebedrijf opgericht in Het Bildt in Friesland. Als importeur van Volvo maakte het bedrijf, dat zich later vestigde in Emmeloord, een stormachtige groei door. Kuiken was destijds de eerste Volvo-dealer buiten Scandinavië. Het bedrijf breidde gaandeweg uit naar België, Luxemburg en Noord-Duitsland.
In 1994 kwam het dealerschap van Sennebogen erbij. Nadat in 2001 de broers Kuiken zich hadden teruggetrokken, werd in 2006 de in Rusland actieve Matrix Group overgenomen. Na turbulente jaren volgden reorganisaties en werden vestigingen gesloten. Inmiddels was Kuiken in handen gekomen van ABN Amro Participaties. In 2015 diende vervolgens SDA zich aan.
Aan het einde van 2016 had SMT Benelux 325 werknemers, en een jaaromzet van om en nabij de 200 miljoen euro. Het bedrijf verkoopt per jaar ongeveer 900 nieuwe machines. Bij deze nieuwe machines gaat het om 60 à 70 Sennebogens, de rest bestaat uit Volvo’s. Daarnaast heeft het bedrijf voor de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse markt zo’n 150 machines in de verhuur.

Foto's

Reageer op dit artikel