nieuws

Meer draaiuren kraanverhuurders maar tarieven blijven achter

Ondernemen

Ondanks de gestegen bezettingsgraad in 2016 is er nog steeds sprake van overcapaciteit in het Nederlandse kranenpark, waardoor de rendementen laag blijven, zegt het ING Economisch Bureau.

Meer draaiuren kraanverhuurders maar tarieven blijven achter

De waarde van het kranenpark is ten opzichte van de Nederlandse verhuurprijs relatief hoog. De reden hiervoor is dat de waarde van kranen wordt bepaald op de internationale markt, terwijl de verhuurprijzen gebaseerd zijn op de Nederlandse markt aldus ING. Vanwege de hoge prijzen voor kranen ten opzichte van de lage rendementen komen overnames van Nederlandse grote kraanverhuurders niet tot stand.

Vooruitzichten bouwsector positief

“De vooruitzichten van de bouwsector zijn positief. Het ING Economisch Bureau voorziet een groei van drie procent van de bouwproductie voor 2017. Hierdoor is de verwachting dat de bezettingsgraad van de kranenparken verder verbetert en dat de verhuurtarieven voor kranen zullen gaan stijgen.” Aldus Erik Slaaf ING assetmanager kranen, “Dit heeft tot gevolg dat het rendement stijgt, waardoor de vraag- en de aankoopprijs dichterbij elkaar komen. Hierdoor wordt de kans op een consolidatieslag vergroot.”

Leestip:
‘Verhuurtarief kranen 20 procent omhoog’

Kraanverhuurders investeren weer

Door de aantrekkende woningbouw neemt de bezettingsgraad bij kraanverhuurders toe. Kraanverhuurders investeren weer beperkt in nieuwe kranen. Het kranenpark is hierdoor in 2015 en 2016 voor het eerst sinds zeven jaar weer licht toegenomen. Door aanhoudende groei van de woningbouw lijkt het aantal kranen in Nederland ook in 2017 verder toe te nemen. Ondanks de toenemende vraag is de concurrentie nog dusdanig groot dat uurtarieven nog niet stijgen.

Grotere overnamekandidaten zijn te duur

Een verzadigde markt, zoals die van kraanverhuur, typeert zich onder andere door lage rendementen en een relatief hoog percentage overnames, aldus ING. “Aangezien organische groei lastig te realiseren is, biedt een overname de mogelijkheid om extra omzet te kopen en door middel van schaalvoordelen de winst te verhogen. Bij de kraanverhuurders met 10 of meer kranen (+/- 50 bedrijven, marktaandeel 85%) blijft deze overnamegolf vooralsnog uit.”

“De verkopende partij verwacht een overnamesom die minimaal gelijk is aan het totale (vreemd + eigen) vermogen en de stille reserve in het kranenpark. De aanzienlijke stille reserve is het gevolg van het waardevaste karakter van de kranen. Als de verkoper een veel lagere prijs geboden krijgt, dan verkoopt hij zijn kranenpark liever op de internationale markt tegen een hogere prijs. Een kraan is immers makkelijk te verschepen en de markt voor deze machines is liquide. De overnameprijs die Nederlandse kraanverhuurders hierdoor moeten betalen is te hoog in verhouding met het te behalen rendement.”

Reageer op dit artikel