blog

BLOG Lion Verhagen | Stikstof? PFAS? Zorg dat er gewerkt kan worden!

Ondernemen

BLOG Lion Verhagen | Stikstof? PFAS? Zorg dat er gewerkt kan worden!

Een gedenkwaardige dag was het, woensdag 30 oktober, de landelijke actiedag van de bouw voor betere werkbaarheid en regelgeving rondom PFAS en stikstof. Een protest van werkgevers en werknemers samen, nog nooit eerder vertoond in Nederland, tegen het laconieke optreden van het kabinet.

Het kabinet is laconiek, omdat de problematiek bureaucratisch wordt aangepakt. Bewindslieden durven geen verantwoordelijkheid te nemen en laten dus ook geen daadkracht zien. Zijn ze bang om later aangesproken te worden, of wellicht beschuldigd te worden van verkeerd handelen?

Waar zijn de leiders die maatregelen durven te nemen?

Waar zijn de leiders die in geval van nood maatregelen durven te nemen? En ja, misschien blijkt later dat het anders had gemoeten. Maar wanneer bedrijven ineens zonder werk komen, dan heeft dit gevolgen voor een hele keten. Geen werk betekent geen omzet, geen salaris voor werknemers, geen opdrachten voor toeleveranciers. Kortom, de hele keten wordt geraakt.

Het is geen onzin dat een economische recessie dreigt, wanneer deze toestand nog langer duurt. Een recessie vanwege een gerechtelijke uitspraak over de interpretatie van richtlijnen door onze overheid. Hoe simpel kan het zijn om tijdelijke maatregelen te treffen om het werk door te laten gaan en vervolgens versneld onderzoek te doen naar goede regelgeving daarover? Wie komt er op het idee om dan maar even niets te doen?

Bewindslieden hebben geen benul van wat er gebeurt

De conclusie kan niet anders zijn dan dat onze bewindslieden in Den Haag geen benul hebben van wat er dagelijks in Nederland gebeurt. Ze hebben niet in de gaten dat een groep mensen, ondernemers en werknemers, keihard werkt om dit land economisch draaiende te houden, veel belasting betalen, en bovendien nog moet herstellen van de voorgaande economische crisis. Laconiek, onbenul? Zorg dat er gewerkt kan worden!

Lion Verhagen is directeur van de Vereniging Verticaal Transport, de branchevereniging voor verticaaltransportbedrijven.

LEES HIER eerdere blogs van Lion Verhagen.

Reageer op dit artikel