blog

BLOG Lion Verhagen | De praktijk botst met de regels

Ondernemen

BLOG Lion Verhagen | De praktijk botst met de regels

Het komt regelmatig voor, arbeidsmiddelen die anders worden gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn. Dit oogst vaak bewondering; creativiteit wordt benut om werkzaamheden voor elkaar te krijgen en zo doelen te bereiken die anders niet of pas veel later en/of tegen hogere kosten gerealiseerd hadden kunnen worden. Iedereen blij, hoewel het altijd gepaard gaat met meer risico’s.

Gelukkig loopt het vaker goed dan verkeerd af. Nu zijn er wel degelijk situaties waarbij creativiteit absoluut noodzakelijk is, omdat het doel nu eenmaal om dringende redenen bereikt moet worden. Veilig werken is vooraf de risico’s inschatten en passende maatregelen nemen zodat er zo veilig mogelijk gewerkt wordt.

Ketenregie nodig om innovatie te stimuleren

Eén van de fundamenten van veilig werken is een arbeidsmiddel te gebruiken zoals de fabrikant dat beoogd heeft. Is dit niet mogelijk, dan moet een passende oplossing worden ontwikkeld. Innovatie is dus de beste oplossing. Ketenregie en subsidies zijn nodig om innovatie te stimuleren, zeker in een markt met veel kleine spelers, versnipperde budgetten en uiteenlopende belangen.

Helaas wordt vaak aan deze voorwaarden niet voldaan, waardoor innovatie uitblijft en oplossingen worden gezocht in de praktijk. Een voorbeeld hiervan is de inzet van een open werkbak aan een kraan bij het saneren van asbestdaken. Uiterst creatief en efficiënt en ook wel veilig, maar een hijskraan is door een fabrikant niet bedoeld voor vervoer van personen.

Open werkbak bij asbestsanering: clash tussen regels en praktijk

Bij uitzondering wordt dit nu toegestaan. Maar het toepassen van deze methode bij het saneren van asbestdaken is vanuit regelgevingsoptiek niet de meest gelukkige keuze. Hier is sprake van een clash tussen regels en praktijk, waarbij het gezonde verstand om tot praktische en veilige oplossingen te komen inmiddels uit het zicht lijkt te zijn geraakt.

Lion Verhagen is directeur van de Vereniging Verticaal Transport, de branchevereniging voor verticaaltransportbedrijven. 

LEES HIER eerdere blogs van Lion Verhagen.

 

Reageer op dit artikel