blog

BLOG Jan Hommes | Veilig op (de) weg

Ondernemen

BLOG Jan Hommes |  Veilig op (de) weg

Veilig op weg. Dat willen we toch allemaal. En het lijkt zo vanzelfsprekend. Bestuurders worden geacht een rijbewijs te hebben. De voertuigen op de weg voldoen aan de technische eisen. Er zijn toelatingseisen voor speciale voertuigen. Er zijn verkeersregels. En toch gaat het vaak mis.

Het gaat mis door mensen, door gedrag, door niet op te letten. We kennen allemaal de voorbeelden. Als je er zo naar kijkt, is het bijna niet voor te stellen dat we ons iedere dag gewoon weer op de weg begeven.

Met gevaar voor eigen leven werken aan de weg

En tijdens al deze verkeersdrukte wordt er ook nog aan de weg gewerkt. Noodzakelijk onderhoud en uitbreiding om aan onze mobiliteitsbehoefte te voldoen. Dat is wel een verhaal apart. Mensen werken daar met gevaar voor eigen leven.

Onlangs was in het nieuws hoe wegwerkers worden bejegend door weggebruikers. Er lijkt een volstrekt onbegrip te bestaan voor het belang van hun werk en de omstandigheden waaronder ze dat moeten doen. Om maar niet te denken aan de ongevallen die plaatsvinden doordat mensen niet opletten en rode kruisen negeren. Hierbij mijn diepe respect voor de werkers aan de weg.

Ook het gedrag van de overheid is van belang

Naast de verantwoordelijkheid van iedere weggebruiker, is ook het gedrag van de overheid van belang. Eindelijk ligt er een wetsvoorstel in het parlement voor een kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen. Nu maar hopen dat de Kamerleden hun verantwoordelijkheid nemen en instemmen met het wetsvoorstel. Daarna kan de minister aan de slag met de vereenvoudiging van het T-rijbewijs voor mobiele machines zonder aanhanger en een maximumsnelheid onder de 25 km/u.

Lees HIER eerdere blogs van  Jan Hommes.

Jan Hommes is directeur van BMWT, de belangenbehartiger van leveranciers van bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel.

 

Reageer op dit artikel