artikel

BMWT-directeur Jan Hommes over emissiebeperking: ‘Leg focus op fijnstof en stikstof’

Ondernemen

BMWT-directeur Jan Hommes over emissiebeperking: ‘Leg focus op fijnstof en stikstof’

De materieelsector ontkomt er niet langer aan: het beperken van de uitstoot is een van de belangrijkste opgaven voor de komende jaren. ‘De druk zit behoorlijk op de ketel, dit dwingt de sector tot actie’, zegt directeur Jan Hommes van de BMWT.

Hommes refereert aan de BouwMachines Kennisdag van december 2017, toen voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland waarschuwde dat nieuwe regels in aantocht waren.

Klimaatakkoord en een stikstofuitspraak die de bouwsector vol raakt

‘In werkelijkheid is het nog veel sneller gegaan dan we allemaal hadden kunnen voorzien. Inmiddels ligt er een Klimaatakkoord met vergaande maatregelen. En wat te denken van de stikstofuitspraak van de Raad van State, die de bouwsector vol raakt?’, aldus Hommes.

Het is de verklaring waarom BouwMachines en de BMWT voor de komende Kennisdag hebben gekozen voor het thema: ‘Minder uitstoot, hoe dan?’ De Kennisdag, waaraan ook Bouwend Nederland meewerkt, wordt op dinsdag 26 november gehouden op het Bouw- & Infra Park in Harderwijk.

De sector blijft niet langer buiten de statistieken

Hommes: ‘De stad Utrecht heeft naar buiten gebracht dat mobiele werktuigen na autoverkeer op de tweede plaats komen als het gaat om het veroorzaken van uitstoot. De sector blijft niet langer buiten de statistieken. We zijn vol in beeld, dus moeten we in actie komen.’

Ondernemers doen er volgens de BMWT-directeur verstandig aan om zich te beraden op mogelijkheden om de uitstoot van fijnstof en stikstof te verminderen. ‘Gemeentebesturen zullen vooral kijken naar lokale emissies. Het terugdringen van de hoeveelheden fijnstof en stikstof staat bij deze opdrachtgevers boven aan de agenda. Voor hen is dit belangrijker dan CO2, dat vooral een mondiaal probleem is.’

Emissiebeperking

Emissiebeperking

De techniek zal een steeds grotere rol moeten spelen

Tot zijn genoegen constateert Hommes dat er al wel positieve dingen gebeuren. ‘De Green Deal Het Nieuwe Draaien heeft duidelijk zijn effecten. Wel moeten we ons realiseren dat het beïnvloeden van het gedrag van machinisten de komende jaren heel belangrijk blijft. Terwijl ook de techniek een steeds grotere rol zal moeten gaan spelen. Het gros van de machines beschikt op dit moment nog over een Stage III-dieselmotor. Voor bedrijven moet het economisch mogelijk zijn om te investeren in nieuw materieel.’

De vraag naar hybride en elektrische machines neemt toe. Om die reden heeft de BMWT samen met Natuur & Milieu een inventarisatie gemaakt van al het hybride en elektrische materieel dat nu op de markt verkrijgbaar is.

Wie niet meebeweegt, zet zichzelf buitenspel

Voor Hommes staat één ding vast: ‘Er bestaat niet één gouden oplossing. Als je emissies wilt beperken, zal het in de meeste gevallen gaan om een combinatie van maatregelen die kan verschillen per bedrijf en per locatie.’

Hommes benadrukt dat de sector als geheel in beweging moet komen. Maar dit geldt ook voor iedere individuele ondernemer. ‘Als je niet meebeweegt, zet je jezelf buitenspel. Dan gaat de overheid maatregelen nemen zonder dat je er invloed op hebt. We kunnen ons niet langer verstoppen. Daar is het politiek-maatschappelijke klimaat ook niet naar.’

 

Reageer op dit artikel