artikel

Slimmer werken op de bouwplaats : ‘Digitale workflow verbetert veiligheid en efficiency’  

Ondernemen

Slimmer werken op de bouwplaats : ‘Digitale workflow verbetert veiligheid en efficiency’  

Verbetering van de efficiency, veilig werken en oplopende personeelstekorten zijn onderwerpen die in de bouwsector hoog op de agenda staan. Ondernemers worden door deze issues gedwongen na te denken hoe projecten beter, sneller en met eventueel minder mensen kunnen worden uitgevoerd. De oplossing moet gezocht worden in slimme technologieën, zo bepleit Rob ten Vregelaar, business development manager bij Topcon. 

Nederland heeft een aantal uitdagingen: er is een tekort aan woningen, de naoorlogse infrastructuur is verouderd en de beroepsbevolking vergrijst. Tot 2025 moeten jaarlijks 75.000 woningen gebouwd worden om te voldoen aan de behoefte. Dat is alleen haalbaar als bestaande plannen versneld worden uitgevoerd.

Verder wacht veel verouderde infrastructurele werken de komende tien jaar een ingrijpende opknapbeurt. Tegelijkertijd loopt het aantal openstaande vacatures in de bouw verder op. Het UWV verwacht dat het aantal vacatures eind dit jaar zal zijn gestegen tot maar liefst 48.000. 

Veel grote projecten niet op tijd en boven budget

Bij dit alles komt dan ook nog eens het gegeven dat de productiviteit in de bouwsector in vergelijking met andere sectoren flink achter is gebleven. Ander feit is dat veel grote projecten niet op tijd worden opgeleverd en boven budget uitkomen.  

Slimmer werken op de bouwplaats is de oplossing voor al deze problematiek, is de boodschap van Rob ten Vregelaar.

Rob-ten-Vregelaar Topcon

‘Projectmanagementsystemen volgen de voortgang van werken. Nieuwe technologieën maken (bouw)machines slimmer. En intelligente bouwwerken melden wanneer onderhoud nodig is. Deze technologische ontwikkelingen dragen bij aan verbetering van de efficiency en komen ook de veiligheid op de bouwplaats ten goede. Bovendien kan een digitale workflow het tekort aan gekwalificeerd personeel helpen oplossen. Met eenzelfde aantal mensen kan meer werk in minder tijd worden verricht.’ 

Concrete voorbeelden tijdens BouwMachines Kennisdag

Ten Vregelaar belooft tijdens de BouwMachines Kennisdag niet alleen de urgentie van slimmer werken aan te tippen, maar ook concrete voorbeelden van slimmer werken op de bouwplaats uit de doeken te doen.

Hij vindt dat Nederland nog een inhaalslag te maken heeft in vergelijking met landen waar BIM (Bouw Informatie Model) wordt voorgeschreven. ‘Als BIM voor bouwwerken verplicht is móéten deelnemers aan het project digitaal werken en data met elkaar delen. Dat zou de invoer van een digitale workflow, en alle voordelen die daarmee samenhangen, kunnen bespoedigen.’ 

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN VOOR DE KENNISDAG? KLIK HIER.

Zie hier het partnerdossier van Topcon.

Meer artikelen over de BouwMachines Kennisdag:

 

 

  

Reageer op dit artikel