artikel

ING Economisch Bureau: ‘Bouw digitaliseert volop maar industrialiseert nauwelijks’

Ondernemen

ING Economisch Bureau: ‘Bouw digitaliseert volop maar industrialiseert nauwelijks’

De bouw maakt de laatste jaren een inhaalslag op het gebied van digitalisering, meldt een rapport van het ING Economisch Bureau. Daardoor is de productiviteit in de bouw zelfs harder gegroeid dan in andere sectoren in Nederland. Vooral innovatie in digitalisering zorgt voor efficiencyslagen. Maar industrialisatie van het bouwproces blijft nog achter.

Uit de vandaag verschenen publicatie van het ING Economisch Bureau (‘Bouw digitaliseert maar industrialiseert nauwelijks’) blijkt dat er positief nieuws is voor de bouw. Weliswaar is de arbeidsproductiviteit in de bouw lange tijd nauwelijks toegenomen, maar sinds 2014 is er ineens een flinke groei.

Arbeidsproductiviteit was in 2013 op bijna hetzelfde niveau als in 1996

Tot halverwege 2018 is deze bijna 40 procent gestegen in vergelijking met 1996. Ter vergelijking: de arbeidsproductiviteit was in 2013 nog op bijna hetzelfde niveau als in 1996.

De groei nu komt grotendeels doordat de bouwproductie flink is aangetrokken, meldt ING. Bedrijven krijgen weer meer opdrachten en kunnen zo hun personeel doelmatiger inzetten.

Groei niet alleen conjunctureel gedreven, maar deels ook structureel

Het Economische Bureau schrijft: ‘Het lijkt er echter op dat de groeiende productiviteit niet alleen conjunctureel gedreven is, maar deels ook structureel. Innovaties en efficiëntere bouwmethodes hebben geleid tot een gemiddelde productiviteitsgroei in de periode 1996-2018 die hoger is dan die in de gehele Nederlandse economie.’

‘Maar om het doel van 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar te halen, moet de productiviteit in de bouw nog verder omhoog’, aldus Maurice van Sante van het ING Economisch Bureau. ‘Grote slagen zijn daarbij te maken met verdere digitalisering en industrialisatie van het bouwproces. Relatief hoge investeringskosten in combinatie met de volatiele bouwmarkt en het bouwen op steeds een andere locatie blijven echter wel knelpunten voor industrialisatie.’

Op lange termijn prijst de bouw zich uit de markt bij uitblijven innovaties

Op de lange termijn prijst de bouwsector zich ook uit de markt als bouwers niet innoveren, waarschuwt ING.

Meer weten over digitalisering?

Meer weten over digitalisering?

‘De industrie produceert door de toenemende efficiëntie steeds meer per arbeidsuur waardoor producten vaak goedkoper worden. Denk daarbij aan elektronica waarvan de prijzen bijna alleen maar dalen. In de bouw namen de kosten echter harder toe waardoor nieuwbouw en verbouw steeds duurder werden. Consumenten zullen bij bijvoorbeeld de afweging tussen een nieuwe auto of een uitbouw van hun huis sneller kiezen voor de auto als het prijsverschil oploopt. Daarnaast geeft dit ruimte voor (branchevreemde) nieuwkomers die wel innoveren in efficiëntere processen en bouwbedrijven uit de keten drukken.’

De industrie heeft omgerekend tien keer zoveel machines en installaties

Om het bouwproces te industrialiseren zijn machines en ander materieel nodig. Uit de cijfers van ING blijkt dat de bouw nog weinig van deze kapitaalgoederen op de balans heeft staan in vergelijking met de industrie.

Een gemiddeld bouwbedrijf heeft ongeveer €10.800 aan waarde van machines en installaties voor iedere werkzame persoon, in de industrie is dit met ongeveer €112.000 tien keer zoveel. Industrialisatie van het bouwproces is dus nog steeds beperkt, concludeert ING.

Bouw heeft sinds 1996 flinke inhaalslag gemaakt

Met digitalisering gaat het dus wel beter. In 1996 had de bouw slechts een zeer beperkte hoeveelheid van software en databestanden op de balans staan. In 2016 hebben aannemers hun beschikbare waarde van software en databanken verzevenvoudigd naar bijna €3.000 per werkzame persoon.

Dit ligt nog niet op het niveau van de industrie en andere Nederlandse bedrijfstakken, maar heeft daarmee wel een flinke inhaalslag gemaakt. In de bouw levert digitalisering wel veel voordelen op, meldt ING. Daar valt dus nog veel te winnen.

Bron: Cobouw

Voor meer informatie over de BouwMachines Kennisdag, en aanmelden: klik hier.

Meer artikelen over digitalisering en de BouwMachines Kennisdag:

Reageer op dit artikel