artikel

BouwMachines Kennisdag: ‘Plaats data in de juiste context’

Ondernemen

BouwMachines Kennisdag: ‘Plaats data in de juiste context’

Stationair draaien van een machine, brandstofverbruik, CO2-uitstoot; harde cijfers hierover kunnen ondernemers helpen bij het optimaliseren van machinegebruik. ‘Maar minstens zo belangrijk is om de data in de juiste context te plaatsen’, stelt Patrick Schothuis, Country Manager Nederland bij de BIA Group.

‘De rode draad van mijn presentatie tijdens de BouwMachines Kennisdag is de vraag hoe data kunnen helpen bij het verder verbeteren van de efficiency. Door data op een juiste manier te interpreteren, kan een machinist uiteindelijk worden uitgelegd hoe hij zijn werk nog beter kan uitvoeren’, zegt Schothuis. 

Data koppelen om machines met elkaar te vergelijken

Materieelbeheersystemen, zoals bijvoorbeeld SmartFleet van Komatsu-importeur BIA, koppelen data die door een machine worden verzameld aan data uit andere systemen. Zo kunnen machines van bijvoorbeeld hetzelfde type of uit eenzelfde generatie met elkaar vergeleken worden.

Schothuis: ‘Komatsu verzamelt al sinds 2006 gegevens van machines via het Komtrax fleetmanagementsysteem. Al die data helpen ons om inzicht te krijgen in hoe ondernemers machines optimaal kunnen laten presteren. Belangrijk is wel om alle verkregen uitkomsten in een juiste context te plaatsen.’ 

Onder welke omstandigheden is er gewerkt?

Schothuis geeft als voorbeeld het brandstofverbruik van een machine, een cijfer waarop door menigeen gefocust wordt.

Meer informatie over BouwMachines Kennisdag

Meer informatie over BouwMachines Kennisdag

‘Maar om dit cijfer juist te kunnen interpreteren, of om te weten waarom een vergelijkbare machine 10 procent minder brandstof verbruikt, is ook belangrijk om te weten onder welke omstandigheden er is gewerkt. Heeft de machine veel stationair gedraaid, was veelvuldig de powermode nodig of voldeed de ecomode? En welke invloed hebben bijvoorbeeld weersomstandigheden gehad? Door dergelijke data te verzamelen en aan elkaar te koppelen krijg je daadwerkelijk inzicht.’ 

Duurzaam werken is vooral kritisch naar jezelf kijken

Bij grote GWW-bedrijven is de winst van data al doorgedrongen, maar Schothuis bemerkt dat ook steeds meer kleinere bedrijven hier interesse in hebben.

‘We hebben allemaal de mond vol van duurzaamheid. Maar duurzaam werken betekent vooral ook kritisch naar jezelf kijken. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe. En waar kan het beter? Ingesleten patronen zijn vaak moeilijk te doorbreken. Aan de hand van data kunnen andere inzichten, nieuwe ideeën ontstaan en kun je innovatief zijn.’ 

Grootste vraagstuk dat momenteel op tafel ligt, is volgens Patrick Schothuis hoe de verschillende datasystemen die bouwmachinefabrikanten hanteren aan elkaar gekoppeld kunnen worden. ‘Over drie tot vijf jaar verwacht ik dat er één platform is waarop de diverse systemen gebundeld kunnen worden.’ 

Onbemande machines

Andere onderwerpen die tijdens de BouwMachines Kennisdag in de presentatie van Schothuis aan de orde komen, zijn intelligente machines, onbemande machines en de reductie van brandstofverbruik en CO2-uitstoot met de inzet van hybride machines.

‘Het staat vast dat de bouwsector aan de vooravond staat van grote veranderingen’, is de overtuiging van Schothuis. 

 HIER vindt u meer informatie over de BouwMachines Kennisdag, en kunt u zich aanmelden.

 

Hieronder meer artikelen over de BouwMachines Kennisdag 

 

Reageer op dit artikel