artikel

BouwMachines Kennisdag: data science helpt Heijmans op weg

Ondernemen

BouwMachines Kennisdag: data science helpt Heijmans op weg

Bij de verbreding van de A27 heeft Heijmans gps-systemen voor transport, asfaltspreidmachines en walsen aan elkaar gekoppeld. Zo werd iedere 30 cm2 asfalt nauwkeurig in kaart gebracht. Janus Hermans, bij Heijmans projectcoördinator Asfaltbureau, vertelt tijdens de BouwMachines Kennisdag over de uitdagingen en winsten van dit project.

De drie gps-systemen voor transport, asfaltspreidmachines en walsen worden ieder afzonderlijk al langer gebruikt, maar het was voor het eerst dat deze systemen aan elkaar gekoppeld werden.

Het volgsysteem van Thunderbuild-Apex monitort de productievoortgang en vrachtbewegingen. De systemen van MOBA paver-IR legt volautomatisch de data op de spreidmachines vast. En alle walsbewegingen worden vastgelegd door de systemen van Trimble.  

Schat aan data om werkprocessen te optimaliseren

Het op een slimme manier koppelen van deze systemen levert een schat aan data op die kunnen helpen bij het verder optimaliseren van de werkprocessen, zo was de gedachte.

In een weekend in juni bracht Heijmans bij werkzaamheden aan de A27 de theorie in praktijk. De werkzaamheden van de asfaltploegen werden volledig digitaal vastgelegd. Geregistreerd werd dat in 26 uur 12.000 ton asfalt was verwerkt, in drie verschillende mengsels. In totaal werden 470 transportritten genoteerd, komende vanuit drie asfaltcentrales.

Verbeterpunten direct duidelijk voor het weekend erna

Aan de hand van alle verzamelde data kon binnen 12 uur een evaluatie worden gemaakt van de werkzaamheden. Op grond daarvan werden verbeterpunten geformuleerd om de werkzaamheden voor het weekend erop verder te optimaliseren.

Meer informatie over BouwMachines Kennisdag

Meer informatie over BouwMachines Kennisdag

‘Zo konden we op basis van alle data bijvoorbeeld het asfalttransport nog beter afstemmen op de behoefte’, vertelt projectcoördinator Janus Hermans. ‘Bij calculaties wordt uitgegaan van allerlei aannames, maar aan de hand van data  kun je deze veronderstellingen minutieus onderbouwen. Op voorhand was uitgegaan van 30 ton asfalt per transport, maar aan de hand van de verzamelde data kwamen we uit op een ideale 28,5 ton.’ 

‘Mensen controleren is niet het uitgangspunt’

Grootste uitdaging was volgens Hermans om de medewerkers op de werkvloer de winst van deze hightech-systemen te laten inzien.

‘Het laten volgen van mensen en machines leidt vaak tot discussie. Mensen denken nogal eens dat ze met dit soort systemen gecontroleerd worden, maar dat is natuurlijk niet het uitgangspunt. Het draait om het verbeteren van de kwaliteit van werk. Al dit soort systemen zijn hulpmiddelen om een werk beter te kunnen uitvoeren. Die boodschap moet je duidelijk overbrengen om draagvlak te creëren.’ 

De les: data moet je niet klakkeloos overnemen

Wat de projectcoördinator van het project geleerd heeft is dat techniek niet onfeilbaar is. ‘Gps-ontvangers op machines kunnen bijvoorbeeld door aanwezige hoogspanningskabels niet geheel betrouwbaar zijn. De verzamelde data moet je daarom niet klakkeloos overnemen. Houd dus je ogen goed open bij het interpreteren van de gegevens.’ 

Heijmans hoopt eind dit jaar op online dashboard

Heijmans wil eind dit jaar een online dashboard beschikbaar hebben waarmee de door de gps-systemen verzamelde data binnen 12 uur teruggekoppeld kunnen worden aan de asfaltploegen. ‘Liefst willen we de informatie realtime beschikbaar krijgen, maar dat is nog toekomstmuziek’, aldus Hermans.

Hieronder meer artikelen over de BouwMachines Kennisdag 

Reageer op dit artikel