artikel

Meting: materieel Rotterdamsebaan stoot 46 % minder fijnstof uit

Ondernemen

Meting: materieel Rotterdamsebaan stoot 46 % minder fijnstof uit

BAM en Shell zijn erin geslaagd om de uitstoot van fijnstof op het project Rotterdamsebaan in Den Haag met 46 procent terug te dringen. Dit resultaat werd bereikt door de machines te laten draaien op GTL in plaats van diesel. De fijnstofreductie is berekend door onderzoekers van TNO en SGS.

GTL (gas-to-liduids) is gemaakt uit aardgas in plaats van aardolie, zoals diesel. Bij vrachtwagens en personenauto’s zijn al eerder GTL-praktijkmetingen gehouden. Voor bouwmaterieel was dit wereldwijd tot nu toe nooit gebeurd.

BAM noemt resultaten van de meting ‘boven verwachting’

BAM Infra toont zich verheugd over de resultaten van de proef. ‘Een fijnstofreductie van 46 procent is ver boven verwachting’, zegt Bramske van Beijma, manager energietransitie en innovatie bij  ’s lands grootste bouwer. ‘De aanname was dat de uitstoot van fijnstof met 20 tot 30 procent zou verminderen, dus dit is significant meer dan gedacht.’

FOTO-2-GTL-filters-diesel-en-GTL.-Foto-Shell1

Een filter dat het fijnstof van diesel heeft afgevangen (links) en het fijnstof van GTL (rechts). Door de donkerder kleur is het verschil duidelijk te zien.

Eventuele reductie stikstof viel niet te meten

Toch viel ook een tegenvaller te noteren. Het was onmogelijk om de reductie van stikstof vast te stellen. Shell claimt dat GTL 10 tot 15 procent minder stikstof uitstoot dat diesel.

De praktijkmetingen in Den Haag hebben dit niet kunnen bevestigen, en lieten sterke schommelingen in de stikstofemissies zien.

‘Mogelijk is dit veroorzaakt door de afstelling van de machine, maar dat weten we niet’, aldus Van Beijma.

Omstandigheden waren bij elke meting identiek

Bij de proef op de Rotterdamsebaan werd op een afgeschermde plek op de bouwplaats gedurende een aantal dagen de uitstoot van een Stage IIIA-wiellader gemeten. Het ging om een Volvo L70F uit 2009.

Om een betrouwbaar resultaat te krijgen, moesten de omstandigheden bij elke meting identiek zijn. Tussentijds werd daarom gecontroleerd of zich geen grondverzakkingen hadden voorgedaan. Ook de weersomstandigheden waren telkens vergelijkbaar.

Stationair draaien, rondjes rijden en zand verplaatsen

Op de shovel werden sensoren geplaatst om de uitstoot te kunnen meten. Vervolgens reed de machinist met de laadschop vier rondes over een vast parcours in een constante snelheid, liet hij de machine diverse keren gedurende een aantal minuten stationair draaien, en zette hij de wiellader aan het werk door er zand mee te verplaatsen en voor- en achteruit te rijden.

GTL is paar cent per liter duurder dan diesel

BAM werkt inmiddels vaker met GTL, ook omdat het gezonder is voor het personeel op de bouwplaats. Wel is GTL duurder dan diesel. Van Beijma: ‘Gemiddeld gaat het om een paar cent per liter. De bouw is een sector met lage winstmarges. Maar bij tenders wordt duurzaamheid door opdrachtgevers steeds vader gehonoreerd. Dus waar mogelijk zullen we dit zeker aanbieden.’

Wat GTL niet doet, is CO2-uitstoot verminderen

Van Beijma benadrukt dat GTL ‘een transitiebrandstof’ is, als tussenstap op weg naar verdergaande elektrificering van bouwmachines. GTL zorgt bijvoorbeeld niet voor reductie van de CO2-uitstoot. In een eerder interview met BouwMachines zei Van Beijma dat bij aanbestedingen de focus vaak ligt op CO2-reductie, terwijl stads- en gemeentebesturen juist behoefte hebben aan het verminderen van de uitstoot van stikstof en fijnstof.

BAM wil nu biobrandstof gaan testen

BAM is van plan om ook een test met biobrandstof te gaan doen. Daarmee kan fijnstof-, stikstof- én CO2-reductie worden bereikt. ‘Waar mogelijk willen we onze CO2-footprint minimaliseren, biobrandstof is daarvoor waarschijnlijk een goed middel’, aldus Van Beijma.

Een voordeel van GTL is dat het kan worden gebruikt in zware machines zonder dat de motor hoeft te worden aangepast. Biobrandstof kan daarentegen roest- en bacterievorming veroorzaken.

Al het materieel bij de Rotterdamsebaan draait op GTL

Het gebruiken en onafhankelijk testen van GTL in bouwmaterieel is een van de pilotprojecten binnen de Green Deal Het Nieuwe Draaien.

De Rotterdamsebaan is een nieuwe weg die de A4 en A13 verbindt met de centrumring van Den Haag. Dit moet onder meer de druk op de Utrechtsebaan verminderen. Planning is dat de weg op 1 juli 2020 wordt geopend. Gedurende de gehele vier jaar durende bouw draait al het materieel op GTL.

Hoe zou de uitkomst van de GTL-proef zijn geweest als een shovel met een andere motor was gebruikt? Lees hier een vervolgartikel. 

 

Reageer op dit artikel