artikel

Herenhuizen met street art moeten wijken voor nieuwbouw

Ondernemen

Herenhuizen met street art moeten wijken voor nieuwbouw
Met het Rudolf Steiner College is afgesproken de amoveerwerkzaamheden vóór de eindexamenperiode af te ronden. Dat maakt dat er een behoorlijke tijdsdruk op het project zit.

Panden aan de Boezemstraat in Rotterdam werden afgelopen jaar getransformeerd tot ware kunstwerken. Nu vallen de voormalige woningen inclusief street art ten prooi aan de Liebherr 944 sloopmachine van Oranje. De Rotterdamse amoveerder moet alles uit de kast halen om de werkzaamheden op tijd af te ronden.

Woningcorporatie Havensteder, eigenaar van de panden, ging vorig jaar akkoord met het kunstproject. Straatartiesten uit Rotterdam en New York mochten de gevels onderhanden nemen. Kleurrijke graffititekeningen waren het resultaat. Ruim een jaar hebben de kunstwerken de slooppanden gesierd, maar nu is het huizenblok na jarenlange leegstand dan toch echt rijp voor de sloop.

Amoveerbedrijf Oranje kreeg de opdracht van Havensteder om de twaalf voormalige herenhuizen, gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw, definitief te ontmantelen. Met de sloop verdwijnt ook de street art. Uitvoerder Arnold Kriekaard en machinist Leen de Groot doet het niet zoveel. ‘De één vindt het mooi en een ander houdt er niet van, maar dat is voor ons niet van belang. We hebben de opdracht om dit duurzaam te amoveren en dat is wat we nu doen.’

Meivakantie

Het huizenblok in Rotterdam-Crooswijk wordt omgeven door twee scholen. Achter de te slopen woningen ligt het Rudolf Steiner College en ernaast staat de Talma School. Beide scholen zijn begin mei gesloten vanwege de meivakantie. ‘Dat is ook de reden dat we dit project nu uitvoeren’, geeft uitvoerder Arnold Kriekaard aan. ‘Nu de scholen vakantie hebben zit rondom de amoveerlocatie minder jeugd op de fiets. Dat komt de veiligheid bij de werkzaamheden ten goede. Zeker de eerste dagen, toen we door de beperkte ruimte genoodzaakt waren om met de kraan half op het fietspad te staan. Inmiddels zijn de werkzaamheden zover gevorderd dat het fietspad weer vrij is. Al hebben we buiten de hekken nog wel een verkeersregelaar lopen om fietsers en voetgangers attent te maken op de werkzaamheden’, vertelt Kriekaard.

De sloop wordt onder grote tijdsdruk uitgevoerd, aangezien met het Rudolf Steiner College is afgesproken dat de werkzaamheden worden afgerond vóór de start van het landelijk eindexamen op 14 mei. Eindexamenkandidaten mogen natuurlijk niet worden afgeleid door de sloop van de woningen en de geluidsoverlast die daarmee onvermijdelijk gepaard gaat. ‘We hebben twee weken om het machinale amoveren af te ronden. Dat wordt nog best een klus’, geeft Kriekaard toe. ‘We kunnen natuurlijk geen ijzer met handen breken. Veiligheid staat voorop. Mocht de deadline onverhoopt niet haalbaar blijken, dan moeten we rekening houdend met de examens wellicht overwegen om de werkzaamheden op andere tijden uit te voeren.’

Te behouden woningen

De sloop wordt nog eens bemoeilijkt door de aangrenzende woningen die behouden moet blijven en tijdens de werkzaamheden ook gewoon bewoond zijn. ‘Zodra we bij het laatste herenhuis uit het te amoveren huizenblok zijn aangekomen, moeten we treffende maatregelen nemen om de muur van de woning die moeten blijven staan te handhaven. We brengen stalen balken aan om die muur als het ware vast te houden. Daarna kunnen we handmatig de balken en vloeren loszagen. Na het amoveren van het laatste herenhuis maken we de muur wind- en waterdicht’, legt Kriekaard uit.

Zover is het nog niet. Machinist Leen de Groot is nu ongeveer halverwege het huizenblok. Met gevoel voor precisie pakt hij met de sorteergrijper aan de 28 meter lange giek van de Liebherr 944 een deel van de dakspanten af en deponeert dit in een gereedstaande container voor hergebruik. De bijna honderd jaar oude herenhuizen stonden al jarenlang leeg en hebben de tand des tijds niet geheel doorstaan. Her en der was het dak lek en dat heeft zijn weerslag gehad op de staat van de woningen.

De Liebherr 944 maakt sinds september 2013 deel uit van het machinepark van Oranje en heeft nu zo’n 7.000 draaiuren gemaakt. Alle sloopmachines van Oranje dragen de naam Liebherr. ‘We voeren onze opdrachten zoveel als mogelijk uit met eigen machines, al ontkom je er soms niet aan om materieel in te huren’, geeft Kriekaard aan.

Liebherr werd het huismerk van Oranje in de tijd van directeur Freek Oranje, die in 2011 op 50-jarige leeftijd overleed. Het huidige machinepark van het bedrijf bestaat uit zes Liebherr machines, waaronder dus de 944 die kan worden voorzien van een 28 meter lange giek. Verder telt het materieelpark nog twee Liebherr 926’s, een 936 en een 946 rupsgraafmachine. Ook is Oranje eigenaar van een Liebherr 914 rupsgraafmachine die hoofdzakelijk wordt ingezet bij infrawerk. Want hoewel Oranje van oorsprong een sloopaannemer is, worden gww-werkzaamheden niet geschuwd. Kriekaard: ‘Oranje wil de opdrachtgever totaal ontzorgen. Onze activiteiten variëren van asbestsanering tot duurzaam amoveren en bouw- en woonrijp maken. Ook heeft Oranje een eigen grondstoffenbank.’

Funderingen

Oranje heeft nog een paar dagen om het project in Rotterdam af te ronden, voordat de examenweken starten. ‘Gelukkig komen we tijdens de werkzaamheden nauwelijks bijzonderheden tegen die voor oponthoud zorgen’, stelt Kriekaard tevreden vast. Na de examenperiode verwijdert Oranje de funderingen van de twaalf herenhuizen. Daarna moet Oranje de grond weer tot maaiveld aanvullen. De nieuwbouwplannen voor het gebied zijn nog in ontwikkeling. Eén ding staat vast: de street art op de gevels zal niet terugkeren.

Foto's

Reageer op dit artikel