artikel

Jelle Bijlsma maakt duurzaam draaien tot specialiteit

Ondernemen

Jelle Bijlsma maakt duurzaam draaien tot specialiteit

Tussen Leeuwarden en Dokkum zetten uitgestrekte landerijen, hectares natte natuur en kleine dorpjes de toon. In dit land gedijt Jelle Bijlsma B.V. al ruim een halve eeuw en worden anno 2018 met 120 vakmensen en met een machinepark dat wordt gedomineerd door rupsen prachtige projecten gerealiseerd. Daarbij staat duurzaam werken voorop.

Giekerk oftewel Gytsjerk, dorp met bijna 2.500 zielen, voormalige domicilie van VVD-coryfee Hans Wiegel, zo’n tien kilometer verwijderd van grote stad Leeuwarden. Dit is de thuishaven van het grond-, weg- en waterbouwbedrijf van Frank (43) en Jelle Coen Bijlsma (40), nazaten van oprichter en naamgever Jelle Bijlsma.

‘Mijn vader begon in 1961 met dit bedrijf’, vertelt Frank Bijlsma. ‘Hij was boerenknecht en zag dat er behoefte was aan een bedrijf dat sloten maaide voor boeren. Daar sprong hij op in. Eerst met de zeis in z’n eentje, later machinaal samen met medewerkers.’

Jelle Bijlsma breidde gestaag uit

In de jaren zeventig, tachtig en negentig bouwde vader Jelle gestaag door aan zijn bedrijf. Hij begon naast het ruimen van sloten met het maaien van bermen, loonwerk voor boeren en kadebouw voor onder andere het waterschap. Daarnaast voerde hij – eerst voor anderen, later voor eigen rekening en risico – gww-werkzaamheden uit. Frank: ‘Toen ik twintig jaar geleden in het bedrijf kwam, waren we van heel wat markten thuis.’

Heeft je vader er goed aan gedaan om zo’n divers bedrijf te bouwen?

Frank: ‘Absoluut. Als hij zich destijds had vastgebeten in bijvoorbeeld het grondverzet in Friesland, had ons bedrijf waarschijnlijk niet meer bestaan. Daarvoor gebeurt hier gewoon te weinig. In dit gebied is nauwelijks een bouwput te vinden en zijn reconstructies allesbehalve dagelijkse kost. Door zijn bedrijf veelzijdig te maken, kon vader mensen en machines breed inzetten, groei realiseren en profiteren van schaalvoordelen.’

Jullie doen nog altijd de werkzaamheden die je vader ook deed?

Frank: ‘Het loonwerk is overboord gegaan. Wij gedijen bij structuur, met agrarisch loonwerk haal je veel te veel pieken in huis. Maar voor de rest doen we inderdaad nog altijd de werkzaamheden die mijn vader ook uitvoerde. Daarnaast hebben we ook tal van nieuwe activiteiten ontwikkeld. We hebben ons bijvoorbeeld gespecialiseerd in het uitbaggeren van waterwegen en zijn helemaal thuis in de uitvoering van natuurprojecten. Verschil met de aanpak van vader is wel dat we ons werkgebied hebben vergroot van Friesland naar het noorden van het land, ruwweg boven de lijn Zwolle-Alkmaar, helemaal als het gaat om bermmaaien. En met specifieke machines zoals onze rupsdumpers vind je ons ook in het diepe zuiden van het land en bijvoorbeeld Duitsland.’

Onmisbare rupsdumper

Jelle Bijlsma heeft regelmatig projecten in buitendijkse kwelders, moerassen en natuurgebieden, waarbij materiaal moet worden verplaatst zonder spoorvorming.
Omdat rijplaten leggen een kostbare, tijdrovende en daarmee weinig duurzame oplossing is, gingen Frank en Jelle Coen Bijlsma op zoek naar een alternatief voor de trekker met dumper. Ze kwamen uit bij de Terra Gator Rupsdumper.
Frank Bijlsma: ‘Terra Gator bouwt mestinjecteurs voor loonwerkers en boeren. De machines rijden op lagedruk-banden en sporen weinig in. Speciaal voor het grondverzet op natte ondergronden maakte het bedrijf ook 12-kuubs dumpers. Daarbij is de mesttank vervangen door een kipperbak. Daarnaast had Terra voor een klant de wielen van een dumper vervangen door een rijwerk met rubberen tracks. Daar zagen wij wel wat in voor onze projecten: het contactoppervlak is maar liefst 7 vierkante meter, de gronddruk slechts 0,5 kg/cm2.’
Inmiddels draait Jelle Bijlsma met dertien rupsdumpers. De machines worden ingezet bij natuurprojecten, maar ook bij bijvoorbeeld de gras- en maisoogst onder natte omstandigheden. Grote plus van de machines is naast de geringe insporing de hoge maximumsnelheid, en het grote laadvermogen. Vergeleken met een trekker-kipper-combinatie ligt de capaciteit drie keer zo hoog.

Materieel én mensen

Frank en Jelle Coen Bijlsma vormen samen de directie van het familiebedrijf. Frank typeert zichzelf als de materiaalman, Jelle Coen staat voor de uitvoering van projecten. ‘Samen geven we leiding aan zo’n 120 medewerkers’, vertelt Jelle Coen. ‘Stuk voor stuk pure vakmensen die merendeels al heel lang voor ons werken en zo een hechte band met ons bedrijf hebben.’

De medewerkers werken flexibel binnen de drie afdelingen die het bedrijf kent: groen, baggeren en gww. De groene afdeling omvat met name het bermmaaien en het onderhoud van slootkanten voor Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Frank: ‘Baggeren doen we vanaf de wal of vanaf ons eigen baggerponton met machines met een lange giek. In dat baggerwerk zijn we dankzij de vele watergangen in Friesland een absolute specialist. We worden door waterschappen in de verre omtrek ingeschakeld.’

GWW grootste tak binnen Jelle Bijlsma

De afdeling grond-, weg- en waterbouw is de grootste tak binnen het bedrijf. Hiervoor zijn dagelijks de meeste medewerkers in touw en draait het grote gros van het machinepark. Jelle Coen: ‘De projecten die we uitvoeren zijn heel divers. Van het aanleggen van een nieuwe riolering in een woonwijk tot het verplaatsen van grond in moerassen en van het ontgraven van een bouwput tot het aanleggen van kades.’

Jullie hebben de laatste jaren opvallend veel natuurbouwprojecten. Hoe haal je die binnen?

Frank: ‘We hebben voor natuurbouwprojecten de juiste machines waarmee we heel snel en efficiënt kunnen werken, zeker als de bodem nat en drassig is. Denk aan kranen met verbrede rupsen, ons leger 12-kuubs Terra Gator-rupsdumpers, een pistenbully voor werkzaamheden op extreem natte ondergronden, een speciale plagmachine en sinds kort ook een 14-tons kraan die we op rubberen tracks hebben laten zetten. Waar andere bedrijven tijd- en kostenrovende rijplaten moeten leggen, toeren wij met deze machines gewoon natte natuurgebieden in. Wat de beheerders en eigenaren essentieel vinden, is dat de insporing en daarmee het structuurbederf minimaal is. Het bodemleven wordt dan niet verstoord en de vegetatie niet beschadigd. Maar de juiste machines is niet het enige; we hebben ook medewerkers die als geen ander weten waar ze mee bezig zijn. Ze verzetten bij elke rit netjes hun spoor en weten met welke belading het verantwoord is om te rijden. Dankzij onze mensen en ons materieel en daarmee onze gunstige kostprijs scoren we goed aanbestedingen. Daarnaast worden we ook rechtstreeks gevraagd voor werken en steeds vaker uitgenodigd om aan aanbestedingen deel te nemen.’

Belangrijk bij het binnenhalen van aanbestedingen is ook onze duurzame werkwijze.

Jelle Coen: ‘Belangrijk bij het binnenhalen van aanbestedingen is ook onze duurzame werkwijze. We zitten inmiddels op trede 5 van de CO2 Prestatieladder. Die score zorgt dat we korting krijgen op de aanbestedingsprijs en daardoor hoger kunnen inschrijven op projecten. Goed om te melden is wel dat die aanbestedingen onze kosten ook flink opjagen. Een paar jaar geleden hadden we bijvoorbeeld drie man op de afdeling calculatie/werkvoorbereiding zitten, inmiddels zijn dat er tien…’

Hoe geeft Jelle Bijlsma die duurzaamheid vorm?

Mis niets meer!

Op de hoogte blijven van het nieuws over de materieelsector? Ontvang onze gratis nieuwsbrief, en meld u hier aan.

Jelle Coen: ‘Allereerst door zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken. De elektriciteit die we nodig hebben, wordt geleverd door 300 zonnepanelen op het dak van onze grote loods. Onze uitvoerders rijden in elektrische auto’s die ook worden gevoed door de zonnepanelen. Ook tanken we Traxx; diesel waaraan additieven zijn toegevoegd die het verbruik en daarmee de CO2-uitstoot omlaag brengt.’

Frank: ‘Verder zijn onze machinisten zich terdege bewust van het belang van zuinig draaien en handelen ze er ook naar. Al onze machinisten hebben hun opleiding bij het SOMA gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold. Daarnaast worden onze machines in onze eigen werkplaats door de vier eigen monteurs perfect onderhouden. Duurzaam werken is ook lang met je machines doen. In de regel wordt ons materieel niet met een paar jaar vervangen, maar gaat het minstens 10.000 uur mee. Een kwestie van zorgvuldig gebruiken en natuurlijk perfect onderhoud.’

Jelle Coen: ‘En om nog even terug te komen op die rupsdumpers: dankzij hun contactvlak van zeven vierkante meter hoef je geen rijplaten meer te leggen. Daarmee bespaar je dus ook veel brandstof in de voorbereiding van de werkzaamheden. Dat is efficiënt én duurzaam werken.’

Brandstofverbruik verder omlaag

De komende jaren is duurzaamheid hét speerpunt binnen de bedrijfsvoering van Jelle Bijlsma. ‘Al onze machines zijn uitgerust met GPS om de werkzaamheden zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. Nog meer dan nu zullen we bij de aankoop van nieuwe machines kien zijn op het brandstofverbruik’, vertelt Frank.

‘De zuinigste machines zijn onze favoriet. Daarbij hebben ook hybride machines onze aandacht, al kijken we wel economisch naar investeringen. Essentieel is dat de forse extra investering die een hybride vraagt, zo snel mogelijk wordt terugverdiend door het lagere brandstofverbruik. Anders is die investering – hoe groen ook – gewoon niet interessant.’

Jelle Coen stelt dat de komende tijd extra kritisch wordt gekeken naar de processen binnen het bedrijf. ‘Met een betere benutting van de machines is zeker nog winst te halen. Daarnaast kijken we ook kritisch naar productstromen binnen het bedrijf. Een voorbeeld: het bermgras dat we maaien en inzamelen gaat nu nog op transport naar een verwerker in Drenthe. In de nabije toekomst gaan we dat zelf verwerken tot compost, samen met het andere groenafval dat we hebben. Dat kunnen we op een zeven hectare grote terrein in Kootstertille dat we enkele jaren geleden hebben gekocht. Die eigen verwerking bespaart ons transport en daarmee brandstof, dus CO2-uitstoot. Vervolgens kunnen we de compost afzetten in de regio, en via het schip verder het land in– dat is veel CO2-gunstiger dan per as afvoeren. Hoe duurzaam wil je het hebben?’

Sociale media steeds belangrijker

Steeds meer bedrijven in de gww-sector ontdekken sociale media als Facebook, Instagram en Twitter. Jelle Bijlsma is al een tijd actief op sociale media en plukt er ook flink de vruchten van.
Jelle Coen Bijlsma, verantwoordelijk voor de marketing binnen het bedrijf: ‘Het idee achter actief zijn op sociale media, is dat je de wereld laat zien waar je mee bezig bent en wat je kunt. Zo vergroot je je naamsbekendheid, verbeter je je imago en breng je je producten en diensten onder de aandacht. Onze volgers moeten zien dat we alles doen en geen nee verkopen. Hoe we dat in praktijk vormgeven? Op Facebook bijvoorbeeld plaatsen we meerdere keren per week berichten met foto’s en/of video’s van projecten die we uitvoeren, machines waarin we hebben geïnvesteerd, samenwerkingen die we aangaan en andere bijzonderheden die we te melden hebben. Dat we daarmee in een behoefte voorzien, bewijst het aantal volgers dat we inmiddels hebben op Facebook; bijna 10.000. Onder die volgers zitten mensen met wie we zakendoen, en hopelijk ook mensen met wie we in de toekomst mogelijk zaken gaan doen.’

Foto's

Reageer op dit artikel