artikel

Kost voor de baat uit bij tegengaan verzuim

Ondernemen

Kost voor de baat uit bij tegengaan verzuim

Langer doorwerken heeft zijn schaduwkanten. Vooral in zware beroepen schiet het ziekteverzuim omhoog na het 55ste levensjaar. Verzekeraar a.s.r., met het merk De Amersfoortse een van de grootste arbeidsongeschiktheidsverzekeraars van Nederland, legt tijdens de BouwMachines Kennisdag uit wat een werkgever of zelfstandige kan doen om langdurige uitval te voorkomen.

Één ding is zeker, zegt Frank Romijn, directeur Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij a.s.r.: bij het voorkomen van ziekteverzuim gaat de kost dikwijls voor de baat uit. Maar de investering loont uiteindelijk wél. Preventie werkt, en levert behalve tevreden personeel vaak ook kostenbesparingen op doordat het verzuim zienderogen afneemt.

Grote bedrijven actiever met preventie

‘Grote bedrijven’, weet Romijn, ‘zijn vaak actiever bezig met verzuimpreventie dan kleinere bedrijven. Dit komt doordat grote bedrijven hier ook meer mogelijkheden en geld voor hebben. Daarnaast kennen grote bedrijven lagere verzuimpercentages doordat het voor hen ook gemakkelijker is om binnen de organisatie ander passend werk te vinden voor werknemers die langdurig dreigen uit te vallen. Binnen een klein bedrijf, waar soms zelfs ook de baas meewerkt, kan je dit werk meestal niet aanbieden.’

Duurzaamheid levert keiharde euro’s op

Op de kennisdag van BouwMachines en de BMWT, op woensdag 6 december 2017 in het Bouw- en Infrapark in Harderwijk, staat de duurzaamheid van mens, machine en milieu centraal. Dit vanuit de gedachte dat ‘duurzaamheid’ geen loos begrip is, maar zich laat vertalen in keiharde euro’s voor wie zich hierin nader verdiept.

Duurzaam omgaan met machines kan bijvoorbeeld veel onderhouds- en reparatiekosten, maar ook brandstof besparen. Het milieu ontzien door hybride machines in te zetten, kan extra opdrachten opleveren van hierop sturende overheden, en kan daarnaast ook zorgen voor minder uitgaven voor brandstof en onderhoud. Bij de mens, ten slotte, kijken we vooral naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hoe lager het verzuim, hoe hoger de arbeidsproductiviteit en hoe lager de kosten. Elke zieke werknemer kost een bedrijf immers geld.

Concrete tips bij presentatie

Op de kennisdag is a.s.r. een van de partijen die een presentatie verzorgt. De verzekeraar belooft de aanwezigen te zullen voorzien van concrete tips om ziekteverzuim te voorkomen. ‘We zien dat bij 55-plussers in de bouw het verzuim richting de 10 procent gaat’, zegt Frank Romijn, zich baserend op eerder dit jaar gepubliceerd onderzoek van Volandis. ‘Bij jongeren van 25 tot 29 jaar ligt dit op 2,8 procent. Naarmate de jaren verstrijken, gaat het verzuim dus bijna met een factor 4 omhoog. Dat soort cijfers kan je als sector niet zomaar naast je neerleggen.’

Werknemers en zelfstandigen hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid, betoogt Romijn. Tijdig nadenken over herscholing, noemt hij als voorbeeld. ‘En zuinig zijn op je lichaam. Geen roofbouw plegen. ’s Avonds en in het weekend doorgaan of bijklussen, weken maken van 60 uur; het klinkt allemaal leuk en aardig, maar vroeg of laat gaat het kaarsje dan uit. Zeker in fysiek zware beroepen houd je dat niet vol.’

‘Stimuleer stoppen met roken’

Behalve de eigen verantwoordelijkheid van het personeel en de zzp’er, zijn er de knoppen waaraan werkgevers kunnen draaien. Deze knoppen zijn samen te vatten onder de noemer: investeren in preventie. Romijn somt op: ‘Denk aan programma’s voor huidkankerscreening bij personeel dat veel in de buitenlucht werkt. Manieren om gehoorschade te beperken, en er op toezien dat de hiervoor beschikbare middelen daadwerkelijk worden gebruikt. Stimuleren dat mensen stoppen met roken. En zorg ervoor dat zwaar tillen wordt vermeden.’

Uiteindelijk, zegt Romijn, gaat het om ‘een mindset-verandering’. Een bewustwordingsproces dus. ‘Ja, de kosten gaan voor de baat uit. We moeten hier continu met elkaar over in gesprek gaan. Is het bijvoorbeeld mogelijk om met enige regelmaat van werkzaamheden te wisselen, om de fysieke belasting te beperken?’

Makkelijker gezegd dan gedaan

Omscholing of herscholing op latere leeftijd zou een oplossing kunnen zijn om het relatief hoge ziekteverzuim bij 55-plussers tegen te gaan. Maar de praktijk is weerbarstig, beaamt Romijn. ‘Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het gaat om een groep die in veel gevallen eenzijdig is opgeleid en die niet staat te trappelen om aan de studie te gaan. Maar de mindset zal echt moeten veranderen. Dat is onvermijdelijk.’

De bewustwording kan volgens Romijn op gang worden gebracht door ‘nog veel meer voorlichting’. Ook de overheid heeft daar een taak in, benadrukt hij. ‘De overheid kan preventie en het tijdig ingrijpen bij ziekte stimuleren en subsidiëren. Preventieve trainingen zouden bijvoorbeeld best gesubsidieerd mogen worden. Want uiteindelijk is iedereen gebaat bij zo min mogelijk uitval door ziekte, óók de overheid.’

BouwMachines KennisdagBouwMachines en de BMWT houden op woensdag 6 december een kennisdag met als thema: ‘Geld verdienen met duurzaamheid’. Tijdens deze dag wordt gekeken naar concrete mogelijkheden om kosten te besparen, of inkomsten te genereren, door zorgvuldig om te gaan met de drie M’s. Oftewel: wees zuinig op de mens, de machine en het milieu.  

 

 

Reageer op dit artikel