nieuws

Omzet verhuurmarkt boven miljard

Materieel

In Nederland wordt dit jaar voor meer dan 1 miljard euro aan materieel verhuurd. Dat is ruim 40  miljoen meer dan in 2016. De stijging zet de komende jaren door. In 2019 wordt een omzet van bijna 1,1 miljard verwacht.

Omzet verhuurmarkt boven miljard

Deze cijfers staan in een rapport van de European Rental Association (ERA) waarover BouwMachines eerder berichtte. De specifieke cijfers voor Nederland waren tot nu toe niet bekend. Ze werden woensdag gepresenteerd tijdens een conferentie van Intermat in Zoetermeer. Het gaat om voorlopige cijfers. De groei gaat in ons land sneller en harder dan vorig jaar nog werd verwacht.

Snellere groei dan in EU

In Nederland groeit de verhuurmarkt aanzienlijk harder dan in de EU als geheel, blijkt uit het rapport. In 2016, 2017 en 2018 gaat het in ons land om een stijging van respectievelijk 5 procent, 4,3 procent en 4 procent. Voor de 28 EU-lidstaten in totaal, wordt over deze jaren achtereenvolgens 3,1 procent, 2,5 procent en 2,8 procent groei aangehouden.

De waarde van de Nederlandse verhuurvloot schommelt rond de 1,5 miljard. Ook dit bedrag  vertoont een gestaag stijgende lijn. De jaarlijkse investeringen door verhuurbedrijven liggen rond de 200 miljoen.

Het gaat om ‘redelijk betrouwbare’ cijfers

Voorzitter Remko Mol van brancheorganisatie Verhurend Nederland noemt de cijfers uit het ERA-rapport ‘redelijk betrouwbaar’. Betere cijfers zijn  eenvoudigweg niet voorhanden, vertelde hij tijdens de conferentie. Harde data over de Nederlandse verhuurmarkt zijn ‘schaars en moeilijk te krijgen’, zo benadrukte hij. Dit komt vooral doordat de meeste bedrijven ‘niet heel open’ zijn over hun omzetcijfers. Van de cijfers uit het ERA-rapport is volgens Mol 70 procent bouwgerelateerd.

Het ERA-rapport is gebaseerd op onder meer enquêtes en informatie van het CBS. Het gaat uitsluitend om bedrijven die machines verhuren zonder operator. De cijfers over 2014 en 2015 zijn hard. Voor 2016 en 2017 gaat het nog om voorlopige cijfers, bij de twee jaren daarna om prognoses. De vaak lage verhuurtarieven blijven volgens Mol een uitdaging voor de branche. Hetzelfde geldt voor het dreigende tekort aan werknemers. Verhurend Nederland is een relatief jonge organisatie, die sinds 2011 bestaat en ruim 60 leden telt.

Forse concurrentie in Nederland

Directeur Jan Hommes van de BMWT vertelde tijdens de conferentie dat de wereldwijde concurrentie tussen machinefabrikanten zich ook in Nederland duidelijk laat voelen. Hij omschreef de toenemende belangstelling voor het huren van materieel, ‘pay per use’, als een duidelijke trend.

Veiligheid en duurzaamheid blijven voor de sector zeer belangrijke aandachtspunten, zo hield Hommes de aanwezigen voor. Het is van belang, zo betoogde hij, om zelf de regie te houden bij het verminderen van de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide) en NOx (stikstofoxides). Anders bestaat het risico dat de overheid met onrealistische eisen komt. ‘En dan wordt het een taai spel.’

Veiligheid laat sterk te wensen over

Kijkend naar de veiligheid, vindt Hommes dat er moet worden toegewerkt naar een ongevalsvrije sector. De petrochemische industrie, met scherpe protocollen en voorschriften, noemde hij als voorbeeld. De huidige werkwijze in de bouw laat volgens Hommes nog altijd sterk te wensen over. Hij noemt het ‘onacceptabel’ hoe er vaak wordt gewerkt.

Nederlandse exposanten op Intermat

Intermat wordt van 23 tot en met 28 april 2018 gehouden in Parijs. Verwacht worden 1500 exposanten uit veertig landen, waarvan 70 procent van buiten Frankrijk. Bij de vorige editie, in 2015, waren er 43 Nederlandse deelnemers. Tot nu toe zijn voor 2018 vanuit Nederland 19 exposanten vastgelegd.

Nieuw onderdeel op de Intermat is het organiseren van persoonlijke contacten tussen exposanten en bezoekers. Via een online tool kunnen bezoekers aangeven waarin zij zijn geïnteresseerd en waarover zij op welk moment in gesprek willen. Vervolgens zorgt Intermat ervoor dat de gesprekken daadwerkelijk tot stand komen, en plant deze in. Op deze manier hoopt Intermat 500 à 600 contacten tot stand te brengen.

Reageer op dit artikel