artikel

Met man en macht werken aan de Blankenburgtunnel, met zijn 4.100 ankers

Materieel

Met man en macht werken aan de Blankenburgtunnel, met zijn 4.100 ankers

De Blankenburgverbinding is een nieuw aan te leggen stuk snelweg nabij Rotterdam. Een indrukwekkend, ruim 1 miljard euro kostend project. Kunststukje binnen de nieuwe verbindingsroute is de Maasdeltatunnel, bijgenaamd Blankenburgtunnel. Funderend Nederland werkt hier met man en macht aan het fundament voor de toeritten en het bouwdok. BouwMachines kijkt mee met De Vries Titan, dat vier boorstellingen inzet.

Dikwandige buispalen van meer dan 50 ton per stuk, damwanden van enorme lengtes en ankers die tot 65 meter de grond in gaan. Alsof het niets is liggen honderden tonnen staal klaar om de grond in te gaan. Een indrukwekkend aantal machines en lange dagen moeten het voor elkaar krijgen om de fundering voor toeritten van de nieuwe Blankenburgtunnel zo snel mogelijk klaar te krijgen.

Strakke planning vereist enorme capaciteit en inzet

Het begint voor de betrokken aannemers een beetje ‘normaal’ te worden. Grote projecten hebben vaak een lange aanloop in het vergunningentraject, maar wanneer er dan groen licht is, moet de realisatie liefst binnen een strakke planning klaar zijn. Dat vereist enorme capaciteit en inzet. En dat is te zien op het bouwterrein. Zo staan er in Rotterdam liefst elf boorstellingen om GEWI-ankers te zetten die de vloer van de toeritten naar de tunnelbuis straks moeten verankeren. Naast Bauer Funderingstechniek draait De Vries Titan met een viertal Klemm-boormachines, waaronder één bijzondere machine.

Toltunnel met 2 x 3 rijstroken

Al sinds de jaren ’60 is in de regio Rotterdam sprake van een nieuw aan te leggen verbinding die de industriegebieden bij Vlaardingen (noordoever) en Rozenburg (zuidoever) met elkaar verbindt, en indirect de verbinding tussen havens en Randstad verbetert. Dit wordt de Blankenburgverbinding (A24). Deze nieuwe snelweg moet onder andere de Beneluxtunnel ontlasten.
De nieuwe verbinding is 4,2 km lang en loopt vanaf de A20 ten westen van Vlaardingen tot aan de A15 aan de oostkant van Rozenburg. Via de Maasdeltatunnel (ongeveer 900 m lang) loopt de verbinding onder de Nieuwe Waterweg/het Scheur door; met aan de noordzijde een landtunnel van ongeveer 500 meter, de Hollandtunnel.
Volgens planning gaat de nieuwe snelweg met 2×3 rijstroken in 2024 open. Aannemerscombinatie BAAK EPCM realiseert het project. Hierin nemen Ballast Nedam Infra, DIMCO en Dredging International deel. De bouwkosten bedragen € 1.168 miljoen. Een deel wordt gefinancierd met opbrengsten uit tol. Personenauto’s betalen straks € 1,18, vrachtwagens € 7,11.

Van één oud machientje naar een steeds drukkere tak

De Vries Titan is van oudsher een traditionele aannemer in de GWW. Wanneer op een project ankers geboord moesten worden, werden externe bedrijven ingehuurd. Omdat men hierin tegen beperkingen aanliep, besloot De Vries rond het jaar 2000 om zelf een gebruikte boorstelling te kopen. Zo kon de aannemer zélf de ankers zetten en was men niet langer afhankelijk van derden.

De funderingstak was hiermee geboren, zo legt uitvoerder Reinier van de Pol enthousiast uit. ‘Wat begon met één oud machientje werd al snel een steeds drukkere tak. Er werden boorstellingen bijgekocht en in enkele jaren draaiden er al zes. Nu zijn er acht machines in bedrijf waarvan één backup-machine. In die tijd hebben we 1170 projecten gedaan en nu zijn we heel breed, zo plaatsen we nu ook verwijderbare tijdelijke ankers.’

4.100 GEWI-ankers via verbuisde boormethode de grond in

Op het project in Rotterdam moeten ruim 4.100 GEWI-ankers de grond in. Dat zijn dikke massieve staven metaal. De Vries brengt ze aan via de verbuisde boormethode. Met een holle buis en verloren punt boort men tot de gewenste diepte. Een hulpkraan hangt vervolgens het anker in de holle boorbuis; dit tikt de boorpunt onder aan de holle boorbuis los. Deze blijft in de grond achter. Bij het terugtrekken van de boorbuis pompen de mannen onder hoge druk een cementmengsel (grout) in de grond; dit vult de ruimte rondom het anker en verankert deze met de omgeving.

Tekst gaat door onder de foto.

Bijzonder: de Klemm 807-7GP is pas begin dit jaar geleverd en heeft als eerste machine nu een sonische boormotor.

Boor wordt steeds exact waterpas gesteld

Door extreme regenval is de toplaag van de bouw veranderd in een modderige boel. Dat oogt misschien rommelig, maar vergis je niet: het boren luistert extreem nauw en wordt ook zodanig uitgevoerd. De boorinstallatie weegt bijna 20 ton en staat op haar rupsen als een huis.

De boor zelf wordt telkens exact waterpas gesteld. Vanuit maaiveld boort men op sommige plekken tot 65 meter diepte. Bovenkant anker komt dan uit op 28 meter onder maaiveld. Tot op deze diepte wordt straks de bouwkuip ontgraven en de vloer van de toerit naar de tunnel gestort met onderwaterbeton. Omdat de wapening van deze vloer precies óm de GEWI-ankers moet vallen, is het van belang dat de ankers op exact de juiste positie zitten. Bovendien verschilt de lengte van de ankers onderling, dit is met kleurcoderingen aangegeven. In dit werk draaien nu vier machines van De Vries.

Tekst gaat door onder de foto.

De massieve GEWI-ankers bestaan uit verschillende lengtes, aangeduid met kleurcoderingen. Vele tonnen staal liggen te wachten om de grond in te gaan.

Trillingen in plaats van hamerslagtechniek

Meest recente aanschaf is een Klemm 807-7GP ankerboormachine. Op meerdere fronten is dit een bijzondere machine. Niet alleen is het de grootste stelling die Klemm bouwt, ook werkt de boormotor met trillingen (sonisch) in plaats van de traditionele hamerslagtechniek.  Dit geeft een hogere capaciteit. Het is een totaal nieuwe techniek van boren die afkomstig is uit de sector die naar olie- en gasvelden boort.

De boormotor is qua interne smering speciaal aangepast om als ankerboor ook onder een hoek te kunnen werken. Ook dát moet bij de Blankenburgtunnel namelijk gaan gebeuren. Want met de sterk aflopende toerit naar de tunnel, ontstaat straks na het ontgraven een tunnelbak met steeds hogere damwanden. Deze is ingetekend met een verankering via 900 onder een hoek te boren strengankers. Met negen tot twaalf strengen per stuk en lengtes tot 60 meter verankeren deze ankers de damwanden in vaste zandlagen.

Tekst gaat door onder de foto.

Detail van de boorbuis: op de sonische machine is deze dunwandig. De zogenoemde ‘verloren boorkop’ blijft onder het anker achter en zit los in de boorbuis.

Een boor draait linksom, de andere rechtsom

De ankers zijn deels tijdelijk en deels definitief. De Vries gaat deze dubbel verbuisd boren. Van de Pol: ‘Een boor draait linksom en de andere rechtsom. Via een carrousel plaatsen we hier het ingevette strenganker in een ribbelbuis vol grout. De buitenbuis trekken we terug en persen we af met grout. Dat is ook weer corrosiebescherming voor het anker, dat tot 100 jaar mee moet gaan.’

Het boren dóór een uitgesneden gat in de damwand brengt ook weer allerlei randzaken met zich mee. Om te voorkomen dat waterdruk van buiten de bouwkuip naar binnen dringt moet men eerst een stoel aanbrengen en werken met  pakkers.

Tekst gaat door onder de foto.

Naast De Vries Titan is ook Bauer Funderingstechniek aan het werk met een aantal machines. Beide bedrijven nemen elk ongeveer de helft van de ruim 4.100 ankers voor hun rekening.

Afspanploegen zijn voortdurend op pad

Na het uitharden spant De Vries Titan de ankers volgens protocol naar de juiste rekenwaarde. Tot slot moet men testen en keuren hoe sterk de ankers daadwerkelijk zijn. Van de Pol: ‘We hebben twee afspanploegen die continu op pad zijn. Met een eigen BE-combinatie met 3,5-tons kraantje, vijzels en pompen zijn die helemaal selfsupporting op ankers te testen.’

Tekst gaat door onder de foto.

Een overzicht van het project. Duidelijk zichtbaar zijn de twee oevers en de indrukwekkende hoeveelheid materieel op de bouwplaats.

De aannemers verwachten tot midden 2020 bezig te zijn met het aanbrengen van de 4.100 GEWI-ankers. Dat er puur qua funderingstechniek zóveel bij komt kijken, daar zullen vermoedelijk niet veel automobilisten bij stilstaan als ze in 2024 met hun auto de tunnel passeren.

LEES OOK: Funderingsmachine Liebherr draait 10 uur op één acculading.

 

Reageer op dit artikel