artikel

Funderen in een kleine kuip, met in het midden een monumentaal pand op houten palen…

Materieel

Funderen in een kleine kuip, met in het midden een monumentaal pand op houten palen…

Wie dezer dagen bijvoorbeeld Artis in Amsterdam bezoekt, treft daar tegenover een indrukwekkende hoeveelheid machines op een zeer beperkte ruimte. Voorbij Funderingstechniek werkt daar aan de bouwkuip en fundering van appartementencomplex De Nieuwe Plantage. Alsof het werken in de stad nog niet genoeg uitdaging biedt, staat midden in de bouwkuip een monumentaal pand op houten funderingspalen. Dit brengt allerlei uitdagingen en grondwaterrestricties met zich mee.

In mei 2019 publiceerde BouwMachines al een artikel over de sloop van voormalig verpleeg- en verzorgingshuis St. Jacob aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam.  De buitenring van het complex, gebouwd in de jaren ’70 en ’80,  is door Boverhoff gesloopt tot kelderniveau.

Een extra complex en bijzonder funderingswerk

De sloop is afgerond en eind september werkt de sloper nog aan de afronding van het grondwerk, terwijl het zetten van de damwanden voor nieuwbouwplan De Nieuwe Plantage in juli is gestart. Het monumentale deel in het midden, ook wel bekend als ‘De Kerk’, dateert nog uit de 18de eeuw en bleef behouden. Het pand staat nu volledig vrij, midden in de toekomstige bouwkuip. In combinatie met de krappe bouwlocatie in hartje Amsterdam maakt dit het funderingswerk extra complex en bijzonder.

Tekst gaat door onder de foto.

De ruimte op het bouwterrein midden in de stad is beperkt.

Natuurlijk vertellen de foto’s al een deel van het verhaal. Dat dit project bijzonder is blijkt ook wel uit de intensieve begeleiding die Voorbij Funderingstechniek erop heeft gezet. Voorbij Funderingstechniek (TBI Infra) voert de funderingswerkzaamheden uit in opdracht van bouwcombinatie De Nieuwe Plantage VOF, bestaande uit TBI-ondernemingen Koopmans, Mobilis en Nico de Bont.

De sloper is nog bezig, de bouwer is al begonnen

Op de Plantage is er constante projectbegeleiding voor de funderingsscope. En dat is geen overbodige luxe volgens uitvoerder Ed Van der Horst. ‘Op dit werk heb je met veel partijen te maken op een kleine ruimte. De sloper is nog bezig, de bouwer is al begonnen. Goede onderlinge communicatie is erg belangrijk, alleen al vanwege de logistiek. Ik stem de aanvoer van palen en damwanden daarom ook af met andere transportbewegingen, anders staat het hier binnen de kortste keren vol en kan niemand iets. De routing is belangrijk en veilig werken staat bovenaan. Soms ontkomen we er niet aan dat er machines stilstaan om voorrang te verlenen aan werkzaamheden die nodig zijn voor het vervolgwerk.’

Tekst gaat door onder de foto.

Uitvoerder Ed Van der Horst (midden) overlegt in de bouwput. Voorbij Funderingstechniek heeft fulltime begeleiding op het project gezet.

Dat de ruimte beperkt is, daar blijkt niets van gelogen. In de bouwkuip is het geven en nemen voor de verschillende partijen. Betonmixers maken even plaats zodra er weer een vrachtwagen met gebroken puin langs moet. En andersom. Niet alleen ín de bouwkuip is de ruimte beperkt, ook eromheen. Er is nog ruimte gevonden voor wat keten, maar parkeerruimte is al krap aan.

859 schroefpalen moeten de grond in

Intussen stempelt een telescoopkraan zich af op de laatste vrije vierkante meters midden tussen de geparkeerde auto’s. Van der Horst: ‘Het zijn niet alleen de funderingsmachines zelf, er komt veel meer bij kijken. Denk alleen al aan de groutcentrales en de hulpkranen. Eigenlijk was het idee om met drie boorstellingen tegelijk te gaan werken, maar die ruimte is er gewoon niet.’

Gezien de omvang van het werk was die capaciteit welkom geweest. Opgeteld moeten er namelijk 859 schroefpalen (VSP-C) de grond in. Voorbij Funderingstechniek staat met een eigen Woltman 90DR om de combi-schroefpalen aan te brengen. Uiteraard met hulpkraan. Van ’t Hek is ingehuurd met een vrijwel identieke set. Van der Horst: ‘Je kunt wel druk voelen en dat overbrengen naar de werkvloer, maar daar gaat het niet sneller door. We verwachten dat het voor Kerst klaar is.’

Tekst gaat door onder de foto.

Voorbij Funderingstechniek staat met een eigen Woltman 90DR om de combi-schroefpalen aan te brengen. Uiteraard met hulpkraan.

Na het boren plaatst de hulpkraan een 29 centimeter dikke betonpaal. Hieromheen stort men twee kuub grout. Bijzonder is dat deze groutschil ook meetelt in de draagkracht van het geheel. Voorbij Funderingstechniek brengt de palen verdiept aan, zodat de paalkoppel pas bloot komen te liggen na het ontgraven van de bouwput.

Tekst gaat door onder de foto.

Medewerkers storten de groutlaag om de prefab paal.

De zesde generatie…

Wat het werk complex maakt is dat de combi-palen de zesde generatie funderingswerken is die nu de grond in gaat. Er zit, kortom, al het een en ander in de grond. ‘Houten palen, vibropalen, prefab palen en stalen buispalen. De jongens komen soms iets tegen en ook daarom is het belangrijk dat je fysiek aanwezig bent om een juiste oplossing te bedenken’, zegt Van der Horst terwijl hij op de bouw loopt om te overleggen over een stort.

Ook het grondwaterpeil is een thema. Dit moet hoog blijven vanwege de houten funderingspalen in de omgeving; die mogen niet droog komen te staan. Even verderop zijn mannen van De Waalpaal daarom bezig met een Vermeer HB360-stelling. Zij boren de laatste paal de grond in. De Waalpaal casing-draaipalen zijn uit twee buislengtes gelast en vormen een blijvend onderdeel van de waterkerende wand rondom de bouwput. Vanwege de bestaande vloer- en wanddelen die onderdeel zijn van de nieuwe fundering, was er geen ruimte voor een grotere stelling.

Tekst gaat door onder de foto.

De Waalpaal in actie met de casingpalen, met zijn Vermeer HB360-stelling.

Een gestabiliseerd eiland midden in de bouwkuip

Van der Horst: ‘De casingpalen zijn ook een geluidsvriendelijk en trillingsvrij systeem.’ Door de casingpalen te verbinden met de waterkerende damwand en de bestaande fundamenten rondom de bouwput, ontstaat een voldoende sterke wand wanneer men in de toekomst de bouwput ontgraaft. Het damwandscherm is deels weer in beton gestort binnen de bestaande fundamenten om ze één sterk geheel te vormen en ook de grondwaterdruk van de onderzijde op te kunnen vangen.

Tekst gaat door onder de foto.

Het damwandscherm is deels weer in beton gestort binnen de bestaande fundamenten om ze één sterk geheel te laten vormen.

Huzarenstuk binnen het gehele project is ‘De Kerk’, ofwel het monumentale pand midden in de bouwput. Hieromheen zijn intussen 13-meterse planken gezet. Later zal Voorbij Funderingstechniek alle planken koppelen. Spanankers door de kelder van het gebouw moeten de damwanden links en rechts koppelen. Zo ontstaat straks een gestabiliseerd eiland midden in de bouwkuip, waarop het pand in eenzame hoogte boven het werk zal uittorenen. Ook hier geldt weer dat elke centimeter telt. Binnen de welvingen van de damwand zal men straks combi-palen gaan schroeven.

Voorbij beperkt de overlast, op alle mogelijke manieren

In de bebouwde omgeving is het voorkomen van geluids- en trillingshinder cruciaal. Hier is bij het maken van de plannen natuurlijk rekening mee gehouden door te kiezen voor combi-schroefpalen, maar ook in praktijk proberen de mannen overlast zoveel mogelijk te beperken. Sommige stukken damwand zijn wél getrild, maar dan werd de heigording bijvoorbeeld bekleed met hout om geluidsoverlast extra te beperken. Het voorkomt staal-op-staal-contact. Voorbij Funderingstechniek heeft een eigen Hitachi CX900 draadkraan met 2316VM en 2335VM trilblokken op het werk staan. Het kleinere trilblok is in gebruik voor de 6-meterse planken van de waterkering, de grote voor de 23-meterse planken voor de bouwkuip zelf. Onder het toekomstige appartementencomplex komt namelijk ook nog een parkeerkelder.

Tekst gaat door onder de foto.

Voorbij Funderingstechnieken

De Hitachi CX900 draadkraan met 2316VM en 2335VM trilblokken voor het intrillen van de damwanden.

Damwanden gedrukt over een lengte van 60 meter

Op één hoek staat een oud pand dusdanig dichtbij dat over een lengte van 60 meter de damwanden niet getrild, maar de grond in zijn gedrukt. Van ‘t Hek heeft dat in opdracht van Voorbij Funderingstechniek verricht met een ABI-stelling en Quattro-drukblok. Voorbij Funderingstechniek beschikt over 34 eigen heistellingen en heeft twee extra Woltman 90 DR-stellingen in bestelling staan. Deze zijn weliswaar multifunctioneel inzetbaar, maar ook inzetbaar in combinatie met een Quattropiler damwanddrukker.

Voorbij Funderingstechniek heeft ook Quattropilers in bestelling voor projecten die in portefeuille zitten, zoals een parkeergarage aan de Singelgracht in Amsterdam en de nieuwe ring in Rotterdam-Noord A13/A16 (De Groene Boog). Voorbij Funderingstechniek wil haar veelzijdigheid aan technieken blijven uitbreiden. De bestelling van de twee heistellingen onderstreept die visie.

Van ‘t Hek assisteert bij de combi-schroefpalen.

LEES OOK: Funderingsmachine Liebherr draait 10 uur op één acculading.

 

Reageer op dit artikel