nieuws

Ecocombi’s terug naar 60 ton

Geen categorie

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en EVO zijn zeer opgetogen over de succesvolle lobby voor terugkeer van de 60-tons ecocombi. De positieve conclusies van het TNO-onderzoek naar de effecten van 60 tons ecocombi’s op kunstwerken hebben minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat doen besluiten de oude gewichtsgrens van 60 ton weer in ere te herstellen.

Ecocombi’s terug naar 60 ton

Na twee eerdere succesvolle proeven met ecocombi’s, met een maximum gewicht van 60 ton, heeft de minister in november 2007 het startsein gegeven voor een vervolgtraject, de zogenaamde ervaringsfase. In deze fase gold geen limiet meer voor het aantal deelnemende voertuigen.
Tot groot ongenoegen van TLN en EVO werd het totaalgewicht echter teruggebracht van 60 naar 50 ton. Angst over de slechte condities van oudere bruggen en viaducten lag hier aan ten grondslag.
Als reactie op de protesten van TLN en EVO zegde de minister wel toe nieuw onderzoek te doen naar de effecten van 60 tons ecocombi’s op kunstwerken. Op basis hiervan zou bekeken worden of een terugkeer naar 60 ton mogelijk zou zijn. De verlaging van het gewicht heeft ertoe geleid dat een groot deel van het aantal in gebruik zijnde ecocombi’s niet meer ingezet kon worden en dat er nagenoeg geen nieuwe bedrijven de sprong aan durfden om deze vernieuwende vrachtautocombinaties aan te schaffen.

TLN en EVO zeggen er altijd van overtuigd te zijn geweest dat de ecocombi absoluut geen negatieve gevolgen heeft voor de infrastructuur. Eerder al hebben de organisaties geïnvesteerd in een onderzoek door waaruit bleek al dat ecocombi’s ten aanzien van de belasting van kunstwerken juist voor een lagere, gunstigere belasting zorgen dan reguliere 50 tons combinaties. De resultaten van het nieuwe onderzoek van TNO bevestigen het gelijk van beide organisaties.

De voordelen van ecocombi’s zijn volgens TLN en EVPO ruimschoots aangetoond tijdens de proefperiode: “Een ecocombi neemt in een rit tot ruim 30% meer lading mee dan een reguliere vrachtauto die maximaal 18,75 meter lang mag zijn, terwijl het brandstofverbruik nagenoeg gelijk blijft. Een ecocombi is dus beter voor het milieu omdat deze fors minder CO2 uitstoot per ton vervoerd gewicht.”
Op dit moment zijn er zo’n 100 ecocombi’s in Nederland in gebruik. TLN en EVO verwachten dat met de nieuwe gewichtsgrens van 60 ton dit aantal snel zal toenemen.

Reageer op dit artikel