nieuws

Metaal Recycling Federatie gecertificeerd

Geen categorie

Het in de Metaal Recycling Federatie (MRF) georganiseerde deel van de metaalrecyclingbranche (goed voor 85% van de jaarlijkse omzet in schroot en non-ferro in Nederland), heeft een kwaliteitsslag gemaakt en haar leden een verplichte certificering opgelegd.

Metaal Recycling Federatie gecertificeerd

Die slag heeft ’n kleine twee jaar geduurd. Per 1 april, heeft ruim 90% van de leden het MRF-Keurmerk verworven. Van het resterende deel van de leden werd afscheid genomen.

De beoordeling van de leden-bedrijven ter verkrijging van het MRF-Keurmerk werd uitgevoerd door onafhankelijke certificerende instellingen. Op basis van de Erkenningsregeling MRF-Keurmerk, een praktijkgericht en branchespecifiek kwaliteitszorgsysteem. De zorg voor veiligheid, arbo en milieu is in deze regeling nadrukkelijk geborgd. De toetsingen vinden jaarlijks plaats.

In de MRF zijn 150 leden-bedrijven en ruim 20 geassocieerde leden verenigd.

Zij zijn actief met het inzamelen, het bewerken en het vermarkten van schroot en non-ferro metalen. In de branche wordt jaarlijks naar schatting 1 miljard euro omgezet. Daartoe zijn 2.000 directe en 4.000 indirecte werknemers in de branche werkzaam.

Reageer op dit artikel