nieuws

Verplaatsbare barrier (video)

Geen categorie

Onlangs werd een nieuw systeem om rijbanen snel en flexibel in te delen – de zogenaamde verplaatsbare barrier – voor het eerst technisch getest op het Nederlandse wegennet. De proef was dermate succesvol, dat thans gebruik op ruimere schaal wordt overwogen.

Verplaatsbare barrier (video)

Filmpje: Werking verplaatsbare barrier (Groot-Brittannië).

Met een verplaatsbare barrier wordt het mogelijk om snel en flexibel om te gaan met de indeling van zowel de rijbaan als het wegvak waarin aan de weg wordt gewerkt. De speciale machine uit de Verenigde Staten verlegt de losse elementen voor het maken van een wegafscheiding als een soort ritssluiting van rijstrook naar rijstrook. De machine is voor minimaal twee jaar door Rijkswaterstaat naar Nederland gehaald. Er zijn tal van situaties denkbaar waar de verplaatsbare barrier kan worden ingezet. Zo kan de verplaatsbare barrier uitkomst bieden in tijdelijke situaties bij wegwerkzaamheden, maar er zijn ook mogelijkheden voor permanente toepassingen.

Mogelijkheden
Voordelen zijn: • snel en flexibel inzetten van beschikbaar asfalt als de verkeersdrukte dat vraagt (bijv. extra rijstrook voor de ochtendspits en in de avondspits voor de tegengestelde richting) • bij minder verkeersdrukte is er meer werkruimte wat kan leiden tot een kortere uitvoeringsduur • hogere maximumsnelheid voor het verkeer bij bepaalde situaties en • een betere doorstroming van verkeer.

FileProof
De verplaatsbare barrier is een van de ruim 40 projecten van het FileProof programma van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bij FileProof staat de aanpak van files op de korte termijn centraal, om de bereikbaarheid te verbeteren. Van de bijna drieduizend ideeën gericht op filevermindering zijn er circa veertig als ‘veelbelovend’ geselecteerd. De verplaatsbare barrier wordt als kansrijk concept in de praktijk gebracht.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van FileProof.

Reageer op dit artikel