nieuws

Voortaan alleen met roetfilter toegang tot milieuzone

Geen categorie

Vanaf 1 maart 2008 worden Euro II en Euro III vrachtauto’s zonder roetfilter, maar waarvoor langer dan 5 maanden een roetfilter beschikbaar is, niet meer toegelaten in de milieuzones. Er zijn nu circa 18.000 vrachtauto’s met roetfilter en nog 60.000 Euro II en III vrachtauto’s zonder roetfilter. Voor deze voertuigen is wel een roetfilter verkrijgbaar. De aangescherpte toegangsnorm moet zorgen voor een verbetering van de luchtkwaliteit in de binnensteden van de milieuzonegemeenten.

Voortaan alleen met roetfilter toegang tot milieuzone

In april 2006 hebben tien gemeenten, het bedrijfsleven (EVO, TLN en KNV) en het Rijk een convenant ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over de instelling van milieuzones.
In december 2007 hebben zich hier nog drie gemeenten bij aangesloten. Afgesproken is dat de milieueisen in de tijd steeds strenger worden. Vanaf 1 maart geldt voor Euro II en III vrachtauto’s dat zij alleen met roetfilter de milieuzones in mogen. Er zijn nu milieuzones in Eindhoven, Utrecht, Rotterdam, Breda, Den Bosch, Tilburg en Maastricht. Het doel van de milieuzone is het verbeteren van de leefbaarheid, en met name de luchtkwaliteit, in de stad.

Subsidie voor roetfilter
Circa 60.000 Euro II en III vrachtauto’s hebben vanaf 1 maart geen toegang (langdurige ontheffing) meer, omdat zij zonder roetfilter rijden terwijl er langer dan vijf maanden een roetfilter beschikbaar is. Voor de inbouw van een roetfilter is subsidie beschikbaar via de Subsidieregeling Roetfilters Vrachtwagens en Bussen 2008. In 2007 hebben meer dan 18.000 voertuigeigenaren met subsidie een roetfilter laten inbouwen. Meer informatie is te vinden op www.senternovem.nl/srv.

Handhaving start medio april
De gemeenten zullen de eerste zes weken na 1 maart 2008 nog geen boetes uitdelen aan Euro II en III vrachtauto’s zonder roetfilter in de milieuzones. Eigenaren van vrachtauto’s krijgen extra tijd om het roetfilter aan te laten brengen, omdat er eerder gedurende zes weken geen subsidie voor roetfilters verleend kon worden. Het budget van 2007 was toen uitgeput. Vanaf medio april riskeren Euro II en III vrachtauto’s zonder roetfilter in de milieuzone een boete van 50 euro.

Ontheffingen
Wanneer een vrachtauto aan de milieueisen voldoet, krijgt dit voertuig automatisch een langdurige ontheffing voor de milieuzone. Alle milieuzonegemeenten hebben SenterNovem gemandateerd voor het verlenen van de langdurige ontheffingen. SenterNovem maakt hiervoor gebruik van de gegevens in het kentekenregister van de RDW (Rijksdienst Wegverkeer). Voertuigeigenaren kunnen op www.milieuzones.nl/ontheffingen onder het kopje ‘Kentekencontrole’ op basis van hun kenteken controleren of zij een langdurige ontheffing hebben.
Op www.senternovem.nl/srv/typegoedkeuringslijst staat een lijst met goedgekeurde roetfilters.

Reageer op dit artikel