nieuws

Richtlijn Zorgvuldig Graafproces nu verkrijgbaar

Geen categorie

Wat kan een opdrachtgever of opdrachtnemer doen om graafschade te voorkomen? Hoe moet hij zorgvuldig graven? En hoe kan de netbeheerder nagaan of de grondroerder zijn verantwoordelijkheid nakomt? In de CROW-richtlijn wordt dit expliciet duidelijk gemaakt in de vorm van schema’s, omschrijvingen van verantwoordelijkheden en een stappenplan.

Richtlijn Zorgvuldig Graafproces nu verkrijgbaar

De richtlijn sluit naadloos aan bij de Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten (grondroerdersregeling). Hierin is de informatie-uitwisseling tussen gravers en netbeheerders in detail geregeld. Ten aanzien van eisen die gelden voor zorgvuldig graven heeft de wetgever aangegeven dit aan de sector over te laten. De CROW-richtlijn voorziet hier in door het hele proces in beeld te brengen: vanaf het eerste initiatief tot het ‘dichtgooien van de sleuf’.

Het KLO gaf het CROW vorig jaar de opdracht voor het opstellen van deze Richtlijn Zorgvuldig Graafproces. De richtlijn is ontwikkeld in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen uit de graafketen: opdrachtgevers, ontwerpers, grondroerders en netbeheerders.

Bestellen
CROW-publicatie 250 ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen’ kost 29 euro (inclusief BTW en verzendkosten binnen Nederland) en te bestellen via www.crow.nl of per fax (0318) 62 11 12 of per post: Postbus 37, 6710 BA Ede. Dit is een uitgave van het thema Bouwprocesmanagement.

Reageer op dit artikel