nieuws

Paalfunderingen op weg naar Eurocode 7

Geen categorie

De Eurocode 7 vervangt binnen twee jaar de huidige rekenregels voor geotechniek. Naar verwachting worden in 2009 de huidige NEN-normen vervangen. Om de Nederlandse ontwerpsystematiek bij invoering van de Eurocode te kunnen handhaven is het van belang de rekenmethoden voor paalfunderingen op druk en trek te actualiseren. Daarom werd door Delft Cluster en CUR de commissie “Axiaal belaste palen” in het leven geroepen.

Paalfunderingen op weg naar Eurocode 7

In de praktijk blijkt dat bij het ontwerp van funderingspalen de toepassing van de paalfactoren p, s en t niet eenduidig is. Bij grondverdringende palen worden de paalfactoren veelal zonder problemen toegepast, maar in veel andere gevallen, zoals bij geschroefde paalsystemen, niet. Bij deze paalsystemen hangt de belasting die een paal kan hebben namelijk sterk af van de uitvoeringsmethode. Alle partijen in de funderingsmarkt, van bevoegd gezag tot kennisinstellingen, onderkennen dit probleem en nemen deel aan de commissie.

Berekeningsmethode
Om tot eenduidige paalfactoren te komen, analyseert Delft Cluster de proefbelastingen van paalleveranciers/paalproducenten die deelnemen aan het onderzoek. Uiteindelijk zullen de nieuwe paalfactoren worden vastgelegd in een CUR-publicatie. Aangezien het ontwerpen van paalfunderingen in België en Frankrijk op dezelfde manier gebeurt als in Nederland, namelijk met behulp van sonderingen, wordt door de commissie gestreefd naar een gemeenschappelijke berekeningswijze. Hiermee zal naar verwachting een einde komen aan de toepassing van de empirische rekenregels van Koppejan(NL)/De Beer(BE)/ LCPC(FR).

Modelfactor
Het gedrag van de ondergrond wordt geschematiseerd in de berekening. Hierin zit van nature een onzekerheid. Omdat het rekenmodel grotendeels empirisch zal blijven, dient ook een modelfactor te worden afgeleid. Al deze elementen worden afgeleid uit proefbelastingen. Hiervoor moet wel een standaardvorm worden gevonden, omdat proefbelastingen niet allemaal volgens dezelfde procedures worden uitgevoerd. Dit vergt een systematische aanpak en een grondige analyse van de achtergronden van elke proef.
Door de uitkomsten van de proefbelastingen op te slaan in een standaard database, kan kennis uit het verleden toegankelijk worden gemaakt en gebruikt om de berekeningswijze in de toekomst nauwkeuriger te maken.

Reageer op dit artikel