nieuws

Met straatbaksteen minder geluidsbelasting

Geen categorie

Onderzoek van Bureau M+P naar de geluidsbelasting van wegverhardingen met gebakken materialen toont aan dat straatbaksteen tot bijna 2 dB minder geluid oplevert dan door de wetgever werd aangenomen. Tot nog toe gold een wettelijk bepaalde toeslag van 4 dB bij toepassing van elementenverharding als straatbaksteen. Maar straatbaksteen gelegd in keperverband heeft een gemeten geluidstoeslag van slechts 2 dB bij 30 en 40 km/h.

Met straatbaksteen minder geluidsbelasting

Doordat nu blijkt dat de gemeten geluidstoeslag voor straatbakstenen gelegd in keperverband veel lager is dan de geluidstoeslag van andere elementenverhardingen, hebben wegbeheerders die een elementenverharding zoeken met straatbaksteen een geluidtechnisch aantrekkelijk alternatief. De Stichting Promotie Straatbaksteen heeft naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek een aangepaste wegdekcorrectieterm formeel laten vaststellen en publiceren voor de categorie ‘straatbaksteen in keperverband’.

Nieuwe inzichten in geluidsemissies
Naast het opzienbarende resultaat dat gebakken straatstenen gelegd in keperverband feitelijk slechts de helft van de 4 dB wegdekcorrectie produceren, heeft het akoestisch onderzoek nog andere nieuwe inzichten opgeleverd. Zo blijkt het aanlegverband een belangrijke invloed te hebben op het geluidsniveau van wegverkeer. Uit het onderzoek lijkt het keperverband als de stilste variant naar voren te komen. Ook bleek dat de afmetingen van de stenen geen invloed van betekenis hebben op het geluidsniveau. Tot slot heeft het onderzoek nog een belangrijk vooroordeel uit de weg geruimd: de aanname dat oude verhardingen hogere geluidsniveaus hebben dan gelijkwaardige nieuwe verhardingen.

Voor meer informatie over de onderzoeksresultaten, zie: www.stillerverkeer.nl of neem contact op met de Stichting Promotie Straatbaksteen.

Reageer op dit artikel